Byggnadsvård

Puff_Byggnadsvard

En byggnad är inte bara ett hus.  Den speglar ägarens levnadsförhållanden, ideal och drömmar. Precis som en människa har den sin egen historia.

Läs mer

Samlingar

Puff_Samlingar

Dagens nyhet blir imorgon till historia. I Skellefteå museums samlingar finns ca 75 000 föremål och 1,5 miljoner foton som vittnar om tidens gång.

Läs mer

Arkeologi

Puff_Arkeologi

I mer än 10 000 år har det bott människor i Västerbotten. Det har satt sina spår. Föremål och fornlämningar visar oss hur man levde.

Läs mer


Det senaste från Skellefteå museum