Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Vi ger mening åt våra
gemensamma historier

Anmäl dig till årets Julmarknad på Nordanå senast 1 oktober

Vi söker slöjdare och hantverkare som vill vara med på årets Julmarknad på Nordanå den 9 december.

Upptäck mer av Nordanå

Besök Skellefteå Museum

Stackgrönnans båtmuseum

Fram till 8 maj 2014 fanns S/S Nordkust på Stackgrönnans båtmuseum. Fartyget är Sveriges äldsta bevarade havsgående timmerbogserare. Hon byggdes i Gävle 1885, på beställning av Galtströms bruk. 2011 övergick hon i Föreningen Galtströmstågets ägo och i maj 2014 flyttades båten från Stackgrönnan båtmuseum till Galtström, några mil söder om Sundsvall. Där ska föreningen som äger henne göra en omfattande upprustning, och båten ska bli museum.

Stackgrönnans båtmuseum har fri entré och håller stängt under vinterhalvåret.

Gruppbokningar och visningar: Kontakta Kristina Friberg.

Föreningen Skellefteå Allmogebåtar

I södra delen av den stora båthallen har Föreningen Skellefteå Allmogebåtar sin föreningslokal. Föreningen har som målsättning att bevara och sprida gammal hantverks- och båtbyggartradition. Som ett led i det arbetet bygger och renoverar man olika typer av träbåtar. Wåga, Vinningen, Vänta lite och Waka tillhör föreningen och är alla egenbyggda.

Café Kajutan

Bredvid båtmuseet ligger Café Kajutan, som är berömt för sina stora räkmackor.  Café Kajutan tillhör inte Skellefteå museum och Kajutan har andra öppettider än Stackgrönnans båtmuseum.

Förutom Stackgrönnans båtmuseum och Café Kajutan finns här sjöbodar, där du kan du fynda på loppis eller köpa hantverk. För barnen står lekparken redo och hoppborgen är uppblåst varje dag, om vädret tillåter.

Stackgrönnans verksamheter håller stängt vintertid.


Stackgrönnans båtmuseum har en unik samling båtar och båtmotorer.

Forskarrum Nordanå för skolor

Exempel på temalektioner för skolor, från årskurs 3 och upp till gymnasiet:

Mitt arkiv – vad berättar det vi sparar om oss?
Eleverna får göra ett eget hemarkiv som de själva designar. Sedan visar och berättar de om sina minnen som de tagit med, och lägger i sitt arkiv som de får ta med hem. Målgrupp åk 3-6.

Protestera mera!
Eleverna får bekanta sig med de klassiska folkrörelserna och titta på arkivmaterial. De får sedan fundera på vad de skulle protestera för idag och göra demonstrationsplakat. Målgrupp åk 7-9.

Klemensnäskravallerna – arkivkunskap och källkritik
Utifrån arkivmaterial från Klemensnäskravallerna får eleverna jobba med källkritiska frågeställningar och skriva en populärvetenskaplig artikel. Målgrupp gymnasiet.

På jakt efter det förflutna med geocaching
Med hjälp av modern gps-teknik får eleverna ge sig ut på skattjakt i deras närområde och upptäcka lokalhistoriska händelser. Målgrupp åk 6-9.

Namnen på kartan eller vem är Anders i Anderstorp?
Hur får man sitt namn på kartan? Vilka är personerna som har sina namn på kartorna i Skellefteåområdet? Vad kan andra namn på en karta berätta om en plats och om oss som bor här? Vi använder oss av kartor och annat material som finns i Forskarrum Nordanå. För åk 7-gymnasiet.

Vem är det på bilden?
Eleverna får välja ett porträtt ur museets bildsamling. Sedan ska de försöka hitta på en trovärdig berättelse om personen med hjälp av fantasin. Vi undersöker också de fakta man kan hitta omkring en person i Forskarrum Nordanå. För åk 4-gymnasiet.

