Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Samlingar och dokumentation

Idag en nyhet, imorgon historia

Att tiden går är vi alla medvetna om. Det som sker idag, är redan historia imorgon. Avdelningen för samlingar och dokumentation på Skellefteå museum samlar in gamla och nya föremål och dokumenterar samtiden genom att ta in arkivmaterial, intervjua människor, fotografera och vara med när det händer något speciellt i vår del av länet.

Det som tas in i samlingarna är noggrant utvalt. Alla förvärv ska ske i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning, internationella konventioner och ICOMs (International Council of Museums) yrkesetiska riktlinjer.

Skellefteå museum samlingar utgörs idag av cirka:

  • 75 000 föremål
  • 1 500 000 fotografier och negativ
  • 20 000 böcker
  • ett stort lokalhistoriskt arkiv

Tillsammans speglar materialet regionens utveckling från forntiden fram till idag och insamling, dokumentation och forskning pågår konstant. Det är förutsättningen för ett levande museum och det ger även framtidens innevånare en möjlighet att lära känna sin lokalhistoria.

Uppdrag

Skellefteå museums uppdrag är att samla, bevara och förmedla kunskap om liv, människor och miljöer i Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner. Målsättningen är att bidra till en fördjupad förståelse för människan i samhället och ge kulturhistoriska perspektiv på människors skiftande villkor och värderingar i tid, rum och olika sociala sammanhang. Skellefteå museum har även ett övergripande ansvar för dokumentation av länets teknik- och industrihistoria, efter år 1900.

Kontakta gärna avdelningen för samlingar och dokumentation om du har frågor om samlingarna. Det går också bra att boka specialvisningar inom de olika ämnesområdena.

Gåvor till museet

Största delen av Skellefteå museums samlingar har tillkommit genom gåvor från allmänheten. Möjligheten att ta emot allt begränsas dock av utrymmesskäl. Om du har något du vill skänka till museet kontakta ansvarig på respektive område:

Föremål
Kristina Friberg 0910-73 55 27
kristina.friberg@skellefteamuseum.se

Foto
Mikael Enqvist 0910-73 55 24
mikael.enqvist@skellefteamuseum.se

Arkiv
Jörgen Andersson 0910-73 55 23
jörgen.andersson@skellefteamuseum.se

 

Samlingar och dokumentation

Foto

Skellefteå museums fotosamlingar innehåller ca 1 500 000 fotografier, negativ, diabilder och digitala bilder. Samlingen består främst av foton från Skellefteå, Malå och Norsjö. Det är lokala fotoateljéer, byafotografer, tidningar och privatpersoner som har skänkt eller deponerat många av dem.
En viktig del av museets insamling sker i form av olika fotodokumentationer som utförs av museets egen personal. De här bilderna – av byggnader, människor och deras liv – som fotograferats för utställningar, skrifter och för framtiden, sparas också i bildarkivet.

Sök i fotosamlingen

Museets fotografier har du tillgång till via webbdatabasen Kulturarv Västerbotten, faktarummet Kunskapskällan eller med hjälp av museets fotoassistent. Kunskapskällan, som ligger högst upp i museet på Nordanå, har ca 40 000 fotografier kopierade i pärmar. I den lokala databasen hittar du foton som ännu inte finns tillgängliga på nätet. Du kan även vända dig direkt till fotoarkivet.

Om du hittar en intressant bild går det bra att beställa och köpa kopior, antingen vid besök på Kunskapskällan eller genom fotoarkivet.

Gåvor till museet

Största delen av Skellefteå museums fotosamling har tillkommit genom gåvor från allmänheten. Möjligheten att ta emot allt bildmaterial begränsas dock av utrymmesskäl. Om du har foton du vill skänka till museet kontakta bildarkivet.

 

Här är de flesta av de fotosamlingar som museet förvaltar över.

