Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Vi ger mening åt våra
gemensamma historier

Upptäck och utforska området

Upptäck området

 • Skellefteå museum

  Skellefteå museum ligger i huvudbyggnaden på Nordanå

  Stängt idag
 • Reception

  Här kan du få hjälp och svar om vad som pågår på området telefon 0910-73 55 10

  Stängt idag
 • Exploratoriet

  Ett helt hus, på Nordanå, med experiment och roliga utmaningar.

  Öppet till kl. 17:00
 • Parkbron

  Parkbron byggdes år 1913 och är byggd i fackverk med gerberbalkar, spännvidden är 238 m.

  Alltid öppet utomhus
 • Lanthandeln

  Lanthandeln är ett café med liten butik där du kan sitta ner och känna historiens vingslag, endast sommaröppet.

 • Dräng och bryggstuga

  Denna parstuga uppfördes troligen 1764 ursprungligen hade huset nävertak.

  Alltid öppet utomhus
 • Kågegården

  Kågegården uppfördes under 1700-talet, en timrad västerbottensgård. Endast möjligt att gå in i byggnaden under sommaren.

  Alltid öppet utomhus
 • Östra stolpboden

  Denna bod uppfördes 1726 och är därmed Nordanås äldsta byggnad.

  Alltid öppet utomhus
 • Brunnsgården

  På den så kallade Brunnsgärdan på Prästbordet fanns en hälsokälla och provinsialläkaren Carl Jonas Genberg tog 1825 initiativet till Skellefteå Brunns- och Badhusinrättning.

  Alltid öppet utomhus
 • Bonnstan

  Skellefteå kyrkstad har anor från 1600-talet. Kyrkstaden var böndernas stad och följdriktigt fick området namnet Bonnstan i motsats till staden, som kallades Borgarstaden.

  Alltid öppet utomhus
 • Bagarstugan

  Bagarstugan uppfördes i Kåge, troligtvis under 1800-talet. På de flesta gårdar fanns förr i tiden ett mindre hus avsett för bakning av gårdens matbrödsbehov.

  Alltid öppet utomhus
 • Ängsladan

  Lador har funnits sedan medeltiden och är en av våra enklaste byggnader. I ladan förvarades hö tills vintern kom och det gick köra hem till gården med släde.

  Alltid öppet utomhus
 • Vagnslider

  Till ett militärt boställe hörde ett antal så kallade laga hus, vilka enligt 1734 års lag skulle vara sju stycken, detta vedlider och redskapshus uppfördes 1765

  Alltid öppet utomhus
 • Uthuslängan

  Uthuslängan byggdes på 1870-talet som kontor, magasin, bolagsbod och bostäder för tjänstefolket.

  Alltid öppet utomhus
 • Tiondebodarna

 • Svandammen

  Ett besök till Svandammen i Skellefteå är alltid lika mysigt. Lugnt och fridfullt med massor av fåglar av allehanda arter.

  Alltid öppet utomhus
 • Stolpboden

  Stolpboden kommer från Skråmträsk där den uppfördes under 1700-talet. Den står på stolpar för att skydda innehållet från råttor och möss.

  Alltid öppet utomhus
 • Stiftsgården

  Stiftgården byggdes när Nils Ström tillträdde som församlingens nye kyrkoherde år 1 800 då det blev aktuellt att bygga en ny prästgård.

  Alltid öppet utomhus
 • Stenvalvsbron

  Stenvalvsbroar blev vanliga i Västerbottens kustland först under mitten av 1800-talet. De äldre stenvalvsbroarna byggdes av natursten, men när kraven på bärighet ökade började man använda tuktad sten.

  Alltid öppet utomhus
 • Snäckan

  Alltid öppet utomhus
 • Smedjan

  Smedjan uppfördes 1910 i Ytterursviken, många gårdar hade en egen liten smedja där bonden smidde sina egna jordbruksredskap.

  Alltid öppet utomhus
 • Skvaltkvarnen

  Skvaltkvarnen uppfördes omkring mitten av 1800-talet, den drevs av vatten och användes till att mala kornmjöl.

  Alltid öppet utomhus
 • Sängboden

  Sängboden kommer från Ersmark och uppfördes där under 1700-talet.

