Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Samlingar och dokumentation

Idag en nyhet, imorgon historia

Att tiden går är vi alla medvetna om. Det som sker idag, är redan historia imorgon. Avdelningen Museiupplevelser och samlingar på Skellefteå museum samlar in gamla och nya föremål och dokumenterar samtiden genom att ta in arkivmaterial, intervjua människor, fotografera och vara med när det händer något speciellt i vår del av länet.

Det som tas in i samlingarna är noggrant utvalt. Alla förvärv ska ske i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning, internationella konventioner och ICOMs (International Council of Museums) yrkesetiska riktlinjer.

Skellefteå museum samlingar utgörs idag av cirka:

  • 75 000 föremål
  • 4 500 000 fotografier och negativ
  • 20 000 böcker
  • ett stort lokalhistoriskt arkiv

Tillsammans speglar materialet regionens utveckling från forntiden fram till idag och insamling, dokumentation och forskning pågår konstant. Det är förutsättningen för ett levande museum och det ger även framtidens innevånare en möjlighet att lära känna sin lokalhistoria.

Uppdrag

Skellefteå museums uppdrag är att samla, bevara och förmedla kunskap om liv, människor och miljöer i Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner. Målsättningen är att bidra till en fördjupad förståelse för människan i samhället och ge kulturhistoriska perspektiv på människors skiftande villkor och värderingar i tid, rum och olika sociala sammanhang. Skellefteå museum har även ett övergripande ansvar för dokumentation av länets teknik- och industrihistoria, efter år 1900.

Kontakta gärna avdelningen för Museiupplevelser och samlingar om du har frågor om samlingarna. Det går också bra att boka specialvisningar inom de olika ämnesområdena.

Gåvor till museet

Största delen av Skellefteå museums samlingar har tillkommit genom gåvor från allmänheten. För tillfället har vi insamlingsstopp när det gäller föremål. Har du frågor om föremål så är du välkommen att kontakta museets föremålsantikvarie. 

Föremål
Jenny Tingvall
jenny.tingvall@skellefteamuseum.se

Arkiv
Jörgen Andersson 0910-73 55 23
jörgen.andersson@skellefteamuseum.se

 

Samlingar och dokumentation

Foto

Skellefteå museums fotosamlingar innehåller ca 4 500 000 fotografier, negativ, diabilder och digitala bilder. Samlingen består främst av foton från Skellefteå, Malå och Norsjö. Det är lokala fotoateljéer, byafotografer, tidningar och privatpersoner som har skänkt eller deponerat många av dem.
En viktig del av museets insamling sker i form av olika fotodokumentationer som utförs av museets egen personal. De här bilderna – av byggnader, människor och deras liv – som fotograferats för utställningar, skrifter och för framtiden, sparas också i bildarkivet.

Arkiv

I Skellefteå museums arkiv finns ett stort antal handlingar. Arkivet består av flera områden. Ämbetsarkivet, kart- och ritningssamlingen, dokumentationer från studiecirklar och affischsamlingen är några av dem. Ämbetsarkivet innefattar material som tillkommit genom museets tjänstemäns arbete med till exempel utställningar inom arkeologi, byggnadsvård, dokumentationer etc.
Det finns även ett antal person- och gårdsarkiv. Dessa enskilda arkiv är av skiftande ursprung och omfattning. Arkiven kan innehålla till exempel dagböcker, brev eller fastighetshandlingar.

Dokumentation och forskning

Skellefteå museum arbetar kontinuerligt med olika projekt för att samla in och skriva vår lokalhistoria.

Föremål

Museets föremålssamling är ovärderlig i uppgiften att bevara och förmedla kunskap om hur människor, i alla åldrar och under olika tider, levat och verkat. Flera andra institutioner samlar material i form av berättelser, musik och fotografier, men föremålen är unika för museerna.

I Skellefteå museums samlingar finns ungefär 75 000 föremål. Det är allt från forntida stenyxor och 1800-talsfingerborgar till traktorer och dagsaktuella designföremål. Objekten samlas inte bara in för att vi ska kunna beskriva och levandegöra vår lokalhistoria – de ska även kunna tjäna som en inspirationskälla för samtidens slöjdare och formgivare.