Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Välkommen till
Skellefteå museum!

link down

Kommande aktiviteter

Besök Skellefteå museum

Nordanå

När Skellefteå stad förberedde sitt hundraårsfirande år 1945 utarbetades en fullständig plan för Körranområdet av stadsingenjör Tore Törngren och stadsträdgårdsmästare Olof Cullman. Då beslutades att Nordanå skulle bilda ett stort sammanhängande park- och friluftsområde med grönytor, träd och buskar. Det planterades bland annat Hagtornshäck, lindallé och Omäsbjörkar. Syrénhortensian debuterade i skelleftebygden just här. Parkanläggningen blev något av en födelsedagsgåva till stadsborna. Här anlades såväl fisk som fågeldammar, till och med sälar kunde beskådas underjubileumssommaren 1945. Vid jubileumsåret anordnades i parken en stor utställning från 20 juni till 31 juli. Körran förvandlades detta år definitivt till Nordanåparken.

Här under kan du läsa en sammanfattad historia om varje hus.

Från Nordanå till Lejonström

Visste du att det legat ett sågverk nedanför Landskyrkan, eller att det funnits en hälsokälla vid älven? Här kan du läsa mer om områdets historia. Området från Nordanå till Lejonströmsbron kallades förut för Körran och ingick ursprungligen i Prästbordets ägor. Redan under 1330-talet byggdes Skellefteåtraktens första kyrka på platsen, och området har sedan dess varit en samlingsplats för ortens invånare.

Ansök om tryckbidrag

Har du ett manus med lokalhistorisk anknytning som du önskar publicera? Ansök om Skellefteå museums bidrag till publicering.

Ansökan skickas till katarina.aman@skellefteamuseum.se. Det går även bra att kontakta henne om du har frågor eller vill veta mer.

Ansökan ska vara inne senast 15 oktober. Beslut meddelas vanligen i november.

Välkommen med din ansökan!

Tävla om det lokalhistoriska ungdomsstipendiet

Stipendiet är instiftat av Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Westerbotten och Skellefteå museum. Ändamålet med stipendiet är att uppmuntra och stimulera ungas intresse för lokalhistoria.

Verksamhetsområde: Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Stipendiet vänder sig till personer under 25 år.

Stipendiet kan delas ut till enskild person, skolklass eller annan grupp som arbetat med lokalhistoriska ämnen. Det kan t.ex. röra sig om ett eget arbete, skolarbete eller en uppsats på högskolenivå. Sökande kan använda sig av lokalhistoriskt material från Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Westerbotten och Skellefteå museum men även material från andra institutioner, privata arkiv, bya- förenings- och företagsarkiv, egna intervjuer, brev och dagböcker m.m. kan användas.

Resultatet kan presenteras i form av en skrift, en utställning, film, teater eller på annat sätt, en förutsättning är att det görs i en form som kan bevaras för framtiden. Om gestaltningen utgörs av ett skolarbete eller uppsats på högskolenivå skall det vara godkänt av betygsättande lärare.

Stipendiesumman uppgår till 5000 kronor och utdelas årligen, summan kan fördelas på en eller flera sökande. Gestaltningen bedöms av en särskild kommitté bestående av en representant från Lokalhistoriskt institut(Lokis), Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten, samt en lärare. Utdelning av stipendiet anpassas efter stipendiaten-stipendiaterna, t. ex. i samband med skolavslutningen eller examen.

Hur gör jag/vi för att söka stipendiet?
Skriv ett brev med posten eller maila oss det arbete du vill presentera i tävlingen om de 5000 kronorna. Senaste datum för ansökan är 24 maj.

I brevet skall framgå:
Vem som söker stipendiet (t. ex. en person eller en klass)
Födelsedatum på enskild person, årskurs om det t. ex är en klass
Äldsta medlemmen i gruppen om det är en grupp.
Kort beskrivning av dig/er och ditt/ert arbete och varför du/ni tycker att du/ni skall få stipendiet.
1 exemplar av arbetet i en form som kan bevaras för framtiden.

