Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Råd och tips

Är mitt hus K-märkt?

Håller du på att renovera ditt hus och vill återskapa vissa tidstypiska detaljer? Hos oss kan du få hjälp med både expertkunskap och material, såsom gamla bilder.

Är det svårt att släktforska?

Om du vill börja släktforska är det viktigt att ta reda på när dina föräldrar (eller mor- och farföräldrar) föddes, när de gifte sig eller dog. Det är också en fördel att veta vilken församling de då tillhörde. Har man dessa uppgifter går det lättare att komma vidare i släkthistorien.

Kartor med information

I Västerbotten finns det många sorters fornlämningar: olika typer av gravar, rester av boplatser, lämningar efter redskapstillverkning och fångstgropar etc. Och det finns åtskilliga som ännu är oupptäckta. På den här sidan hittar du länkar till lättillgänglig kartkunskap när det gäller fornlämningar, kulturlämningar, gamla kustlinjer och landhöjningar.

Hur gammal är min by?

I Gustav Vasas jordebok från 1543 redovisas de äldsta av de byar som finns i Västerbotten. Ett 90-tal byar i Skellefteå kommun nämns.

Tar museet emot gåvor?

Största delen av Skellefteå museums samlingar har tillkommit genom gåvor från allmänheten.
I dagsläget är tyvärr möjligheten att ta emot allt som erbjuds begränsat på grund av utrymmesskäl. Men låt dig inte nedslås! En förutsättning att för att en sak ska vara intressant som museiföremål är att dess historia är känd. Föremålet måste ha en egen berättelse och en stark lokal anknytning. Det är viktigt att veta vem som använt det samt när, var och hur det använts och tillverkats.

Om du har något du vill skänka till museet kontakta ansvarig på respektive område:

Föremål
jenny.tingvall@skellefteamuseum.se

Foto
Vi har för tillfället ingen möjlighet att ta emot foton.

Arkiv
Jörgen Andersson 0910-73 55 23
jörgen.andersson@skellefteamuseum.se

Läs mer

Under Samlingar & dokumentation kan du läsa mer om vad som ingår i museets samlingar samt hur vi tar emot föremål idag.

Som vägledning i frågeställningar kring gåvor har en insamlings- och dokumentationspolicy upprättats (pdf)