Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Barnsia

Barnens favoritmiljö på Skellefteå museum hittar du på andra våningen av museibyggnaden. Barnsia är en permanent lokalhistorisk lek- och lärmiljö för barn 0-6 år, och som med alla våra utställningar gäller fri entré. Välkommen!

Barnsia

Om Barnsia

Barnsia öppnade i februari 2020 med syftet att ge den lilla människan en ingång till kulturen, både ur ett lokalhistoriskt perspektiv men också som ett verktyg till att väcka hennes nyfikenhet för lärande med leken som medel. Vi vill bygga upp en värld där barnet kan utforska förutsättningarna som fanns för människor som tidigt var boende eller bosatte sig i vår region. Djurhållning, jordbruk och den livsviktiga utvinningen av naturtillgångarna från skogen och gruvorna.

Vår vision är att skapa en plats där de minsta barnen kan ta till sig kulturarvet med alla sina sinnen och där människor kan umgås, leka och lära över generationernas gränser.

Namnet Barnsia bygger på dialekt (Bonnska) och betyder i detta sammanhang “barnsidan” eller “barnområdet”.

Toalett och skötbord

Om du har behov för toalett och skötbord, hänvisar vi till entréplan. Där finns även soptunna för blöjor. Vänligen kasta inte blöjorna i soptunnor utanför Barnsia. Detta för allas trevnad.

Säkerhet

En certifierad besiktningsperson har sett över lekmiljön Barnsia. Lek- och lärmiljön är anpassad för barn 0-6 år, det innebär bland annat att material, mått och höjder är anpassade upp till 6 år. All lek sker under föräldrars uppsikt. Har du äldre barn med dig i tillägg till de yngre, påminn de äldre barnen att de är förebilder för de mindre barnen och att de ska leka varsamt.