Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Vad gör ett föremål intressant?

Beroende på tidsandan har museer samlat på olika saker. Därför har fokus skiftat på vad som är ett intressant föremål.

En tid ansågs föremål från bondesamhället viktiga att bevara, till exempel jordbruksredskap. Under slutet av 1800-talet förändrades samhället mycket. Industrierna tog allt mer över produktionen av föremål. Genom att det gick att massproducera föremål till ett billigare pris konkurrerade detta med de handgjorda föremålen. Med risk att förlora hantverkskunskapen som fanns i dessa handgjorda föremål ville många museer samla in och bevara dem för framtiden.

Föremål behöver inte vara speciellt vackra eller gamla för att vara intressanta. Det är snarare vad de har att berätta som är viktigt. Genom att studera hur de är tillverkade eller har använts kan vi lära oss mycket om hur människor har levt genom historien.

Vad är ett värdefullt föremål?

På tv-programmet Antikrundan brukar de som medverkar fråga om vad ett föremål har ”för värde”. Det brukar ofta betyda ett föremåls ekonomiska värde, vad en köpare skulle kunna tänkas vara beredd att betala för det. Riktigt så är det inte på ett museum.

På ett museum brukar det istället talas om andra slags värden som ett föremål kan ha. Det kan handla om kulturhistoriskt värde. Genom att titta på ett föremål kan ett museum berätta om människors livsvillkor och värderingar.

Ett föremål behöver inte vara fint eller ha stora ekonomiska värden för att vara värdefullt. Däremot kan föremål bära berättelser! Det kan berätta om vad det har använts till, kanske har det använts på många olika sätt eller haft skiftande betydelse genom historien. I bästa fall finns det en berättelse om vem som har använt det.

Vad är ett museum?

I museilagen (2017:563) står det att ett museum är:

Vad samlar Skellefteå museum på?

Beroende på vad museer har samlat på under årens lopp, eller vad människor har skänkt till museet, speglas i samlingarna. Till exempel ansågs fornlämningar som viktiga redan på 1800-talet, när grunden för Skellefteå museum lades. Likaså fanns en ambition att samla alla typer av föremål i olika varianter.

Vad händer när ett föremål hamnar på ett museum?

När ett föremål slutar användas som ett bruksföremål och istället hamnar på ett museum blir det ett museiföremål. Då ställs andra krav på hur föremål får hanteras. För att minska riskerna för slitage eller att det ska gå sönder behandlas det mer varsamt.

Vad gör ett föremål intressant?

Beroende på tidsandan har museer samlat på olika saker. Därför har fokus skiftat på vad som är ett intressant föremål.