Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Byggnadsvård

En byggnad är inte bara ett hus. Precis som en människa har den sin egen historia. Ett hus vittnar om ägarens levnadsförhållanden, ideal och drömmar. Det ger också en fingervisning om ekonomisk ställning. Är det en ståtlig herrgård eller en röd stuga? Ja, byggnaderna förmedlar mycket om oss själva. Därför är de också betydelsefulla för vårt kulturarv.

 

I Västerbotten finns ett stort antal oersättliga byggnadsmiljöer, t ex Bonnstan i Skellefteå,
Pite-Rönnskärs kapell och Dahlbergsgården i Bastutjärn. Det är viktigt att alla sådana miljöer vårdas och bevaras – inte minst till förmån för kommande generationer.

Museets byggnadsantikvarier har som uppdrag att bevara och vårda byggnader, kyrkor och bebyggelsemiljöer. I Skellefteå museums ansvarsområde ingår Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner.

Byggnadsantikvarierna arbetar med:

  • Att handlägga remisser om byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen Västerbotten.
  • Att sköta antikvarisk kontroll vid ombyggnader av kyrkor, byggnadsminnen och vid bidragsärenden.
  • Att assistera Skellefteå kommun i planärenden, byggnads- och rivningslov.

De hanterar också statliga byggnadsvårdsbidrag och hjälper till vid renoveringsarbeten. Sist men inte minst finns de tillgängliga för råd och tips till allmänheten.

Rådgivning

På vilket sätt kan jag förändra utan att förstöra? Hur ska jag tänka rent tekniskt? Och hur gör jag sedan praktiskt?

Känns frågorna igen? När man ska renovera sitt hus finns mycket att ta hänsyn till: husets historia, vad som är viktigt att bevara och varför, de material och metoder med vilka huset är byggt och så vidare. Vid om- och tillbyggnader av kulturhistoriskt värdefulla – så kallade ”k-märkta” – hus, rådgör gärna med museets byggnadsantikvarier. Du får kostnadsfri hjälp, främst per telefon eller via mejl, men i mån av tid gör vi även besök på plats. Det första är dessutom gratis!

Bidrag

Länsstyrelsen fördelar de statliga bidragen till byggnadsvård. De prioriterar i första hand lagskyddade byggnadsminnen och byggnader i riksintresseområden. Innan du lämnar in en ansökan kom gärna till museet. Du får hjälp att bedöma om den aktuella byggnaden har ett kulturhistoriskt värde, hur vård och ändringar bör göras och om det är motiverat att söka bidrag.

Läs mer om byggnadsvård och hur man söker bidrag på på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida.

 

Byggnadsvård

K-märkt

K-märkt är ett uttryck som används i folkmun för hus som har ett kulturhistoriskt värde, men det finns ingen formell laglig innebörd i begreppet. Byggnader och bebyggelsemiljöer kan skyddas på flera olika sätt. Två lagar som används i just det syftet är Plan- och bygglagen (PBL) samt Kulturminneslagen (KML).

Gamla trädgårdar

Alla som övertar en trädgård behöver förr eller senare ta ställning till vad man har och vad man vill ha: den växtlighet som redan finns eller den man vill ha i framtiden. Därför är det viktigt att bestämma hur man vill förhålla sig till trädgården i ett längre perspektiv.

Kyrkomiljöer

Den kulturskatt som bevaras i Sveriges kyrkor är unik i Europa. De kyrkliga miljöerna rymmer mycket av det främsta som skapats i landet inom arkitektur, konst och hantverk. Ansvaret för att bevara detta kulturarv är därför inte bara en angelägenhet för församlingarna.

Rapporter och yttranden byggnadsvård

Museets byggnadsantikvarier vill blåsa liv i länets spännande och varierande kulturmiljöer genom rådgivning, kunskapsuppbyggnad och utredningar.

Artiklar om byggnadsvård och kulturmiljö

Här hittar du artiklar om byggnadsvård och kulturmiljöer från anställda på Skellefteå museum.

Är mitt hus K-märkt?

Håller du på att renovera ditt hus och vill återskapa vissa tidstypiska detaljer? Hos oss kan du få hjälp med både expertkunskap och material, såsom gamla bilder.