Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Vad är ett museum?

I museilagen (2017:563) står det att ett museum är:

en institution som är öppen för allmänheten och som förvarar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld.

Det betyder att ett museum ska finnas till för alla människor och kunna berätta om vårt gemensamma kulturarv. Kulturarv är spåren efter människor och kan vara fysiskt, som föremål, men också sådant som är icke-fysiskt. Till exempel hantverksutövande, berättelser, dans, sånger eller språk.

Det första museet var kanske ett kuriosakabinett, ett försök att samla världen. Dessa samlingar blandade naturföremål i form av snäckor och stenar med konstföremål från rikt dekorerade prydnadsföremål till vetenskapliga instrument.

Få hade tillgång till dessa samlingar eftersom de ägdes av de som hade pengar och makt. På så sätt signalerade samlingarna att ägarna hade ett världsomspännande nätverk och medel att samla in dyrbara föremål. Ett sådant exempel är det Augsburgska konstskåpet från 1600-talet som idag finns på Gustavianum i Uppsala.

Under 1800-talet öppnade de första publika museerna för allmänheten. Vid denna tid var museets samlingar och utställningar samma sak, det fanns inga magasin utan alla föremål var utställda. Museerna har förändrats och mötet med besökarna har kommit att bli allt viktigare. Museerna samlar inte enbart föremål men belyser samhällsfrågor och ägnar sig även åt nutidsdokumentation.