  Alltid öppet utomhus
 • Pressen och Stampen

  Vadmalsstampen uppfördes omkring 1850 vid Lindalmström, Stämningsgården, av smeden tillika mjölnaren Fabian Westermark.

  Alltid öppet utomhus
 • Paviljongen

  Paviljongen uppfördes vid sekelskiftet 1900 och stod ursprungligen på sadelmakare Petterssons gård på Älvsbacka i Skellefteå.

  Alltid öppet utomhus
 • Övriga byggnader till Nyborg

  Officersbostället Nyborg fungerade som officersboställe fram till 1850, bygget blev dock omtvistat då Kyrkan ville ha igen sin mark.

  Alltid öppet utomhus
 • Granstocken

  Granen blåste omkull under påskstormen 1976 och togs då till Nordanå, granens ålder har uppskattats till omkring 270 år.

  Alltid öppet utomhus
 • Huvudbyggnaden Nordanå

  I huvudbyggnaden på Nordanå finns en reception där det finns personal som hjälper dig.

  Stängt idag
 • Kungsgropen

 • Kyrkholmen

  Kyrkholmen är en liten holme i älven, i och med tillkomsten av Kvistforsens kraftverk byggdes i början av 1960-talet den 46 meter långa hängbron av Graningeverken.  Ett av sommarens utflyktsmål med gott fika. Endast sommaröppet.

 • Kyrkogården

  En kyrkogård är inte bara till för de döda utan också för de levande. Platsen ska ge en känsla av stillhet, tröst och hopp, samtidigt som de är en njutning för ögat.

  Alltid öppet utomhus
 • Landsförsamlingens kyrka

  Landskyrkan, som är församlingens huvudkyrka, sägs vara en av de största landskyrkorna i Sverige.

  Kyrkan är vanligtvis öppen måndag – söndag kl 10.00-16.00.

 • Nyborg

  Nyborg uppfördes 1764 och fungerade som officersboställe fram till 1850.

  Alltid öppet utomhus
 • Nordanågården

  Nordanågården består av två hopflyttade mindre timmerhus som 1868 sammanbyggdes av J T B Sidén.

 • Lejonströmsbron

  1735 beslutade man att börja bygga och två år senare stod bron klar, ända fram till 1913, då Parkbron byggdes, var detta Skellefteås enda bro.

  Alltid öppet utomhus
 • Lugnet

  Bostadshuset uppfördes ursprungligen som kontorshus för Johannisfors sågverk i Klutmark 1844.

  Alltid öppet utomhus
 • Skellefteå museum

  Skellefteå museum ligger i huvudbyggnaden på Nordanå

  Om Skellefteå museum

  Måndag
  Stängt
  Tisdag
  10:00 - 19:00
  Onsdag - Söndag
  10:00 - 16:00
  Vägbeskriving

  Box 146, 931 22 Skellefteå
  0910-73 55 10 (reception Nordanå)
  post@skellefteamuseum.se

 • Reception

  I reception Nordanå kan du få hjälp och svar om vad som pågår på området.

  Under 2018 pågår ombyggnad av reception.

  Telefonnummer Reception Nordanå 0910-73 55 10

  Måndag
  Stängt
  Tisdag
  10:00 - 19:00
  Onsdag - Söndag
  10:00 - 16:00
  Vägbeskriving
 • Exploratoriet

  Ett helt hus, på Nordanå, med experiment och roliga utmaningar.

  Öppettider Exploatoriet

  Till Exploatoriet.se

  Måndag - Söndag
  10:00 - 17:00
  Vägbeskriving
 • Parkbron

  Parkbron byggdes år 1913 och är byggd i fackverk med gerberbalkar, spännvidden är 238 m.

  Läs mer om parkbrons historia 

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Lanthandeln

  Lanthandeln är ett café med liten butik där du kan sitta ner och känna historiens vingslag, endast sommaröppet. Det som idag är Nordanågårdens värdshus uppfördes ursprungligen som bostad åt sågverksägaren JTB Sidén. Lanthandeln ligger i Nordanågårdens uthuslänga från 1867.

