Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Besök oss

link down

Skellefteå museum har stängt alla utställningar i enlighet med myndigheters beslut om att minska smittspridning av Coronavirus och Covid19.

På Nordanå kulturområde, fem minuters promenad från Skellefteå centrum, ligger Skellefteå museum, inrymt i gamla läroverket. I byggnaden finns både våra och andras utställningshallar, Forskarrum Nordanå, Museum Anna Nordlander och Nordanå bar och café. Om du behöver hjälp att hitta i byggnaden, eller vill veta mer om vad som är på gång, är du varmt välkommen att vända dig till personalen på caféet. De hjälper dig rätt.

Du kan även ringa Skellefteå kommuns kundtjänst på 0910-73 50 00.

Aktuellt på Skellefteå museum

Aktuellt

Här hittar du föreläsningar, aktiviteter och vernissage. Helt enkelt vad som är på gång på Skellefteå museum!

Program Forskarrum Nordanå

Ansök om tryckbidrag

Har du en publikation med lokalhistorisk anknytning som du önskar trycka? Fram till och med 1 november varje år har du chans att ansöka om tryckbidrag från Skellefteå museum. Ansökan skall innehålla en beskrivning av publikationen, ge längre exempel på innehållet och redovisa vilken typ av tryckeri eller likvärdig beräkning av den totala kostnaden.

Ansökan och mer information

Ansökan skickas till ulf.lundstrom@skellefteamuseum.se.

Det går även bra att kontakta honom om du har frågor eller vill veta mer.

Ansökan ska vara inne senast 1 november samma år. Beslut meddelas vanligen i november.

Om bidraget inte används för tryckning inom två år så kan bidraget återkallas.

Välkommen med din ansökan!!

 

Riktlinjer för Skellefteå museums medel för tryckbidrag för lokalhistoriskt material §1.

Bidragets ändamål är att stödja utgivning av publikationer med lokalhistoriska fakta av hög kvalitet inom Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner.

§2.

Tryckbidraget kan tilldelas enskild person, förening eller annan sammanslutning som utger lokalhistorisk litteratur. Svårigheten att hitta bidragsgivare för denna typ av publikationer är särskilt stor för enskilda personer och mindre grupper/sammanslutningar varför dessa prioriteras.

§3.

Det totala bidragsbeloppet skall maximalt uppgå till 30 000 kronor per år, tills dess att annat beslutas av Skellefteå museums ledningsgrupp.

§4.

Utlysning annonseras varje år kring 15 september via skelleftea.se och via Skellefteå museums informationskanaler, samt Lokalhistorisk portal.

Ansökan ska vara inne senast 1 november samma år. Beslut meddelas vanligen i november. §5.

En beredningsgrupp om tre av museet anställda personer med för uppgiften erforderlig kompetens utses av Skellefteå museums ledningsgrupp.

Beslut fattas av Skellefteå museums ledningsgrupp.

§6.

Ansökan skall innehålla en beskrivning av publikationen, ge längre exempel på innehållet och redovisa vilket typ av tryck som kommer att användas.

Ansökan skall innehålla offert från tryckeri eller likvärdig beräkning av den totala kostnaden

§7.

När publikationen tryckts skall 1 exemplar sändas till Skellefteå museum så snart som möjligt. Om bidraget inte använts för tryckning av publikationen inom två år, så kan bidraget återkallas.

 

Tävla om det lokalhistoriska ungdomsstipendiet

Stipendiet är instiftat av Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Westerbotten och Skellefteå museum. Ändamålet med stipendiet är att uppmuntra och stimulera ungas intresse för lokalhistoria.

Verksamhetsområde: Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Stipendiet vänder sig till personer under 25 år.

Stipendiet kan delas ut till enskild person, skolklass eller annan grupp som arbetat med lokalhistoriska ämnen. Det kan t.ex. röra sig om ett eget arbete, skolarbete eller en uppsats på högskolenivå. Sökande kan använda sig av lokalhistoriskt material från Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Westerbotten och Skellefteå museum men även material från andra institutioner, privata arkiv, bya- förenings- och företagsarkiv, egna intervjuer, brev och dagböcker m.m. kan användas.

Resultatet kan presenteras i form av en skrift, en utställning, film, teater eller på annat sätt, en förutsättning är att det görs i en form som kan bevaras för framtiden. Om gestaltningen utgörs av ett skolarbete eller uppsats på högskolenivå skall det vara godkänt av betygsättande lärare.

Stipendiesumman uppgår till 5000 kronor och utdelas årligen, summan kan fördelas på en eller flera sökande. Gestaltningen bedöms av en särskild kommitté bestående av en representant från Lokalhistoriskt institut(Lokis), Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten, samt en lärare. Utdelning av stipendiet anpassas efter stipendiaten-stipendiaterna, t. ex. i samband med skolavslutningen eller examen.

Hur gör jag/vi för att söka stipendiet?
Skriv ett brev med posten eller maila oss det arbete du vill presentera i tävlingen om de 5000 kronorna. Senaste datum för ansökan är 24 maj.

I brevet skall framgå:
Vem som söker stipendiet (t. ex. en person eller en klass)
Födelsedatum på enskild person, årskurs om det t. ex är en klass
Äldsta medlemmen i gruppen om det är en grupp.
Kort beskrivning av dig/er och ditt/ert arbete och varför du/ni tycker att du/ni skall få stipendiet.
1 exemplar av arbetet i en form som kan bevaras för framtiden.

Kontaktuppgifter som ska ingå i ansökan:
Namnet på den som representerar ansökan
Telefon
Postadress
Mejladress (om du/ni föredrar att vi kontaktar dig via mejl)

Mejla din ansökan till: post@skellefteamuseum.se

Eller skicka ansökan till:
Skellefteå museum
Box 146
931 22
Märk brevet Lokalhistoriskt stipendium

Har du frågor, ring Jörgen Andersson tel. 0910-73 55 23

Planera ditt besök

Öppettider och entré

I enighet med verksamheterna på Nordanå håller Skellefteå museum stängt utställningarna tills vidare. Se specifika detaljer för enskilda bokningar nedan.

Tillgänglighet

Här hittar du information om tillgänglighet på Skellefteå museum och Nordanå. Vid frågor är du varmt välkommen att ringa Kundtjänst Skellefteå kommun på 0910-73 50 00.

 

Hitta hit

Skellefteå museum ligger vackert beläget vid älvens norra sida på Nordanåområdet, fem minuters promenad från torget i Skellefteå.

Adress: Skellefteå museum, Ernst Westerlunds allé, 931 32 Skellefteå

Postadress: Box 146, 931 22 Skellefteå

Kontakt

Om du har några frågor om vad som händer på Skellefteå museum och Nordanåområdet är du varmt välkommen att ringa till Skellefteå kommuns kundtjänst på 0910-73 50 00.

Forskarrum Nordanå 
För funderingar som rör Forskarrum kan du alltid ringa 0910-73 55 40.

Personal
Om du söker en specifik person som arbetar på museet hittar du all personal här (länk).

 

Postadress
Skellefteå museum
Box 146
931 22 Skellefteå

Besöksadress
Skellefteå museum, Nordanå
Ernst Westerlunds allé
931 32 Skellefteå