Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

MAN

MAN, Museum Anna Nordlander, har som uppdrag att sprida kunskap om samtidskonst och genusfrågor till en bred allmänhet, genom utställningar, pedagogik och utveckling av samtidskonstens förutsättningar i region Västerbotten. Verksamheten bygger på publikens delaktighet där medskapande är en viktig del. MAN är en självständig avdelning på Skellefteå Museum AB.

Bilden visar Tillgift av Jan Van Esch.

Museum Anna Nordlander

Utställningar MAN

Utställningarna på MAN lyfter samtida konst och konstnärskap som på något sätt rör kropp, kön och identitet.

MAN vill skapa ett tillåtande, utforskande klimat både för konstnären och den enskilda besökaren.

Vi tar gärna del av konstnärers arbeten och tar tacksamt emot utställningsförslag. Vi tittar på inkomna förslag två gånger om året,
maj och oktober.

Konstpedagogik MAN

Vem får vara människa, på vems villkor?

Genom samtal och normkreativa aktiviteter arbetar MANs konstpedagog med barn, unga och vuxna. Tillsammans möter och utforskar vi konsten i konsthallen och i våra gemensamma offentliga rum. Du får ifrågasätta det som händer runt omkring dig, vrida och vända på det med hjälp av konsten. Vilka normer omger oss?  Vilka förväntningar finns på oss utifrån kropp, kön och identitet?

MANs verksamhet bygger på publikens delaktighet där medskapande är en viktig del. För aktuella erbjudanden och bokningar, eller om du har egna idéer kring samarbeten – kontakta Veronica Olofsson, konstpedagog på MAN.

Konstpedagog
Veronica Olofsson
veronica.olofsson[a]skelleftea.se
+46 70 550 85 03

Konstkonsulent MAN

Konstkonsulenten är en resurs för dig som kulturaktör i Västerbotten. Konstkonsulenten arbetar för bättre förutsättningar för länets yrkesverksamma konstnärer. I arbetet ingår att främja barn och ungas möjligheter att skapa och uppleva konst. Konstkonsulentens uppgift är att bredda allmänhetens kunskap och intresse för bild- och formområdet och stärka samtidskonstens ställning i regionen.

Till konstkonsulenten kan du vända dig om du behöver rådgivning eller har frågor som gäller samtidskonsten i Västerbotten.

Konstkonsulenterna i Västerbotten finns på Facebook och Instagram. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att få uppdaterad information om stipendier och workshops, samt om konstrelaterade nyheter.

För mer information, anmälan till nyhetsbrev eller rådgivning – kontakta Marlene Josefsson, konstkonsulent på MAN.

Marlene Josefsson
marlene.josefsson[a]skellefteamuseum.se
+46 70 293 88 07

Mer information om Konstkonsulentuppdraget
I Västerbotten finns två konstkonsulenter som delar ett gemensamt uppdrag. MAN i Skellefteå och Konstfrämjandet Västerbotten är huvudmän och tillsammans arbetar vi med utgångspunkt i Region Västerbottens kulturplan. Den kan du läsa här.

MANs konstkonsulenttjänst ingår i kultursamverkansmodellen och finansieras av Kulturrådet, Region Västerbotten och Skellefteå Kommun.

Kontakt MAN

Curator och verksamhetsledare
Cecilia Andersson
cecilia.andersson[a]skellefteamuseum.se
073-028 36 20

Konstpedagog
Veronica Olofsson
veronica.olofsson[a]skelleftea.se
070-550 85 03

Konstkonsulent
Marlene Josefsson
marlene.josefsson[a]skellefteamuseum.se
070-293 88 07

Följ oss på Instagram