Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Kulturmiljö

Kulturmiljöer visar de materiella avtryck som människors liv och verksamhet har efterlämnat genom tiderna. De kan visa olika sätt att anpassa sig till naturens förutsättningar. De kan också visa hur idéer, synsätt och traditioner har överförts från generation till generation.

Kulturmiljö

Vi bär alla ansvaret att bevara vårt kulturarv så att barn och barnbarn kan ha glädje av dem. Skellefteå museum, tillsammans med bland annat Länsstyrelsen Västerbotten, hjälper till att skydda och bevara värdefulla miljöer. Målsättningen är också att bygga upp en större kunskap om byggnadskultur, kulturlandskap och arkeologi i Västerbotten.

Exempel på värdefulla kulturmiljöer i norra Västerbotten är:

  • Gravfältet på Rösbacken i Yttervik (miljö med forntida lämningar).
  • Havsstrandängarna i Kågefjärden (odlingslandskap).
  • Den timrade rengärden vid Sundtjärn i Malå (samisk miljö).
  • Ångsågen i Drängmark. Den är dessutom byggnadsminne och utsågs 2007 till ”Årets industriminne” (industrihistorisk miljö).

Kulturminneslagen

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.
1 kap, 1 §

Uppdrag

Kulturmiljövårdens uppgift är att skydda och bevara alla värdefulla kulturmiljöer. Det sker med hjälp av lagskydd, vård, kunskapsuppbyggnad och information. Skellefteå museums kulturmiljövårdsavdelning arbetar med följande uppgifter:

  • Arkeologi: att bevaka och skydda forn- och kulturlämningar.
  • Byggnadsvård: att bevara och vårda byggnader, kyrkor och bebyggelsemiljöer.
  • Industrihistoriska miljöer: att dokumentera, bevaka och skydda de kulturhistoriska värdena.
  • Kulturlandskap: att bevaka och skydda kulturhistoriskt värdefulla landskap.
  • Kulturturism: rådgivning vid kulturturistiska insatser och projekt.

Kulturminneslagen (KML), plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken är viktiga instrument i arbetet med att skydda betydelsefulla områden.

Rådgivning

Kulturmiljöavdelningen på Skellefteå museum finns tillgänglig för rådgivning och information inom kulturmiljövård samt kulturturistiska besöksmål.

Kommunala kulturmiljöprogram finns för Skellefteå, Norsjö och Malå. De ska fungera som ett verktyg i den kommunala planeringen, men även som en informationskälla för fastighetsägare och intresserade medborgare.

Läs mer

Skellefteå kommuns kulturmiljöprogram, utarbetat av Skellefteå museum 
Norsjö kommuns kulturmiljöprogram (pdf)
Malå kommuns kulturmiljöprogram (pdf)

Kulturmiljö

Kulturlandskap

Om man vill förstå kulturlandskapet är det viktigt att se hur människan har samspelat med naturen. Hur man har påverkat landskapet genom att t ex utnyttja skog och mark. Västerbottens kulturlandskap innefattar inte bara ett enda. Här finns samiska landskap, odlings-, skogsbruks- och industrilandskap – för att bara nämna några. Exempel på bevarade kulturlandskap är:

Kulturturism

Upplev historiens vingslag på plats i kulturmiljön

Rapporter kulturmiljö

Skellefteå museum har i flera projekt arbetat med att peka på kulturmiljön som en resurs i samhällsutvecklingen. Här nedan listas rapporterna till några av dessa:

Artiklar om byggnadsvård och kulturmiljö

Här hittar du artiklar om byggnadsvård och kulturmiljöer från anställda på Skellefteå museum.