Fotograf Område Tidsperiod Antal bilder     Ahlbäck Gerhard Skellefteå 1950-1980 ca 500Allfoto Boliden 1940-1974 ca 15 000Andersson Eugen Boviken 1920-1950 tal ca 200Ateljé Kjellin Skellefteå 1943-1964 ca 50 000Boliden AB Boliden 1930-1970 tal ca 8 000Boström Anette Boviken 1917-1960 ca 200Boström Artur Boliden 1940-1950 tal ca 300Bäckman Birger Clemensnäs 1920-1950 tal ca 150Franke Josefina & Carl Skellefteå 1867-1916 ca 1 000Hansson Bror Lövånger 1930-1946 ca 500Hjelm Karl Skellefteå 1918-1950 ca 250Insulander Ragnar Örviken 1904-1961 ca 8 600Insulander Ragnhild Skellefteå 1962-1969 ca 300Johansson Gösta Skellefteå 1961-1967 ca 300Leffler Axel Finnfors 1910 tal ca 200Lindfors Artur Skellefteå 1932-1959 ca 12 000Lindholm Wollmar Skellefteå 1940-1980 tal ca 30 000Lindmark Peder Lövånger 1910-1940 tal ca 200Nordsvenska Dagbladet Skellefteå 1951-1958 ca 7 000Norra Västerbotten Skellefteå 1920-1999 ca 2 500 000Nygren Folke Örviken 1930-tal ca 1 500Nyström Holger Norsjö 1950-1970 ca 600Olsson Ernst Bygdeträsk 1930 tal ca 200Persson Evert Skellefteå 1930-1990 tal ca 17 000Rundqvist Axel Byske 1920-1930 tal ca 300Sagebro Östen 1950-1980 ca 30Stenlund Ruben Skellefteå 1950-1980 tal ca 1 000Sundling Enar Skellefteå 1950-1960 tal ca 500Sundborg & Lindberg Skellefteå 1912-1969 ca 100 000Sundqvists Foto Jörn 1940-1960 tal ca 12 000Svedberg Lisa Burträsk 1920-1950 tal ca 500Söderlund Alvina Bygdeträsk 1918-1925 ca 300Tjernlund Abel Byske 1931-1956 ca 14 000Widén Ragnar Skellefteå 1950-1960 tal ca 70Viklund Edla Hebbersfors 1920-1930 tal ca 50Åström Algot Byske 1893-1938 ca 1 000Åström Maja Bureå 1910-1946 ca 12 000Öberg Gustaf Skellefteå 1950-1981 ca 1 700Örnkloo Gottfrid Skellefteå 1930 tal ca 300Östlund Magnus Ostvik 1910-1930 tal ca 300

 

Arkiv

I Skellefteå museums arkiv finns ett stort antal handlingar. Arkivet består av flera områden. Ämbetsarkivet, kart- och ritningssamlingen, dokumentationer från studiecirklar och affischsamlingen är några av dem. Ämbetsarkivet innefattar material som tillkommit genom museets tjänstemäns arbete med till exempel utställningar inom arkeologi, byggnadsvård, dokumentationer etc.
Det finns även ett antal person- och gårdsarkiv. Dessa enskilda arkiv är av skiftande ursprung och omfattning. Arkiven kan innehålla till exempel dagböcker, brev eller fastighetshandlingar.

Vill du söka eller studera något i arkivet vänd dig till Forskarrum Nordanå eller till museets arkivarie.

Gåvor till museet

Största delen av Skellefteå museums arkiv har tillkommit genom gåvor från allmänheten. Om du har handlingar, dagböcker eller brev som du vill skänka till museet kontakta museets arkivarie.

Läs mer

En arkivförteckning är ett register och sökhjälpmedel som visar vilka handlingar ett arkiv innehåller. Här kan du läsa arkivförteckningar för några utvalda arkiv på Skellefteå museum.

SM 1002 Svante Lundell
SM 1004 Petrus Persson
SM 1005 O A Westermark
SM 1006 Kristian August Fellström
SM 1007 Målarmästare Verner Andersson
SM 1008 Robert Lindqvist
SM 1009 Elisabeth och Göte Forsgren
SM 1010 Alf Öman
SM 1012 Karl Oskar Norlund
SM 1013 Hulda Norlund
SM 1014 Carl Ulrik Lundström sterbhus
SM 1017 Yngve Grenholm
SM 1018 Carl H Nyström
SM 1019 Otto Burman
SM 1020 Evert Persson
SM 1021 Karl Bertil Stenmark
SM 1022 Oskar Karlsson
SM 1023 Hanna Granlund
SM 1024 Robert Fahlgren

I Forskarrum Nordanå, museets faktarum, kan du bland annat släktforska, titta på kartor och söka i föremåls- och fotodatabasen.

Dokumentation och forskning

 

Att skriva lokalhistoria

En mångårig samverkan med studieförbunden och hembygdsrörelsen har varit ett viktigt inslag i dokumentationsverksamheten. Intresset för studiecirklar har med tiden avtagit och nya former för insamling provas som till exempel berättarcaféer och webbaserade metoder. Skellefteå museum arbetar även i internationella och nationella projekt samt ingår i Samdok, som är ett nationellt nätverk och samarbetsorgan för kulturhistoriska museer och andra kulturarvsinstitutioner.