Kontaktuppgifter som ska ingå i ansökan:
Namnet på den som representerar ansökan
Telefon
Postadress
Mejladress (om du/ni föredrar att vi kontaktar dig via mejl)

Mejla din ansökan till: post@skellefteamuseum.se

Eller skicka ansökan till:
Skellefteå museum
Box 146
931 22
Märk brevet Lokalhistoriskt stipendium

Har du frågor, ring Jörgen Andersson tel. 0910-73 55 23

Matnyttig läsning för den vetgirige

Arkeologi

En viktig period i Norrlands förhistoria var slutet av stenåldern, ca 4 000 år sedan, när de tidigaste försöken med jordbruk påbörjades i våra trakter. Åren 1962-68 undersökte forskningsprojektet Nordarkeologi en boplats i Bjurselet vid Byskeälven, där man redan tidigare hade hittat flintredskap. Arkeologerna fann också pollen av korn. Platsen kom att tolkas som spåren efter sydliga invandrare som försökte sig på sädesodling. Flintan anser man att människorna hade med sig, eftersom den inte finns naturligt i Västerbotten. Utgrävningsresultaten innebar en ny syn på Norrlands förhistoria.

Byggnadsvård

Museets byggnadsantikvarier har som uppdrag att bevara och vårda byggnader, kyrkor och bebyggelsemiljöer. I Skellefteå museums ansvarsområde ingår Skellefteå, Malå och Norsjö kommuner.

Kulturmiljö

Vi bär alla ansvaret att bevara vårt kulturarv så att barn och barnbarn kan ha glädje av dem. Skellefteå museum, tillsammans med bland annat Länsstyrelsen Västerbotten, hjälper till att skydda och bevara värdefulla miljöer. Målsättningen är också att bygga upp en större kunskap om byggnadskultur, kulturlandskap och arkeologi i Västerbotten.

Samlingar och dokumentation

Att tiden går är vi alla medvetna om. Det som sker idag, är redan historia imorgon. Avdelningen Museiupplevelser och samlingar på Skellefteå museum samlar in gamla och nya föremål och dokumenterar samtiden genom att ta in arkivmaterial, intervjua människor, fotografera och vara med när det händer något speciellt i vår del av länet.

Vad är ett museum?

I museilagen (2017:563) står det att ett museum är:

Vad samlar Skellefteå museum på?

Beroende på vad museer har samlat på under årens lopp, eller vad människor har skänkt till museet, speglas i samlingarna. Till exempel ansågs fornlämningar som viktiga redan på 1800-talet, när grunden för Skellefteå museum lades. Likaså fanns en ambition att samla alla typer av föremål i olika varianter.

Vad händer när ett föremål hamnar på ett museum?

När ett föremål slutar användas som ett bruksföremål och istället hamnar på ett museum blir det ett museiföremål. Då ställs andra krav på hur föremål får hanteras. För att minska riskerna för slitage eller att det ska gå sönder behandlas det mer varsamt.

Vad gör ett föremål intressant?

Beroende på tidsandan har museer samlat på olika saker. Därför har fokus skiftat på vad som är ett intressant föremål.

Upptäck och utforska området

Upptäck området

 • Skellefteå museum

  Skellefteå museum ligger i huvudbyggnaden på Nordanå

 • Museum Anna Nordlander

  MAN – Museum Anna Nordlander har som mål att provocera, engagera och synliggöra konsten i samhället. MAN hittar ni i Sara kulturhus lokaler.

  Läs mer om MAN

 • Forskarrum Nordanå

 • Nyborg

  Nyborg uppfördes 1764 och fungerade som officersboställe fram till 1850.

  Alltid öppet utomhus
 • Kågegården

  Kågegården uppfördes under 1700-talet, en timrad västerbottensgård. Endast möjligt att gå in i byggnaden under sommaren.

  Alltid öppet utomhus
 • Exploratoriet

  Ett helt hus på Nordanå med experiment och roliga utmaningar, en plats som väcker upptäckarglädjen hos stora och små snillen.

  Öppettider Exploratoriet

 • Lanthandeln

  Lanthandeln är ett café med liten butik där du kan sitta ner och känna historiens vingslag.

 • Dräng och bryggstuga

  Denna parstuga uppfördes troligen 1764 ursprungligen hade huset nävertak.

  Alltid öppet utomhus
 • Östra stolpboden

  Denna bod uppfördes 1726 och är därmed Nordanås äldsta byggnad.

  Alltid öppet utomhus
 • Brunnsgården

  På den så kallade Brunnsgärdan på Prästbordet fanns en hälsokälla och provinsialläkaren Carl Jonas Genberg tog 1825 initiativet till Skellefteå Brunns- och Badhusinrättning.

  Alltid öppet utomhus
 • Bonnstan

  Skellefteå kyrkstad har anor från 1600-talet. Kyrkstaden var böndernas stad och följdriktigt fick området namnet Bonnstan i motsats till staden, som kallades Borgarstaden.

