Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Samlingar och dokumentation

Idag en nyhet, imorgon historia

Idag en nyhet – imorgon historia

Att tiden går är vi alla medvetna om. Därför blir det som sker idag snabbt gammalt och till en del av vår historia. Avdelningen för samlingar och dokumentation på Skellefteå museum samlar in gamla och nya föremål och dokumenterar samtiden genom att ta in arkivmaterial, intervjua människor, fotografera och vara med när det händer något speciellt i vår del av länet.

Det som tas in i samlingarna är noggrant utvalt. Alla förvärv ska ske i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning, internationella konventioner och ICOMs (International Council of Museums) yrkesetiska riktlinjer.

Skellefteå museum samlingar utgörs idag av cirka:

  • 75 000 föremål
  • 1 500 000 fotografier och negativ
  • 20 000 böcker
  • ett stort lokalhistoriskt arkiv

Tillsammans speglar materialet regionens utveckling från forntiden fram till idag och insamling, dokumentation och forskning pågår konstant. Det är förutsättningen för ett levande museum och det ger även framtidens innevånare en möjlighet att lära känna sin lokalhistoria.

Uppdrag

Skellefteå museums uppdrag är att samla, bevara och förmedla kunskap om liv, människor och miljöer i Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner. Målsättningen är att bidra till en fördjupad förståelse för människan i samhället och ge kulturhistoriska perspektiv på människors skiftande villkor och värderingar i tid, rum och olika sociala sammanhang. Skellefteå museum har även ett övergripande ansvar för dokumentation av länets teknik- och industrihistoria, efter år 1900.

Kontakta gärna avdelningen för samlingar och dokumentation om du har frågor om samlingarna. Det går också bra att boka specialvisningar inom de olika ämnesområdena.

Gåvor till museet

Största delen av Skellefteå museums samlingar har tillkommit genom gåvor från allmänheten. Möjligheten att ta emot allt begränsas dock av utrymmesskäl. Om du har något du vill skänka till museet kontakta ansvarig på respektive område:

Föremål
Kristina Friberg 0910-73 55 27
kristina.friberg@skellefteamuseum.se

Foto
Mikael Enqvist 0910-73 55 24
mikael.enqvist@skellefteamuseum.se

Arkiv
Jörgen Andersson 0910-73 55 23
jörgen.andersson@skellefteamuseum.se

Läs mer

Som vägledning i frågeställningar kring gåvor har en insamlings- och dokumentationspolicy upprättats (pdf)

Kulturarv Västerbotten
Här finns ett urval av bilder och föremål från Skellefteå, Lycksele och Västerbottens museer.

Back to Top