Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Vad är ett museum?

I museilagen (2017:563) står det att ett museum är:

en institution som är öppen för allmänheten och som förvarar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld.

Det betyder att ett museum ska finnas till för alla människor och kunna berätta om vårt gemensamma kulturarv. Kulturarv är spåren efter människor och kan vara fysiskt, som föremål, men också sådant som är icke-fysiskt. Till exempel hantverksutövande, berättelser, dans, sånger eller språk.

Det första museet var kanske ett kuriosakabinett, ett försök att samla världen. Dessa samlingar blandade naturföremål i form av snäckor och stenar med konstföremål från rikt dekorerade prydnadsföremål till vetenskapliga instrument.

Få hade tillgång till dessa samlingar eftersom de ägdes av de som hade pengar och makt. På så sätt signalerade samlingarna att ägarna hade ett världsomspännande nätverk och medel att samla in dyrbara föremål. Ett sådant exempel är det Augsburgska konstskåpet från 1600-talet som idag finns på Gustavianum i Uppsala.

Under 1800-talet öppnade de första publika museerna för allmänheten. Vid denna tid var museets samlingar och utställningar samma sak, det fanns inga magasin utan alla föremål var utställda. Museerna har förändrats och mötet med besökarna har kommit att bli allt viktigare. Museerna samlar inte enbart föremål men belyser samhällsfrågor och ägnar sig även åt nutidsdokumentation.

Vad är ett museum?

I museilagen (2017:563) står det att ett museum är:

Vad samlar Skellefteå museum på?

Beroende på vad museer har samlat på under årens lopp, eller vad människor har skänkt till museet, speglas i samlingarna. Till exempel ansågs fornlämningar som viktiga redan på 1800-talet, när grunden för Skellefteå museum lades. Likaså fanns en ambition att samla alla typer av föremål i olika varianter.

Vad händer när ett föremål hamnar på ett museum?

När ett föremål slutar användas som ett bruksföremål och istället hamnar på ett museum blir det ett museiföremål. Då ställs andra krav på hur föremål får hanteras. För att minska riskerna för slitage eller att det ska gå sönder behandlas det mer varsamt.

Vad gör ett föremål intressant?

Beroende på tidsandan har museer samlat på olika saker. Därför har fokus skiftat på vad som är ett intressant föremål.