  Alltid öppet utomhus
 • Bagarstugan

  Bagarstugan uppfördes i Kåge, troligtvis under 1800-talet. På de flesta gårdar fanns förr i tiden ett mindre hus avsett för bakning av gårdens matbrödsbehov.

  Alltid öppet utomhus
 • Ängsladan

  Lador har funnits sedan medeltiden och är en av våra enklaste byggnader. I ladan förvarades hö tills vintern kom och det gick köra hem till gården med släde.

  Alltid öppet utomhus
 • Vagnslider

  Till ett militärt boställe hörde ett antal så kallade laga hus, vilka enligt 1734 års lag skulle vara sju stycken, detta vedlider och redskapshus uppfördes 1765

  Alltid öppet utomhus
 • Uthuslängan

  Uthuslängan byggdes på 1870-talet som kontor, magasin, bolagsbod och bostäder för tjänstefolket.

  Alltid öppet utomhus
 • Tiondebodarna

 • Svandammen

  Ett besök till Svandammen i Skellefteå är alltid lika mysigt. Vintertid förvandlas dammen till en isbana och det finns skridskor  och hjälm att låna kostnadsfritt i den tillfälliga receptionen en trappa upp.

  Alltid öppet utomhus
 • Stolpboden

  Stolpboden kommer från Skråmträsk där den uppfördes under 1700-talet. Den står på stolpar för att skydda innehållet från råttor och möss.

  Alltid öppet utomhus
 • Stiftsgården

  Stiftgården byggdes när Nils Ström tillträdde som församlingens nye kyrkoherde år 1 800 då det blev aktuellt att bygga en ny prästgård.

  Alltid öppet utomhus
 • Stenvalvsbron

  Stenvalvsbroar blev vanliga i Västerbottens kustland först under mitten av 1800-talet. De äldre stenvalvsbroarna byggdes av natursten, men när kraven på bärighet ökade började man använda tuktad sten.

  Alltid öppet utomhus
 • Snäckan

  Alltid öppet utomhus
 • Smedjan

  Smedjan uppfördes 1910 i Ytterursviken, många gårdar hade en egen liten smedja där bonden smidde sina egna jordbruksredskap.

  Alltid öppet utomhus
 • Skvaltkvarnen

  Skvaltkvarnen uppfördes omkring mitten av 1800-talet, den drevs av vatten och användes till att mala kornmjöl.

  Alltid öppet utomhus
 • Sängboden

  Sängboden kommer från Ersmark och uppfördes där under 1700-talet.

  Alltid öppet utomhus
 • Stampen

  Vadmalsstampen uppfördes omkring 1850 vid Lindalmström, Stämningsgården, av smeden tillika mjölnaren Fabian Westermark.

  Alltid öppet utomhus
 • Paviljongen

  Paviljongen uppfördes vid sekelskiftet 1900 och stod ursprungligen på sadelmakare Petterssons gård på Älvsbacka i Skellefteå.

  Alltid öppet utomhus
 • Övriga byggnader till Nyborg

  Officersbostället Nyborg fungerade som officersboställe fram till 1850, bygget blev dock omtvistat då Kyrkan ville ha igen sin mark.

  Alltid öppet utomhus
 • Granstocken

  Granen blåste omkull under påskstormen 1976 och togs då till Nordanå, granens ålder har uppskattats till omkring 270 år.

  Alltid öppet utomhus
 • Kungsgropen

 • Kyrkholmen

  Kyrkholmen är en liten holme i älven. Den 46 meter långa hängbron av Graningeverken byggdes  början av 1960-talet i och med tillkomsten av Kvistforsens kraftverk. Ett av sommarens utflyktsmål med gott fika. Endast sommaröppet.

 • Kyrkogården

  En kyrkogård är inte bara till för de döda utan också för de levande. Platsen ska ge en känsla av stillhet, tröst och hopp, samtidigt som de är en njutning för ögat.

 • Landsförsamlingens kyrka

  Landskyrkan, som är församlingens huvudkyrka, sägs vara en av de största landskyrkorna i Sverige.

  Kyrkan är vanligtvis öppen måndag – söndag kl 10.00-16.00.

 • Nordanågården

  Nordanågården består av två hopflyttade mindre timmerhus som 1868 sammanbyggdes av J T B Sidén.

 • Lejonströmsbron

  1735 beslutade man att börja bygga och två år senare stod bron klar. Ända fram till 1913, då Parkbron byggdes, var detta Skellefteås enda bro.