Brott och straff
Mord och cykelstölder. Med hjälp av material som finns i kunskapskällan undersöker vi brott och straff. Vi följer den dödsdömda till galgen och letar efter dräpta i kyrkböckerna. Med hjälp av tidningsklipp från Otto Burmans arkiv ser vi på vardagsbrotten i Skellefteå i början av 1900-talet. För åk 6-gymnasiet.

MAX 1800-tal för gymnasiet
I Forskarrum Nordanå finns också ett material som bygger på UR-serien MAX 1800-tal. Till del 2 Revolutionernas århundrade har vi gjort en lokalhistorisk komplettering/fördjupning. För gymnasiet.

Släktforskning
Sök efter dina rötter. Vem var din farfars mor? När föddes hon och vad hette hennes föräldrar? Var bodde hon, vad jobbade hon med, vem gifte hon sig med?

Din plats i historien eller årtalen i din släktforskning
Eleverna studerar händelser på lokal, nationell och global nivå utifrån vissa årtal. Årtalen hämtas från deras egna släktträd.

För ytterligare information om Skellefteå museums pedagogiska verksamhet i Forskarrum Nordanå kontakta arkivarie Jörgen Andersson 0910-73 55 23.

Tävla om det lokalhistoriska ungdomsstipendiet

Stipendiet är instiftat av Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Westerbotten och Skellefteå museum. Ändamålet med stipendiet är att uppmuntra och stimulera ungas intresse för lokalhistoria.

Verksamhetsområde: Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Stipendiet vänder sig till personer under 25 år.

Stipendiet kan delas ut till enskild person, skolklass eller annan grupp som arbetat med lokalhistoriska ämnen. Det kan t.ex. röra sig om ett eget arbete, skolarbete eller en uppsats på högskolenivå. Sökande kan använda sig av lokalhistoriskt material från Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Westerbotten och Skellefteå museum men även material från andra institutioner, privata arkiv, bya- förenings- och företagsarkiv, egna intervjuer, brev och dagböcker m.m. kan användas.

Resultatet kan presenteras i form av en skrift, en utställning, film, teater eller på annat sätt, en förutsättning är att det görs i en form som kan bevaras för framtiden. Om gestaltningen utgörs av ett skolarbete eller uppsats på högskolenivå skall det vara godkänt av betygsättande lärare.

Stipendiesumman uppgår till 5000 kronor och utdelas årligen, summan kan fördelas på en eller flera sökande. Gestaltningen bedöms av en särskild kommitté bestående av en representant från Lokalhistoriskt institut(Lokis), Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten, samt en lärare. Utdelning av stipendiet anpassas efter stipendiaten-stipendiaterna, t. ex. i samband med skolavslutningen eller examen.

Hur gör jag/vi för att söka stipendiet?

Skriv ett brev med posten eller maila oss det arbete du vill presentera i tävlingen om de 5000 kronorna. Senaste datum för ansökan är sista maj.

I brevet skall framgå:
Vem som söker stipendiet (t. ex. en person eller en klass)
Födelsedatum på enskild person, årskurs om det t. ex är en klass
Äldsta medlemmen i gruppen om det är en grupp.
Kort beskrivning av dig/er och ditt/ert arbete och varför du/ni tycker att du/ni skall få stipendiet.
1 exemplar av arbetet i en form som kan bevaras för framtiden.

Kontaktuppgifter som ska ingå i ansökan:
Namnet på den som representerar ansökan skall klart framgå.
Telefon
Postadress
Mejladress, om du/ni föredrar att vi kontaktar dig via mejl.

Mejla din ansökan till: post@skellefteamusum.se

Eller skicka ansökan till:
Skellefteå museum
Box 146
931 22
Märk brevet Lokalhistoriskt stipendium

Har du frågor, ring Jörgen Andersson tel. 0910-73 55 23

Följ oss på Instagram

@skelleftea_museum
Back to Top