Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Barnsia

En lokalhistorisk lekmiljö för barn mellan 0-6 år som öppnade sista helgen i februari 2020. Barnsia är en permanent del av Skellefteå museum och kommer finnas tillgänglig i flera år framöver.

En lokalhistorisk lekmiljö för barn mellan 0-6 år som öppnade sista helgen i februari 2020. Barnsia är en permanent del av Skellefteå museum och kommer finnas tillgänglig i flera år framöver.

link down

Barnsia

Barnsia kan genom förbokning öppnas för enskilda förskolegrupper tisdag – fredag under tiderna 9-12. Alla bokningar kan du göra genom att mejla till Marika Eserstam Kjellsson.

Den interaktiva lekutställningen Barnsia ger den lilla människan en ingång till kulturen, både ur ett lokalhistoriskt perspektiv men också som ett verktyg till att väcka hennes nyfikenhet för lärande med leken som medel. Vi vill bygga upp en värld där barnet kan utforska förutsättningarna som fanns för människor som tidigt var boende eller bosatte sig i vår region; djurhållning, jordbruk och den livsviktiga utvinningen av naturtillgångarna; träet och gruvorna.

Vår vision är att skapa en plats där de minsta barnen kan ta till sig kulturarvet med alla sina sinnen och där människor kan umgås, leka och lära över generationernas gränser.

Vi berättar gärna mer om du vill, tveka inte att höra av dig till oss! Mejla till Marika Eserstam Kjellsson.

Namnet Barnsia bygger på dialekt (Bonnska) och betyder i detta sammanhang ”barnsidan” eller ”barnområdet”.

 

Säkerhet
En certifierad besiktningsperson har sett över lekmiljön Barnsia. Lekmiljön är anpassad för barn 0-6 år, det innebär bland annat att material, mått och höjder är anpassade upp till 6 år. All lek sker under föräldrars uppsikt. Har du äldre barn med dig i tillägg till de yngre, påminn de äldre barnen att de är förebilder för de mindre barnen och att de ska leka varsamt.