  Alltid öppet utomhus
 • Lugnet

  Bostadshuset uppfördes ursprungligen som kontorshus för Johannisfors sågverk i Klutmark 1844.

  Alltid öppet utomhus
 • Pressen

  Vadmalspressen uppfördes omkring 1850 vid Lindalmström, Stämningsgården, av smeden och mjölnaren Fabian Westermark.

  Alltid öppet utomhus
 • Parkbron

  Parkbron byggdes år 1913 och är byggd i fackverk med gerberbalkar, spännvidden är 238 m.

  Alltid öppet utomhus
 • Sara kulturhus

  Museum Anna Nordlander finns nu på plats i Sara kulturhus. MAN – Museum Anna Nordlander har som mål att provocera, engagera och synliggöra konsten i samhället.  MAN vill utmana bilden av vad ett konstmuseum kan vara, och ställer frågor om vårt samhälle, nu och i framtiden.

 • Skellefteå museum

  Skellefteå museum ligger i huvudbyggnaden på Nordanå

  Om Skellefteå museum

  Under högtider och röda dagar förekommer avvikande öppettider 

  Vägbeskriving

  Box 146, 931 22 Skellefteå
  0910-73 55 10 (reception Nordanå)
  post@skellefteamuseum.se

 • Museum Anna Nordlander

  Verksamheten bygger på publikens delaktighet där medskapande är en viktig del. MAN vill utmana bilden av vad ett konstmuseum kan vara, och ställer frågor om vårt samhälle, nu och i framtiden.

 • Forskarrum Nordanå

  Forskarrum Nordanå är en mötesplats för lokalhistorisk forskning och berättande. Forskarrum Nordanå ägs av Företagsarkivet i Westerbotten, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Skellefteå museum med byggnadsvårdscentralen Hålla Hus. Hit kan du komma ensam eller i grupp, som privatperson eller i tjänsten.

 • Nyborg

  Nyborg uppfördes 1764 och fungerade som officersboställe fram till 1850. Byggnaden uppfördes efter en typritning från 1731. Byggnaden har ett s.k. säteritak som ger det en för vår landsände unik karaktär.

  Läs mer om Nyborg

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Kågegården

  Kågegården uppfördes under 1700-talet, en timrad västerbottensgård. Endast möjligt att gå in i byggnaden under sommaren. Kågegården har genomgått många ändringar, från bostadshus till utställningshall och museum. Ta del av såpade golv, salen och det öppna köket. Aktuella öppettider hittar du här (Länk).

  Läs mer om Kågegårdens historia

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Exploratoriet

  Ett helt hus, på Nordanå, med experiment och roliga utmaningar.

  Öppettider Exploatoriet

  Till Exploatoriet.se

  Vägbeskriving
 • Lanthandeln

  Lanthandeln är ett café med liten butik där du kan sitta ner och känna historiens vingslag, endast sommaröppet. Det som idag är Nordanågårdens värdshus uppfördes ursprungligen som bostad åt sågverksägaren JTB Sidén. Lanthandeln ligger i Nordanågårdens uthuslänga från 1867.

  2018 sommaröppet 20 juni – 20 aug alla dagar mellan kl. 12:00 – 18:00

  2018 vinteröppet 23 november till 23 december kl. 12:00 – 16:00

  Läs mer om Lanthandeln

   

  Vägbeskriving

  Box 146, 931 22 Skellefteå
  0910-735510 (Reception Nordanå)
  post@skellefteamuseum.se

 • Dräng och bryggstuga

  Denna parstuga uppfördes troligen 1764, den östra änden av huset användes då som drängstuga av gårdens anställda medan den västra änden fungerade som brygg- och bagarstuga.

  Läs mer om Dräng- och bryggstuga

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Östra stolpboden

  Denna bod uppfördes 1726 och är därmed Nordanås äldsta byggnad. En bod var ofta omsorgsfullt timrad för att säkert kunna förvara det som behövdes för människornas överlevnad, såsom mat, korn och kläder.

  Läs mer om Östra stolpboden historia

   

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Brunnsgården

  På den så kallade Brunnsgärdan på Prästbordet fanns en hälsokälla och provinsialläkaren Carl Jonas Genberg tog 1825 initiativet till Skellefteå Brunns- och Badhusinrättning.