Tidigare dokumentationer

Metoderna och verktygen vid dokumentationer kan vara observerande studier, foto, intervjuer och insamling av arkivmaterial. Några av de senaste dokumentationer som gjorts är:

”Gräv & schakt förr och nu” – en historik över den ekonomiska föreningen och dess utveckling. ”Kvinnliga företagare” – om kvinnor och hur deras vardag som företagare ser ut. ”Kyrkstadsliv” – en undersökning om hur kamrarna i Bonnstan använts på senare år. ”Världens bästa AIK” – en dokumentation om Skellefteå AIK hockeys betydelse för den enskilda individen och för skelleftebygden.Berätta för oss

Berätta din historia och hjälp oss i vårt arbete med att dokumentera livet i norra Västerbotten. Upplevelser från arbetslivet eller vardagsberättelser, något du minns och vill bevara för framtiden. Skrivna berättelser, foton eller inspelat material – allt är välkommet! Kontakta Skellefteå museums etnolog eller lämna in materialet direkt till Forskarrum Nordanå.

Universitetsforskning

Skellefteå museum har inom ramen för Lokalhistoriskt institut, Lokis, en forskartjänst. Arbetet, som genomförs av Ulf Lundström, ska utmynna i avhandlingen ”Bebyggelsenamnen inom Skellefteå kommun”. Den är tänkt att komma ut som en del i serien Övre Norrlands ortnamn, vilken ges ut av Dialekt-, ortnamns – och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM).

Samtliga byanamn och före detta nybyggesnamn i området ges en tolkning i skriften, som omfattar namn på ca 700 byar. Dessutom förtecknas ett antal fäbod- och gårdsnamn. I studien kan man följa bebyggelsens framväxt under 1 500 år. Viktiga pusselbitar i skildringen av norra Västerbottens historia kan förhoppningsvis ges utifrån konstaterade namn på andra språk som samiska och finska.

Böcker

Böcker som getts ut inom Lokalhistoriskt institut på Skellefteå museum:

Ulf Lundström: Skellefteå socken 1650–1790. Bönder, hantverkare och soldater. Kulturens frontlinjer 24. Umeå 2000 (ISBN 91-88466-32-9). Pris: 300 kr Ulf Lundström: Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650. 2., rättade och något utvidgade uppl. Kulturens frontlinjer 3. Umeå 2004 (ISBN 91-88466-04-3). Pris: 385 kr Ulf Lundström: Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet. D. 1-2. Skellefteå 2007. Pris 395 kr

Rättelser till boken Skellefteå socken 1650-1790 samt Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 rättelser_skellefteå_socken

Läs mer

Länk till Ulf Lundströms böcker

Skellefteå museum är med i Samdok, ett nationellt nätverk och samarbetsorgan för kulturhistoriska museer och kulturarvsinstitutioner. Samdok arbetar med samtidsstudier och kunskapsutbyte kring museernas samlingar.

En lista på intervjuer, som finns i museets ljudarkiv, för den som vill ta del av de dokumentationer och intervjumaterial som samlats in (pdf)

Föremål

 

Textilier

 

Museets textilsamling innehåller ca 15.000 föremål, främst kläder och hemtextil. Det äldsta plagget är en dopdräkt från 1700-talet. Ett av de senaste tilläggen är textilföremål formgivna av den internationellt kända designern Anna Victorsson, som är uppvuxen i Skellefteå.

Föremål för museet

Skellefteå museums samlingar består av föremål från olika tidsepoker och urvalskriterierna har varierat under årens lopp. Idag samlas material främst in i samband med museets egna dokumentationer och utställningar, men vi tar även emot gåvor från allmänheten.
En förutsättning att för att en sak ska vara intressant som museiföremål är att dess historia är känd. Föremålet måste ha en egen berättelse och en stark lokal anknytning. Det är viktigt att veta vem som använt det samt när, var och hur det använts och tillverkats.

Besök i magasinen

En mycket liten del av museets samlingar visas i utställningar, men företag, skolklasser och privatperson är varmt välkomna att boka visningar i magasinen.

Gåvor till museet

Största delen av Skellefteå museums samlingar har tillkommit genom gåvor från allmänheten. Möjligheten att ta emot alla föremål begränsas dock av utrymmesskäl. Om du har något du vill skänka till museet kontakta museets samlingsansvarig.

Läs mer!

Som vägledning i frågeställningar kring gåvor har en insamlings- och dokumentationspolicy upprättats (pdf)