Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

På museet

link down

Skellefteå Museum AB har ett ansvar för den museala verksamheten och kulturmiljövården i norra Västerbotten. Museet skall samla, dokumentera, utforska, bevara, synliggöra och förmedla kulturarven inom i huvudsak den norra länsdelen, Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner. I uppdraget ingår även ett övergripande länsansvar beträffande teknik- och industrihistoria efter år 1900.

Genom MAN – Museum Anna Nordlander ska Skellefteå Museum AB vara en mötesplats för hela regionen där samtidskonst och genusfrågor står i centrum. Inom sin verksamhet förvaltar Skellefteå Museum AB även bland annat huvudmuseet på Nordanå och båtmuseet i Stackgrönnan.

Byggnadsvård

Museets byggnadsantikvarier har som uppdrag att bevara och vårda byggnader, kyrkor och bebyggelsemiljöer. I Skellefteå museums ansvarsområde ingår Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner.

Arkeologi

En viktig period i Norrlands förhistoria var slutet av stenåldern, ca 4 000 år sedan, när de tidigaste försöken med jordbruk påbörjades i våra trakter. Åren 1962-68 undersökte forskningsprojektet Nordarkeologi en boplats i Bjurselet vid Byskeälven, där man redan tidigare hade hittat flintredskap. Arkeologerna fann också pollen av korn. Platsen kom att tolkas som spåren efter sydliga invandrare som försökte sig på sädesodling. Flintan anser man att människorna hade med sig, eftersom den inte finns naturligt i Västerbotten. Utgrävningsresultaten innebar en ny syn på Norrlands förhistoria.

Kulturmiljö

Vi bär alla ansvaret att bevara vårt kulturarv så att barn och barnbarn kan ha glädje av dem. Skellefteå museum, tillsammans med bland annat Länsstyrelsen Västerbotten, hjälper till att skydda och bevara värdefulla miljöer. Målsättningen är också att bygga upp en större kunskap om byggnadskultur, kulturlandskap och arkeologi i Västerbotten.

Samlingar och dokumentation

Att tiden går är vi alla medvetna om. Det som sker idag, är redan historia imorgon. Avdelningen för samlingar och dokumentation på Skellefteå museum samlar in gamla och nya föremål och dokumenterar samtiden genom att ta in arkivmaterial, intervjua människor, fotografera och vara med när det händer något speciellt i vår del av länet.