  Läs mer om Brunnsgårdens historia

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Bonnstan

  Skellefteå kyrkstad har anor från 1600-talet. Kyrkstaden var böndernas stad och följdriktigt fick området namnet Bonnstan i motsats till staden, som kallades Borgarstaden.

  Läs mer om Bonnstan och dess historia

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Bagarstugan

  Bagarstugan uppfördes i Kåge, troligtvis under 1800-talet. På de flesta gårdar fanns förr i tiden ett mindre hus avsett för bakning av gårdens matbrödsbehov. Där bakade kvinnorna korntunnbröd två gånger om året, en gång inför vintern och en gång på våren.

  Läs mer om Bagarstugan 

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Ängsladan

  Lador har funnits sedan medeltiden och är en av våra enklaste byggnader. I ladan förvarades hö tills vintern kom och det gick köra hem till gården med släde. I norra Västerbotten började man omkring 1800-talets mitt bygga snedväggiga lador.

  Läs mer om Ängsladan

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Vagnslider

  Till ett militärt boställe hörde ett antal så kallade laga hus, vilka enligt 1734 års lag skulle vara sju stycken. Dessa hus ansågs nödvändiga och om allmogen inte såg till att de fanns kunde man bli dömd.

  Läs mer om områdets historiska Vagnslider

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Uthuslängan

  Uthuslängan byggdes på 1870-talet som kontor, magasin, bolagsbod och bostäder för tjänstefolket.

  Läs mer om Uthuslängan 

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Tiondebodarna

  Vid 1700-talets början fanns två fattigbodar eller sockenmagasin intill kyrkan. Allmogen var skyldig att leverera spannmål och andra livsmedel till fattigbodama. Det fördelades sedan till socknens fattiga och sjuka i regel en gång i månaden.

  Här kan du läsa mer om de så kallade Tiondebodarna.

  Vägbeskriving
 • Svandammen

  Ett besök till Svandammen i Skellefteå är alltid lika mysigt. Vintertid förvandlas dammen till en isbana och det finns skridskor och hjälm att låna kostnadsfritt i den tillfälliga receptionen en trappa upp.

   

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Stolpboden

  Stolpboden kommer från Skråmträsk där den uppfördes under 1700-talet. Den står på stolpar för att skydda innehållet från råttor och möss. På varje gård fanns det förr många timrade bodar som användes för förvaring av korn, matvaror, husgeråd och redskap.

  Läs mer om Stolpboden

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Stiftsgården

  Landsförsamlingens kyrkoherdeboställe var i bristfälligt skick på 1700-talet. När Nils Ström tillträdde som församlingens nye kyrkoherde år l 800 enades man om att låta bygga en ny prästgård.

  Läs mer om Stiftsgårdens historia

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Stenvalvsbron

  Stenvalvsbroar blev vanliga i Västerbottens kustland först under mitten av 1800-talet. De äldre stenvalvsbroarna byggdes av natursten, men när kraven på bärighet ökade började man använda tuktad sten.

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Snäckan

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Smedjan

  Smedjan uppfördes 1910 i Ytterursviken. Fönstren kommer från maskinhuset på Nyhamns såg som lades ner 1907. Många gårdar hade en egen liten smedja där bonden smidde sina egna jordbruksredskap.

  Läs mer om Smedjan

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Skvaltkvarnen

  Skvaltkvarnen uppfördes omkring mitten av 1800-talet i Granträsk, Burträsk och flyttades till Nordanå 1945. Den drevs av vatten och användes till att mala kornmjöl.

  Läs mer om Skvaltkvarnen

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Sängboden

  Sängboden kommer från Ersmark och uppfördes där under 1700-talet. År 1950 flyttades boden till Nordanå.

  Läs mer om Sängboden

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Stampen

  Vadmalsstampen uppfördes omkring 1850 vid Lindalmström, Stämningsgården, av smeden tillika mjölnaren Fabian Westermark. Till stampen skickades ylletyget för att tovas eller stampas till vadmal av önskad fasthet innan den torkades och färgades.

  Läs mer om Vadmalsstampen

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Paviljongen

  Paviljongen uppfördes vid sekelskiftet 1900 och stod ursprungligen på sadelmakare Petterssons gård på Älvsbacka i Skellefteå. År 1990 var paviljongen rivningshotad men kom istället att flyttas hit till Nordanå.

  Läs mer om Paviljongen på Nordanå

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Övriga byggnader till Nyborg

  Officersbostället Nyborg fungerade som officersboställe fram till 1850, bygget blev dock omtvistat då Kyrkan ville ha igen sin mark.

