Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Ansök om bidrag till publicering

Har du ett manus med lokalhistorisk anknytning som du önskar publicera? Ansök om Skellefteå museums bidrag till publicering.

Ansökan skickas till katarina.aman@skellefteamuseum.se. Det går även bra att kontakta henne om du har frågor eller vill veta mer.

Ansökan ska vara inne senast 15 oktober. Beslut meddelas vanligen i november.

Välkommen med din ansökan!

Riktlinjer för Skellefteå museums medel för tryckbidrag för lokalhistoriskt material

§1.

Bidragets ändamål är att stödja utgivning av publikationer med lokalhistoriska fakta av hög kvalitet inom Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner.

§2.

Tryckbidraget kan tilldelas enskild person, förening eller annan sammanslutning som utger lokalhistorisk litteratur. Svårigheten att hitta bidragsgivare för denna typ av publikationer är särskilt stor för enskilda personer och mindre grupper/sammanslutningar varför dessa prioriteras.

§3.

Det totala bidragsbeloppet skall maximalt uppgå till 30 000 kronor per år, tills dess att annat beslutas av Skellefteå museums ledningsgrupp.

§4.

Ansökan ska vara inne senast 15 oktober samma år. Beslut meddelas vanligen i november.

§5.

En beredningsgrupp om tre personer med för uppgiften erforderlig kompetens utses av Skellefteå museums ledningsgrupp.
Beslut om bidrag fattas av Skellefteå museums ledningsgrupp.

§6.

Ansökan skall gälla ett färdigt textmanus.
I ansökan skall ingå en beskrivning av publikationen, finnas längre exempel på innehållet och redovisa vilket typ av publicering som avses.
Ansökan skall innehålla offert från tryckeri eller likvärdig beräkning av den totala kostnaden

§7.

När publikationen är färdig skall 1 exemplar sändas till Skellefteå museum så snart som möjligt. Om bidraget inte använts för tryckning av publikationen inom två år, så kan bidraget återkallas.