Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Bonnstans historia

Bonnstan är Skellefteås kyrkstad och har anor ända från 1600-talet. Kyrkstaden var en nödvändig övernattningsplats för församlingsbor som bodde utanför staden i och med inrättandet av 1861 års kyrkotur. Kyrkoturen innebar att den som bodde en mil från kyrkan skulle komma varje söndag, inom två mil varannan söndag och tre mil var tredje söndag och så vidare, och då färdvägen var lång behövdes kyrkstugan att övernatta i.

Kyrkstaden fungerade även som marknadsplats fram till 1835, och här hölls årligen tre marknader. Marknaderna var värdefulla, eftersom de närmaste marknaderna låg en bra bit bort i Umeå och Piteå.

Kyrkstaden fyllde också ett stort socialt behov då det blev en naturlig samlingsplatsen för traktens invånare. Här kunde man träffa släkt och vänner som var bosatta i andra byar, och många träffade sin blivande äkta hälft i Bonnstan.

Bonnstan har varit tre gånger så stor som den kyrkstad vi ser idag, men ödelades helt av en brand 1835. De kammare vi ser idag byggdes upp under åren efter branden och är än idag i bruk. Kammarna är privatägda och under sommartid lever kyrkstaden upp igen. Här hålls årligen midsommarfirande och marknader av olika slag.

1982 blev Bonnstan ett lagskyddat område.

 

Back to Top