Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Nordanågårdens historia

Sågverksförvaltare JTB Sidén lät 1868 bygga sig ett bostadshus och en uthuslänga på den gamla marknadsplatsen på Körran. Han hade nyligen startat Skellefteå Ångsågs AB och anlagt Klemensnäs sågverk i Skellefteälvens mynning. Värdshuset, som låg på tomten, lät Sidén flytta till Klemensnäs för att bli arbetarbostad. Sidén var mycket initiativrik och ansågs alltid ligga steget före. Hans kooperativa idéer och sociala patos ogillades av konkurrenterna. Han blev motarbetad och kom på obestånd. Efter Sidén ägdes byggnaderna av sjökapten ES Degerman och patron Johan Markstedt.

1934 övertog Skellefteå stad byggnaderna och lät Västerbottens norra fornminnesförening disponera lokalerna. Ett vandrarhem inrättades i huvudbyggnaden 1943. Två år senare började konditor Georg Pehrsson arrendera bottenvåningen som abonnemangsrestaurang. Vandrarhemmet flyttades då ut i flygelbyggnaden och drevs där fram till 1970. I dag finns Handens hus i lokalen. Skellefteå museum övertog Nordanågården vid 1960-talets slut och när verksamheten flyttade över till läroverksbyggnaden blev huset åter restaurang och värdshus. I Uthuslängan finns numera en lanthandel, där Sidén en gång öppnade bolagsbod för sina sågverksarbetare.

I Uthuslängan finns numera en lanthandel, där Sidén en gång öppnade bolagsbod för sina sågverksarbetare.
  • Nordanågården

    Nordanågården består av två hopflyttade mindre timmerhus som 1868 sammanbyggdes av J T B Sidén.

Back to Top