Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Vad händer när ett föremål hamnar på ett museum?

När ett föremål slutar användas som ett bruksföremål och istället hamnar på ett museum blir det ett museiföremål. Då ställs andra krav på hur föremål får hanteras. För att minska riskerna för slitage eller att det ska gå sönder behandlas det mer varsamt.

Beroende på vad det är för material i föremålet anpassas klimatet, det vill säga temperatur och luftfuktighet. Träföremål trivs bäst i föremål med stabil temperatur och fuktighet, annars kan det spricka. Järnföremål bör stå i torr luft för att inte börja rosta.

Föremålen kan visa hur det har använts under en viss tidsperiod. Genom att bromsa föremålets förfall kan föremålet få finnas kvar en längre tid än om det hade använts som vanligt.

Föremål kan ställas ut för att berätta om en händelse eller en historisk tid. Genom att studera föremålssamlingar som finns i ett museums magasin går det att förstå hur ett föremål är tillverkat eller hur det kan ha använts. På så vis är föremål inte enbart ett objekt men också en källa till kunskap.

Vad är ett museum?

I museilagen (2017:563) står det att ett museum är:

Vad samlar Skellefteå museum på?

Beroende på vad museer har samlat på under årens lopp, eller vad människor har skänkt till museet, speglas i samlingarna. Till exempel ansågs fornlämningar som viktiga redan på 1800-talet, när grunden för Skellefteå museum lades. Likaså fanns en ambition att samla alla typer av föremål i olika varianter.

Vad händer när ett föremål hamnar på ett museum?

När ett föremål slutar användas som ett bruksföremål och istället hamnar på ett museum blir det ett museiföremål. Då ställs andra krav på hur föremål får hanteras. För att minska riskerna för slitage eller att det ska gå sönder behandlas det mer varsamt.

Vad gör ett föremål intressant?

Beroende på tidsandan har museer samlat på olika saker. Därför har fokus skiftat på vad som är ett intressant föremål.