  Läs mer om Nyborgs historia

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Granstocken

  Granen blev närmare 35 meter hög och hade ett omfång på 3,45 meter i brösthöjd och 3,72 meter strax ovan marken. Granen blåste omkull under påskstormen 1976 och togs då till Nordanå, granens ålder har uppskattats till omkring 270 år.

  Läs mer om Granstocken

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Kungsgropen

  Vägbeskriving
 • Kyrkholmen

  Kyrkholmen tillhör Skellefteå landsförsamling och är en liten holme i älven, alldeles nedanför Församlingsgården. I samband med tillkomsten av Kvistforsens kraftverk byggdes i början av 1960-talet den 46 meter långa hängbron av Graningeverken. Ett av sommarens utflyktsmål med gott fika. Normala öppettider för Kyrkholmen är att de öppnar i mitten av juni och håller öppet dagligen till mitten av augusti.

  Läs mer om Kyrkholmen

  Årets öppettider (länk till Svenska kyrkan)

  Serveringsbyggnaden

  Huset, kallat den Degermanska gården, är från 1740-talet och stod ursprungligen på en plats i stadsdelen Prästbordet invid nuvarande Bolidenvägen. År 1964 flyttades huset till Kyrkholmen och är numera basen för den populära sommarserveringen, där du kan köpa glass, fika eller en matig sallad.

  Logen

  Byggnaden, som ursprungligen uppfördes 1865, kommer från Knut Bergstedts gård i Bjurån, väster om Skellefteå. Det var prosten Boström som kom med idén att köpa logen för att i början av 1960-talet montera upp den på Kyrkholmen. Här används den för olika kyrkliga aktiviteter men också för annat, t ex friluftsteater.

  Vägbeskriving
 • Kyrkogården

  En kyrkogård är inte bara till för de döda utan också för de levande. Platsen ska ge en känsla av stillhet, tröst och hopp, samtidigt som de är en njutning för ögat.

  Vägbeskriving
 • Landsförsamlingens kyrka

  Landskyrkan, som är församlingens huvudkyrka, sägs vara en av de största landskyrkorna i Sverige. Den första träkyrkan vid platsen uppfördes troligen på 1330-talet och ersattes 1386 av en större. 1485 lades grunden till en ny stenkyrka, som invigdes 1507. Denna byggdes om efter ritningar från år 1793 av den österbottniske byggmästaren Jacob Rijf och invigdes år 1800.

  Kyrkan är vanligtvis öppen måndag – söndag kl 10.00-16.00.

  Läs mer om Skellefteås Landskyrka

  Vägbeskriving
 • Nordanågården

  Nordanågården består av två hopflyttade mindre timmerhus som 1868 sammanbyggdes av J T B Sidén, grundare av Skellefteå Ångsågs AB och förvaltare på företagets sågverk i Klemensnäs.

  Läs mer om Nordanågården och om Nordanågårdens historia

  Vägbeskriving
 • Lejonströmsbron

  1735 beslutade man att börja bygga och två år senare stod bron klar. Ända fram till 1913, då Parkbron byggdes, var detta Skellefteås enda bro. Lejonströmsbron kallades ursprungligen Stora bron. Sitt nya namn fick den troligen av Lejonströms sågverk, som anlades vid norra brofästet. 1994 blev bron lagskyddat byggnadsminne och den är i dag Sveriges längsta bevarade träbro.

  Läs mer om Lejonströmsbron och dess historia

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Lugnet

  Bostadshuset uppfördes ursprungligen som kontorshus för Johannisfors sågverk i Klutmark 1844. Sågen drevs endast en kort period och 1859 blev Nicanor Sandström även disponent för Lejonströms sågverk och flyttade dit.

  Läs mer om Lugnets historia

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Pressen

  Vadmalspressen uppfördes omkring 1850 vid Lindalmström, Stämningsgården, av smeden och mjölnaren Fabian Westermark. I pressen finns vattenhoar för färgning, spännramar för torkning och två stockpressar.

  Läs mer om pressen.

  Alltid Öppet Utomhus
 • Parkbron

  Parkbron byggdes år 1913 och är byggd i fackverk med gerberbalkar, spännvidden är 238 m.

  Läs mer om parkbrons historia 

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Sara kulturhus

  Museum Anna Nordlander finns sedan hösten 2021 i Sara Kulturhus. För information om Konstverkstan – Läs mer här

  För öppettider i Sara Kulturhus och utställningshallen – Läs mer här