Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Nordanå

link down

Nordanåparkens historia

När Skellefteå stad förberedde sitt hundraårsfirande år 1945 utarbetades en fullständig plan för Körranområdet av stadsingenjör Tore Törngren och stadsträdgårdsmästare Olof Cullman. Då beslutades att Nordanå skulle bilda ett stort sammanhängande park- och friluftsområde med grönytor, träd och buskar. Det planterades bland annat Hagtornshäck, lindallé och Omäsbjörkar. Syrénhortensian debuterade i skelleftebygden just här. Parkanläggningen blev något av en födelsedagsgåva till stadsborna. Här anlades såväl fisk som fågeldammar, till och med sälar kunde beskådas underjubileumssommaren 1945. Vid jubileumsåret anordnades i parken en stor utställning från 20 juni till 31 juli. Körran förvandlades detta år definitivt till Nordanåparken.

Här under kan du läsa en sammanfattad historia om varje hus.

Historiska byggnader på Nordanå

Back to Top