Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Teknik och industrihistoria

Teknik och industrihistoria

Industrisamhällets historiska arv är en del av vår kultur, av vårt gemensamma medvetande. Industrin har satt sin prägel på såväl landskap och bebyggelse som arbetsmiljöer och bostadsbyggande. Den har styrt människors arbetsförhållanden och påverkat deras hemliv och fritid. Industrialiseringen har också präglat människors sätt att tänka. Det är alltså väsentligt att ha ett helhetsperspektiv när det gäller industriarvet. Maskiner, fabriker och miljöer hör samman med de människor som har levt och lever där idag, liksom de arbetsvillkor och levnadsmönster som industrin gett upphov till.

Länsansvar

Skellefteå museum har sedan 1979 länsansvaret för ”Teknik- och industrihistoria i Västerbotten efter 1900”. Det innebär att museet arbetar med dokumentation, bevarandefrågor och information kring industrihistoria och industrimiljöer.

Bothnia Business Heritage

Bothnia Business Heritage är ett projekt som Skellefteå museum är delaktig i som vill lyfta och synliggöra Bottniska viken och dess kulturarv och stärka kopplingen mellan dåtid, nutid och framtid.

Bottniska viken har genom historien fungerat som en avgörande kanal ut i världen, vilket betyder att det maritima och industriella kulturarvet och även dagens näringsliv i området idag är mycket rikt. Tyvärr ges kulturarven ingen betydande synlighet och här ligger en outnyttjad potential. Ett samarbete kring det här temat mellan finska och svenska partners innebär att kulturarven och näringslivet stärks, vilket skapar positiv synlighet för hela området.
Läs mer om Bothnia Business Heritage här (LÄNK)

Läs mer

”Västerbottens industrihistoriska arv ” –  Inventering av industrihistoriska miljöer i Västerbottens län (pdf).

”Futurum – en fläkt av modernism”. En dokumentation med förslag till bevarandeformer för fläktfabriken Futurum (nuvarande Franke) i Byske (pdf)

Inventering av Persson Båt AB. En västerbottnisk småindustri, som utvecklats från äldre hantverk till moderna produktionsmetoder och nya produkter (pdf).

År 2007 utsågs Drängsmarks ångsåg till Årets industriminne. På ”Sågens dag” varje sommar visas anläggningen i drift.

Lyssna till ramsågen (mp3-fil ca 30 sek):