  Endast sommaröppet under 2018 mellan datumen 20 juni – 20 aug alla dagar mellan 12:00 – 18:00

  Läs mer om Lanthandeln

   

  Vägbeskriving

  Box 146, 931 22 Skellefteå
  0910-735510 (Reception Nordanå)
  post@skellefteamuseum.se

 • Dräng och bryggstuga

  Denna parstuga uppfördes troligen 1764, den östra änden av huset användes då som drängstuga av gårdens anställda medan den västra änden fungerade som brygg- och bagarstuga.

  Läs mer om Dräng- och bryggstuga

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Kågegården

  Kågegården uppfördes under 1700-talet, en timrad västerbottensgård. Endast möjligt att gå in i byggnaden under sommaren. Kågegården har genomgått många ändringar, från bostadshus till utställningshall och museum. Ta del av såpade golv, salen och det öppna köket. Öppettider sommar 2018 varje dag kl. 12-16 fram till och med 12 augusti.

  Läs mer om Kågegårdens historia

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Östra stolpboden

  Denna bod uppfördes 1726 och är därmed Nordanås äldsta byggnad. En bod var ofta omsorgsfullt timrad för att säkert kunna förvara det som behövdes för människornas överlevnad, såsom mat, korn och kläder.

  Läs mer om Östra stolpboden historia

   

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Brunnsgården

  På den så kallade Brunnsgärdan på Prästbordet fanns en hälsokälla och provinsialläkaren Carl Jonas Genberg tog 1825 initiativet till Skellefteå Brunns- och Badhusinrättning.

  Läs mer om Brunnsgårdens historia

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Bonnstan

  Skellefteå kyrkstad har anor från 1600-talet. Kyrkstaden var böndernas stad och följdriktigt fick området namnet Bonnstan i motsats till staden, som kallades Borgarstaden.

  Läs mer om Bonnstan och dess historia

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Bagarstugan

  Bagarstugan uppfördes i Kåge, troligtvis under 1800-talet. På de flesta gårdar fanns förr i tiden ett mindre hus avsett för bakning av gårdens matbrödsbehov. Där bakade kvinnorna korntunnbröd två gånger om året, en gång inför vintern och en gång på våren.

  Läs mer om Bagarstugan 

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Ängsladan

  Lador har funnits sedan medeltiden och är en av våra enklaste byggnader. I ladan förvarades hö tills vintern kom och det gick köra hem till gården med släde. I norra Västerbotten började man omkring 1800-talets mitt bygga snedväggiga lador.

  Läs mer om Ängsladan

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Vagnslider

  Till ett militärt boställe hörde ett antal så kallade laga hus, vilka enligt 1734 års lag skulle vara sju stycken. Dessa hus ansågs nödvändiga och om allmogen inte såg till att de fanns kunde man bli dömd.

  Läs mer om områdets historiska Vagnslider

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Uthuslängan

  Uthuslängan byggdes på 1870-talet som kontor, magasin, bolagsbod och bostäder för tjänstefolket.

  Läs mer om Uthuslängan 

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Tiondebodarna

  Vid 1700-talets början fanns två fattigbodar eller sockenmagasin intill kyrkan. Allmogen var skyldig att leverera spannmål och andra livsmedel till fattigbodama. Det fördelades sedan till socknens fattiga och sjuka i regel en gång i månaden.

  Här kan du läsa mer om de så kallade Tiondebodarna.

  Vägbeskriving
 • Svandammen

  Ett besök till Svandammen i Skellefteå är alltid lika mysigt. Lugnt och fridfullt med massor av fåglar av allehanda arter.

   

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Stolpboden

  Stolpboden kommer från Skråmträsk där den uppfördes under 1700-talet. Den står på stolpar för att skydda innehållet från råttor och möss. På varje gård fanns det förr många timrade bodar som användes för förvaring av korn, matvaror, husgeråd och redskap.

  Läs mer om Stolpboden

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Stiftsgården

  Landsförsamlingens kyrkoherdeboställe var i bristfälligt skick på 1700-talet. När Nils Ström tillträdde som församlingens nye kyrkoherde år l 800 enades man om att låta bygga en ny prästgård.

  Läs mer om Stiftsgårdens historia

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Stenvalvsbron

  Stenvalvsbroar blev vanliga i Västerbottens kustland först under mitten av 1800-talet. De äldre stenvalvsbroarna byggdes av natursten, men när kraven på bärighet ökade började man använda tuktad sten.

