Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Från Nordanå till Lejonström

På historisk mark i naturskön miljö

Nordanå berättar

Området från Nordanå till Lejonströmsbron ingick ursprungligen i Prästbordets ägor och är numera en grön oas nära stadens centrum. Den västra delen tillhör fortfarande kyrkan, medan Nordanåområdet har förvandlats till ett område med bland annat Skellefteå museum, Nordanåteatern, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Westerbotten, Exploatoriet och Skellefteå kommuns Kultur och fritidsavdelning. Inom Nordanå parken finns även friluftsmuseet. Här finns Smedjan, Nordanågården med paviljong, utomhuslängan där Handens hus (konst och slöjd verksamhet), Vagnslidret och Lanthandeln finns. Till friluftsmuseet räknas även Nyborg med tillhörande byggnader och Kågegården. Friluftsmuseet är tillgängligt från utsidan året om.

Hela området från Nordanåparken till Lejonström ingår i riksintresset Skellefteå AC20 västra delen.

Här under kan du läsa en sammanfattning om områdets historia.

 

Skellefteå museum bjuder på en lång historia i kort form

Nyborgs historia

Skellefteå kompani hade sin excercisplats på Körran, medan officersbostället från början låg i Norrböle by. På 1720-talet byggdes ett boställe på kyrkans mark på Körran. Den ersattes av en mer ståndsmässig byggnad, Nyborg, för sekondmajoren år 1764. Först efter fyra år erhöll bostället egen mark på Sunnanå, men den förblev obebyggd.

Officersbostället Nyborg våren imponerande byggnad med säteritak i italiensk stil. Den utgjorde en blandning av två typritningar för officersboställen. Huset uppfördes dock inte i tegel, som brukligt var, utan i timmer. Från början var timmerstommen synlig och först omkring år 1780 brädfodrades och rödmålades huset.

Bygget blev dock omtvistat. Kyrkan ville ha igen sin mark, en begäran som landshövdingen dock avvisade. Kyrkans representanter gav inte upp. Prosten Nils Nordlander prövade slutligen saken hos häradsrätten. I utslaget 1839 fastslogs att Nyborgs boställshus låg på Prästbordets mark och att byggnaderna skulle flyttas. Detta skedde dock inte. Saken prövades slutligen i Svea hovrätt och i domen från 1842 fastslogs, att bostället skulle flyttas. Karaktärshuset på Nyborg utdömdes av Laga Synerätt 1850, såldes och blev privatbostad. Av någon anledning förblev byggnaden platsen trogen.

1925 övertog Skellefteå stad Nyborg och huset blev året därpå museum. Ar 1968 förklarades detta, under många år rivningshotade svartbygge, för byggnadsminne. Av majorsboställets ursprungliga 10-tal gårdsbyggnader återstår i dag endast drängstugan, som numera är vävstuga, en bodlänga samt en bod.

 

Back to Top