Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Skellefteå museums historia

Skellefteå museum är ett kulturhistoriskt museum med verksamhet i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Vårt uppdrag är att samla, bevara och förmedla kunskap om liv och miljöer i de berörda kommunerna.

Ett museum blir till

Skellefteå museum har sitt ursprung i Westerbottens läns Fornminnesförening, bildat 1882. Upphovsmannen och grundaren, häradshövding Ekewall, var en hängiven antikvitetssamlare. Inspirerad av Skansens grundare undersökte Ekewall, tillsammans med riksantikvarie Hildebrand, ett stort antal gravrösen i norra delen av Västerbottens län. Fornfynden som tillvaratogs blev grunden till föreningens samlingar.


Fibulan är en del av Storkågefyndet, en samling bronssmycken med ursprung från Östbaltikum från cirka 300-500 e Kr. Smyckena var bland de första fynden i samlingarna till Fornminnesföreningen. Idag kan du se symbolen i Skellefteå museums logotyp.

1924 köpte Skellefteå stad militärbostället Nyborg på Nordanå och fornminnesföreningen kunde där ställa i ordning sina samlingar. Verksamheten sköttes av frivilliga krafter. Inför stadens 100-årsjubileum 1945 gjordes Nordanåparken om. Tre fågeldammar anlades och ett antal byggnader flyttades till området. Bygdeforskaren och journalisten Ernst Westerlund, som varit museets allt-i-allo och sekreterare sedan 1926, anställdes som museets förste intendent 1950. Museets samlingar visades då i Nyborg samt även i Kågegården.

Sedan 1981 är Skellefteå museum inrymt i gamla läroverket på Nordanå. Museet har även filialen Stackgrönnans båtmuseum.

Uppdrag

Skellefteå museum är ett kulturhistoriskt museum med verksamhet i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Vårt uppdrag är att samla, bevara och förmedla kunskap om liv och miljöer i de berörda kommunerna. Skellefteå museum har också ett länsansvar för teknik- och industrihistoria efter år 1900.

Läs mer om Storkågefyndet här