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Snäckan

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Smedjan

  Smedjan uppfördes 1910 i Ytterursviken. Fönstren kommer från maskinhuset på Nyhamns såg som lades ner 1907. Många gårdar hade en egen liten smedja där bonden smidde sina egna jordbruksredskap.

  Läs mer om Smedjan

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Skvaltkvarnen

  Skvaltkvarnen uppfördes omkring mitten av 1800-talet i Granträsk, Burträsk och flyttades till Nordanå 1945. Den drevs av vatten och användes till att mala kornmjöl.

  Läs mer om Skvaltkvarnen

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Sängboden

  Sängboden kommer från Ersmark och uppfördes där under 1700-talet. År 1950 flyttades boden till Nordanå.

  Läs mer om Sängboden

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Pressen och Stampen

  Vadmalsstampen uppfördes omkring 1850 vid Lindalmström, Stämningsgården, av smeden tillika mjölnaren Fabian Westermark. Till stampen skickades ylletyget för att tovas eller stampas till vadmal av önskad fasthet innan den torkades och färgades.

  Läs mer om Vadmalsstampen

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Paviljongen

  Paviljongen uppfördes vid sekelskiftet 1900 och stod ursprungligen på sadelmakare Petterssons gård på Älvsbacka i Skellefteå. År 1990 var paviljongen rivningshotad men kom istället att flyttas hit till Nordanå.

  Läs mer om Paviljongen på Nordanå

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Övriga byggnader till Nyborg

  Officersbostället Nyborg fungerade som officersboställe fram till 1850, bygget blev dock omtvistat då Kyrkan ville ha igen sin mark.

  Läs mer om Nyborgs historia

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Granstocken

  Granen blev närmare 35 meter hög och hade ett omfång på 3,45 meter i brösthöjd och 3,72 meter strax ovan marken. Granen blåste omkull under påskstormen 1976 och togs då till Nordanå, granens ålder har uppskattats till omkring 270 år.

  Läs mer om Granstocken

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Huvudbyggnaden Nordanå

  I huvudbyggnaden på Nordanå finns en reception där det finns personal som hjälper dig.

  Måndag
  Stängt
  Tisdag
  10:00 - 19:00
  Onsdag - Söndag
  10:00 - 16:00
  Vägbeskriving
 • Kungsgropen

  Vägbeskriving
 • Kyrkholmen

  Kyrkholmen tillhör Skellefteå landsförsamling och är en liten holme i älven, alldeles nedanför Församlingsgården. I samband med tillkomsten av Kvistforsens kraftverk byggdes i början av 1960-talet den 46 meter långa hängbron av Graningeverken. Ett av sommarens utflyktsmål med gott fika. Öppet 11 juni-12 augusti, alla dagar, kl 11.00-16.30

  Läs mer om Kyrkholmen

  Vägbeskriving
 • Kyrkogården

  En kyrkogård är inte bara till för de döda utan också för de levande. Platsen ska ge en känsla av stillhet, tröst och hopp, samtidigt som de är en njutning för ögat.

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Landsförsamlingens kyrka

  Landskyrkan, som är församlingens huvudkyrka, sägs vara en av de största landskyrkorna i Sverige. Den första träkyrkan vid platsen uppfördes troligen på 1330-talet och ersattes 1386 av en större. 1485 lades grunden till en ny stenkyrka, som invigdes 1507. Denna byggdes om efter ritningar från år 1793 av den österbottniske byggmästaren Jacob Rijf och invigdes år 1800.

  Kyrkan är vanligtvis öppen måndag – söndag kl 10.00-16.00.

  Läs mer om Skellefteås Landskyrka

  Vägbeskriving
 • Nyborg

  Nyborg uppfördes 1764 och fungerade som officersboställe fram till 1850. Byggnaden uppfördes efter en typritning från 1731. Byggnaden har ett s.k. säteritak som ger det en för vår landsände unik karaktär.

  Läs mer om Nyborg

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Nordanågården

  Nordanågården består av två hopflyttade mindre timmerhus som 1868 sammanbyggdes av J T B Sidén, grundare av Skellefteå Ångsågs AB och förvaltare på företagets sågverk i Klemensnäs.

