Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Museum Anna Nordlander

Kalendarium

Museum Anna Nordlander

Utställningar på MAN

Aktiviteter i det offentliga rummet kopplas ofta samman med presentationer i MAN:s utställningslokaler på Nordanå.

MAN har fått sitt namn efter konstnären Anna Nordlander (1843–1879) som föddes i Skellefteå och var en av de första kvinnorna att studera vid Kungliga konstakademin i Stockholm.

MAN är en självständig avdelning inom Skellefteå museum AB

Foto: Skellefteå museum

Pedagogisk verksamhet MAN

I den konstpedagogiska verksamheten arbetar MAN utforskande genom att låta barn, unga och vuxna möta konst via betraktelser, reflektioner, samtal och aktiviteter. MAN vill i mötet skapa nya förhållanden, belysa en ny berättelse och utvidga samtalet med fokus på de förväntningar och föreställningar som rör kön och identitet. Vem får vara människa, på vems villkor? Basen i detta arbete är de tillfälliga utställningar och projekt som tar plats i och utanför MANs konsthall där MAN ingår som medaktör.

För mer information om MANs konstpedagogiska verksamhet, bokning eller egna önskemål kring hur ett konstpedagogiskt samarbete skulle kunna utformas, kontakta Veronica Olofsson, konstpedagog på MAN.

Foto: Skellefteå museum

Konstkonsulent MAN

I Västerbottens finns två konstkonsulenttjänster som delar ett gemensamt uppdrag. MAN i Skellefteå och Konstfrämjandet Västerbotten är huvudmän för verksamheten. Konstkonsulentens uppdrag är att stärka, främja och utveckla samtidskonstens ställning i länet. I arbetet ingår att koordinera insatser och aktiviteter utifrån en övergripande verksamhetsplanering som följer Region Västerbottens kulturplan.

Konstkonsulentens roll är att vara en resurs för länets kulturaktörer och främja insatser som ger invånare i hela länet möjlighet att ta del av och uppleva samtida konst. En viktig del av konstkonsulentens arbete är att bygga nätverk, att initiera, samverka och driva projekt på regional, nationell och internationell nivå. I uppdraget ingår även att främja barn och ungas möjlighet att ta del av samtida konst.

Verksamheten finansieras av Region Västerbotten och Skellefteå kommun.

För mer information eller rådgivning, kontakta Marlene Josefsson, konstkonsulent på MAN.

Foto: Skellefteå museum

Kontakt MAN

Curator
Madelaine Sillfors
madelaine.sillfors[a]skellefteamuseum.se
+46 73 028 36 20

Konstpedagog
Veronica Olofsson
veronica.olofsson[a]skelleftea.se
+46 70 550 85 03

Konstkonsulent
Marlene Josefsson
marlene.josefsson[a]skellefteamuseum.se
+46 70 293 88 07

Projektledare Sápmi Salasta
Ida Hansson
ida.hansson[a]skellefteamuseum.se
+46 76-130 36 62