Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Kronboden och Fattigbodens historia

Vid landskyrkan ligger en kronbod och en fattigbod. Kronboden uppfördes 1674 och låg ursprungligen på västra sidan av landsvägen. I boden förvarades skatt och tionde i form av bland annat spannmål, kött och fisk. Från boden fick kronans tjänsteman sin lön in natura. I och med övergången till penninghushållning förlorade boden sin funktion.

 Vid 1700-talets början fanns två fattigbodar eller sockenmagasin intill kyrkan. Allmogen var skyldig att leverera spannmål och andra livsmedel till fattigbodama. Det fördelades sedan till socknens fattiga och sjuka i regel en gång i månaden. 1857 såldes och bort flyttades den ena fattigboden.

 

 

Back to Top