  Läs mer om Nordanågården och om Nordanågårdens historia

  Vägbeskriving
 • Lejonströmsbron

  1735 beslutade man att börja bygga och två år senare stod bron klar, ända fram till 1913, då Parkbron byggdes, var detta Skellefteås enda bro. Lejonströmsbron kallades ursprungligen Stora bron. Sitt nya namn fick den troligen av Lejonströms sågverk, som anlades vid norra brofästet. 1994 blev bron lagskyddat byggnadsminne och den är i dag Sveriges längsta bevarade träbro.

  Läs mer om Lejonströmsbron och dess historia

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving
 • Lugnet

  Bostadshuset uppfördes ursprungligen som kontorshus för Johannisfors sågverk i Klutmark 1844. Sågen drevs endast en kort period och 1859 blev Nicanor Sandström även disponent för Lejonströms sågverk och flyttade dit.

  Läs mer om Lugnets historia

  Alltid Öppet Utomhus
  Vägbeskriving

Besök Skellefteå Museum

Stackgrönnans båtmuseum

Fram till 8 maj 2014 fanns S/S Nordkust på Stackgrönnans båtmuseum. Fartyget är Sveriges äldsta bevarade havsgående timmerbogserare. Hon byggdes i Gävle 1885, på beställning av Galtströms bruk. 2011 övergick hon i Föreningen Galtströmstågets ägo och i maj 2014 flyttades båten från Stackgrönnan båtmuseum till Galtström, några mil söder om Sundsvall. Där ska föreningen som äger henne göra en omfattande upprustning, och båten ska bli museum.

Stackgrönnans båtmuseum har fri entré och håller stängt under vinterhalvåret.

Gruppbokningar och visningar: Kontakta Kristina Friberg.

Föreningen Skellefteå Allmogebåtar
I södra delen av den stora båthallen har Föreningen Skellefteå Allmogebåtar sin föreningslokal. Föreningen har som målsättning att bevara och sprida gammal hantverks- och båtbyggartradition. Som ett led i det arbetet bygger och renoverar man olika typer av träbåtar. Wåga, Vinningen, Vänta lite och Waka tillhör föreningen och är alla egenbyggda.

Café Kajutan
Bredvid båtmuseet ligger Café Kajutan, som är berömt för sina stora räkmackor.  Café Kajutan tillhör inte Skellefteå museum och Kajutan har andra öppettider än Stackgrönnans båtmuseum.

Förutom Stackgrönnans båtmuseum och Café Kajutan finns här sjöbodar, där du kan du fynda på loppis eller köpa hantverk. För barnen står lekparken redo och hoppborgen är uppblåst varje dag, om vädret tillåter.

Stackgrönnans verksamheter håller stängt vintertid.

Stackgrönnans båtmuseum har en unik samling båtar och båtmotorer.

Forskarrum Nordanå för skolor

Exempel på temalektioner för skolor, från årskurs 3 och upp till gymnasiet:

Mitt arkiv – vad berättar det vi sparar om oss?
Eleverna får göra ett eget hemarkiv som de själva designar. Sedan visar och berättar de om sina minnen som de tagit med, och lägger i sitt arkiv som de får ta med hem. Målgrupp åk 3-6.

Protestera mera!
Eleverna får bekanta sig med de klassiska folkrörelserna och titta på arkivmaterial. De får sedan fundera på vad de skulle protestera för idag och göra demonstrationsplakat. Målgrupp åk 7-9.

Klemensnäskravallerna – arkivkunskap och källkritik
Utifrån arkivmaterial från Klemensnäskravallerna får eleverna jobba med källkritiska frågeställningar och skriva en populärvetenskaplig artikel. Målgrupp gymnasiet.

På jakt efter det förflutna med geocaching
Med hjälp av modern gps-teknik får eleverna ge sig ut på skattjakt i deras närområde och upptäcka lokalhistoriska händelser. Målgrupp åk 6-9.

Namnen på kartan eller vem är Anders i Anderstorp?
Hur får man sitt namn på kartan? Vilka är personerna som har sina namn på kartorna i Skellefteåområdet? Vad kan andra namn på en karta berätta om en plats och om oss som bor här? Vi använder oss av kartor och annat material som finns i Forskarrum Nordanå. För åk 7-gymnasiet.

