Byggnadsvård

En byggnad är inte bara ett hus.  Den speglar ägarens levnadsförhållanden, ideal och drömmar. Precis som en människa har den sin egen historia.

Läs mer

Samlingar

Dagens nyhet blir imorgon till historia. I Skellefteå museums samlingar finns ca 75 000 föremål och 1,5 miljoner foton som vittnar om tidens gång.

Läs mer

Arkeologi

I mer än 10 000 år har det bott människor i Västerbotten. Det har satt sina spår. Föremål och fornlämningar visar oss hur man levde.

Läs mer


Det senaste från Skellefteå museum