Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Uppdrag, mål och vision

Skellefteå museum är ett kulturhistoriskt museum med verksamhet i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Vårt uppdrag är att samla, bevara och förmedla kunskap om liv och miljöer i de berörda kommunerna. Skellefteå museum har också ett länsansvar inom teknik- och industrihistoria efter år 1900.

Mål

• Skellefteå museum AB har ett regionalt ansvar för den museala verksamheten och kulturmiljövården genom att samla, utforska, bevara, synliggöra och förmedla kulturarv rörande i huvudsak den norra delen av Västerbotten; Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner.

• Museet har ett övergripande regionalt ansvar beträffande teknik- och industrihistoria efter år 1900.

• Museet ska i form av Museum Anna Nordlander vara en regional mötesplats för samtidskonst och genusfrågor. Museum Anna Nordlander ska verka nationellt och internationellt.

• Skellefteå museum AB ska verka för att en bred allmänhet kan ta del av regionens kulturarv i syfte att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Verksamheten ska knyta samman historia, nutid och framtid.

• Verksamheten ska kännetecknas av kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft och tillgänglighet.

• Utifrån ett barnperspektiv utveckla verksamheten för barn och unga.

• Utveckla, förnya och tillgängliggöra arbetet med samtidskonst och genusfrågor.

• Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

• Utveckla museet som besöksmål och mötesplats.

• Bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad inom museets verksamhetsområden.

Vision

Skellefteå museum ska genom historia och konst vara en ledande kraft i samhällsutvecklingen.

Ägare

Stiftelsen Skellefteå museum överförde 1997 verksamheten till det nybildade aktiebolaget Skellefteå museum AB. Skellefteå museum AB ägs idag till 60 procent av Skellefteå kommun och till 40 procent av Regionförbundet Västerbottens län. Stiftelsen har efter 1997 inte längre någon egen verksamhet, men ansvarar för samlingarnas vård och bevarande.

Vad är ett museum?

I museilagen (2017:563) står det att ett museum är:

Vad samlar Skellefteå museum på?

Beroende på vad museer har samlat på under årens lopp, eller vad människor har skänkt till museet, speglas i samlingarna. Till exempel ansågs fornlämningar som viktiga redan på 1800-talet, när grunden för Skellefteå museum lades. Likaså fanns en ambition att samla alla typer av föremål i olika varianter.

Vad händer när ett föremål hamnar på ett museum?

När ett föremål slutar användas som ett bruksföremål och istället hamnar på ett museum blir det ett museiföremål. Då ställs andra krav på hur föremål får hanteras. För att minska riskerna för slitage eller att det ska gå sönder behandlas det mer varsamt.

Vad gör ett föremål intressant?

Beroende på tidsandan har museer samlat på olika saker. Därför har fokus skiftat på vad som är ett intressant föremål.