Vem är det på bilden?
Eleverna får välja ett porträtt ur museets bildsamling. Sedan ska de försöka hitta på en trovärdig berättelse om personen med hjälp av fantasin. Vi undersöker också de fakta man kan hitta omkring en person i Forskarrum Nordanå. För åk 4-gymnasiet.

Brott och straff
Mord och cykelstölder. Med hjälp av material som finns i Forskarrum Nordanå undersöker vi brott och straff. Vi följer den dödsdömda till galgen och letar efter dräpta i kyrkböckerna. Med hjälp av tidningsklipp från Otto Burmans arkiv ser vi på vardagsbrotten i Skellefteå i början av 1900-talet. För åk 6-gymnasiet.

MAX 1800-tal för gymnasiet
I Forskarrum Nordanå finns också ett material som bygger på UR-serien MAX 1800-tal. Till del 2 Revolutionernas århundrade har vi gjort en lokalhistorisk komplettering/fördjupning. För gymnasiet.

Släktforskning
Sök efter dina rötter. Vem var din farfars mor? När föddes hon och vad hette hennes föräldrar? Var bodde hon, vad jobbade hon med, vem gifte hon sig med?

Din plats i historien eller årtalen i din släktforskning
Eleverna studerar händelser på lokal, nationell och global nivå utifrån vissa årtal. Årtalen hämtas från deras egna släktträd.

För ytterligare information om Skellefteå museums pedagogiska verksamhet i Forskarrum Nordanå kontakta arkivarie Jörgen Andersson 0910-73 55 23.

Tävla om det lokalhistoriska ungdomsstipendiet

Stipendiet är instiftat av Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Westerbotten och Skellefteå museum. Ändamålet med stipendiet är att uppmuntra och stimulera ungas intresse för lokalhistoria.

Verksamhetsområde: Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Stipendiet vänder sig till personer under 25 år.

Stipendiet kan delas ut till enskild person, skolklass eller annan grupp som arbetat med lokalhistoriska ämnen. Det kan t.ex. röra sig om ett eget arbete, skolarbete eller en uppsats på högskolenivå. Sökande kan använda sig av lokalhistoriskt material från Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i Westerbotten och Skellefteå museum men även material från andra institutioner, privata arkiv, bya- förenings- och företagsarkiv, egna intervjuer, brev och dagböcker m.m. kan användas.

Resultatet kan presenteras i form av en skrift, en utställning, film, teater eller på annat sätt, en förutsättning är att det görs i en form som kan bevaras för framtiden. Om gestaltningen utgörs av ett skolarbete eller uppsats på högskolenivå skall det vara godkänt av betygsättande lärare.

Stipendiesumman uppgår till 5000 kronor och utdelas årligen, summan kan fördelas på en eller flera sökande. Gestaltningen bedöms av en särskild kommitté bestående av en representant från Lokalhistoriskt institut(Lokis), Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten, samt en lärare. Utdelning av stipendiet anpassas efter stipendiaten-stipendiaterna, t. ex. i samband med skolavslutningen eller examen.

Hur gör jag/vi för att söka stipendiet?
Skriv ett brev med posten eller maila oss det arbete du vill presentera i tävlingen om de 5000 kronorna. Senaste datum för ansökan är sista maj.

I brevet skall framgå:
Vem som söker stipendiet (t. ex. en person eller en klass)
Födelsedatum på enskild person, årskurs om det t. ex är en klass
Äldsta medlemmen i gruppen om det är en grupp.
Kort beskrivning av dig/er och ditt/ert arbete och varför du/ni tycker att du/ni skall få stipendiet.
1 exemplar av arbetet i en form som kan bevaras för framtiden.

Kontaktuppgifter som ska ingå i ansökan:
Namnet på den som representerar ansökan skall klart framgå.
Telefon
Postadress
Mejladress, om du/ni föredrar att vi kontaktar dig via mejl.

Mejla din ansökan till: post@skellefteamuseum.se

Eller skicka ansökan till:
Skellefteå museum
Box 146
931 22
Märk brevet Lokalhistoriskt stipendium

Har du frågor, ring Jörgen Andersson tel. 0910-73 55 23

Följ oss på Instagram

@skelleftea_museum
Back to Top