Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Socknens centrum

Kyrkan och kyrkplatsen var förr den naturliga samlingspunkten i socknen. Här korsade två kommunikationsleder varandra, dels den sk Norrstigen, som gick längs Bottenvikens kust och dels Skellefteälvens dalgång, som var viktig för kontakten mellan kusten och inlandet.

Trots att Skellefteå stad inte tillkom förrän 1845, fanns i kyrkbyn redan i början av 1800-talet förutom kyrka, prästgårdar och kyrkstad även marknadsplats, sockenstuga, post, läkare, apotek, tingshus, majorsboställe, industri, tjärhov samt ett flertal hantverkare. När planerna på en stad växte fram ansågs området runt kyrkan för litet för stads bebyggelse och efter mycken diskussion beslöt man förlägga staden till Norrböle by. Namnet Gammelstan påminner om den betydelse kyrkbyn hade förut.

 

 

 

Back to Top