Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Läroverket Nordanås historia

1916 fick stadens samskola äntligen egna lokaler. Byggnaden hade ritats i svensk herrgårdsstil av stockholmsfirman Hagström & Ekman och placerats i fonden av en björkallé.

Tillströmningen av elever ökade till den nya skolan. Tio klasser samsades i byggnaden, som planerats för åtta klasser. Samskolan omorganiserades till samrealskola och år 1936 var den landets största med 396 elever. Året därpå beslutade skolöverstyrelsen att inrätta ett statligt gymnasium i byggnaden. Lokalbristen blev nu akut och man tvingades bygga till. 1940 stod flygeln, aulan samt gymnastikbyggnaden (nuvarande Hallen) klara. Föga anade man då, att även denna byggnad skulle bli för liten. Vårterminen 1976 blev den sista för gymnasieskolan i byggnaden. 1980-1981 flyttade Skellefteå museum och Folkrörelsearkivet in i lokalerna. Aulan hade då nyttjats för teater i 20 år.