Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Körrans historia

Innan Nordanåparken kom till 1945, vid Skellefteå stads 100-års jubileum, kallades området Körran. Namnets betydelse är oklar. I finlandssvenska dialekter betyder körra prång eller trång plats. Namnet skulle passa in på terrängen vid Skellefteälven. Körran var Prästbordets ostligaste område och här på kyrkans betesmark fick kyrkbesökarna ställa sina hästar. Området var även övningsplats är Skellefteå kompani och här låg tjärhovet.

När Skellefteå kyrkstad återuppbyggdes efter branden 1835, beslöt man att lägga en separat marknadsplats på den västra delen av Körran. Här uppförde borgare från Piteå och Umeå marknadshus, magasin och stallar. Dessutom fanns ett värdshus på platsen med rum för resande. Två årliga marknader anordnades här fram till 1848, då den ena marknaden flyttades in till den nyanlagda staden Skellefteå. Marknadsplatsen på Körran avvecklades 1862.

 

Från Nordanå till Lejonström

Nyborgs historia

Skellefteå kompani hade sin excercisplats på Körran, medan officersbostället från början låg i Norrböle by. På 1720-talet byggdes ett boställe på kyrkans mark på Körran. Den ersattes av en mer ståndsmässig byggnad, Nyborg, för sekondmajoren år 1764. Först efter fyra år erhöll bostället egen mark på Sunnanå, men den förblev obebyggd.

Officersbostället Nyborg var en imponerande byggnad med säteritak i italiensk stil. Den utgjorde en blandning av två typritningar för officersboställen. Huset uppfördes dock inte i tegel, som brukligt var, utan i timmer. Från början var timmerstommen synlig och först omkring år 1780 brädfodrades och rödmålades huset.

Bygget blev dock omtvistat. Kyrkan ville ha igen sin mark, en begäran som landshövdingen dock avvisade. Kyrkans representanter gav inte upp. Prosten Nils Nordlander prövade slutligen saken hos häradsrätten. I utslaget 1839 fastslogs att Nyborgs boställshus låg på Prästbordets mark och att byggnaderna skulle flyttas. Detta skedde dock inte. Saken prövades slutligen i Svea hovrätt och i domen från 1842 fastslogs, att bostället skulle flyttas. Karaktärshuset på Nyborg utdömdes av Laga Synerätt 1850, såldes och blev privatbostad. Av någon anledning förblev byggnaden platsen trogen.

1925 övertog Skellefteå stad Nyborg och huset blev året därpå museum. År 1968 förklarades detta, under många år rivningshotade svartbygge, för byggnadsminne. Av majorsboställets ursprungliga 10-tal gårdsbyggnader återstår i dag endast drängstugan, som numera är vävstuga, en bodlänga samt en bod.

 

Back to Top