Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Brunnsgårdens historia

På den så kallade Brunnsgärdan på Prästbordet fanns en hälsokälla och provinsialläkaren Carl Jonas Genberg tog 1825 initiativet till Skellefteå Brunns- och Badhusinrättning. Ett bolag bildades och man lät bygga ett brunnshus över källan. I närheten uppfördes en paviljong, där gästerna kunde umgås och dricka av vattnet och nere vid Körrbäcken byggdes ett badhus.

1831 kompletterades bebyggelsen med en bostad åt bolagsordföranden. Den fungerade även som societetshus för badgästerna.  

Företaget misslyckades ekonomiskt och när gästerna nästan helt uteblev under 1870-talet, stängdes anläggningen. Alla husen revs utom Brunnsgårdens huvudbyggnad, som sedermera inköptes av församlingen och förvandlades till komministergård. Idag är huset en privatägd bostad.

 

Back to Top