Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Vad gör ett föremål intressant?

Beroende på tidsandan har museer samlat på olika saker. Därför har fokus skiftat på vad som är ett intressant föremål.

En tid ansågs föremål från bondesamhället viktiga att bevara, till exempel jordbruksredskap. Under slutet av 1800-talet förändrades samhället mycket. Industrierna tog allt mer över produktionen av föremål. Genom att det gick att massproducera föremål till ett billigare pris konkurrerade detta med de handgjorda föremålen. Med risk att förlora hantverkskunskapen som fanns i dessa handgjorda föremål ville många museer samla in och bevara dem för framtiden.

Föremål behöver inte vara speciellt vackra eller gamla för att vara intressanta. Det är snarare vad de har att berätta som är viktigt. Genom att studera hur de är tillverkade eller har använts kan vi lära oss mycket om hur människor har levt genom historien.

 

Vad är ett värdefullt föremål?

På tv-programmet Antikrundan brukar de som medverkar fråga om vad ett föremål har ”för värde”. Det brukar ofta betyda ett föremåls ekonomiska värde, vad en köpare skulle kunna tänkas vara beredd att betala för det. Riktigt så är det inte på ett museum.

På ett museum brukar det istället talas om andra slags värden som ett föremål kan ha. Det kan handla om kulturhistoriskt värde. Genom att titta på ett föremål kan ett museum berätta om människors livsvillkor och värderingar.

Ett föremål behöver inte vara fint eller ha stora ekonomiska värden för att vara värdefullt. Däremot kan föremål bära berättelser! Det kan berätta om vad det har använts till, kanske har det använts på många olika sätt eller haft skiftande betydelse genom historien. I bästa fall finns det en berättelse om vem som har använt det.