Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Nu är resan påbörjad mot ett nytt besöksmål för lokalhistorisk forskning!

Under kommande år kommer Forskarrum Nordanå genomgå en förändring både innehålls- och utseendemässigt. Syftet är att lyfta platsen som en mötesplats för lokalhistorisk forskning, men med större fokus på att väcka nyfikenhet hos spontana besökare samt barn och unga. 

Hösten 2021 kom möjligheten för Forskarrum Nordanå att flytta in i nya lokaler, innanför den då nyöppnade receptionen på Skellefteå museum. De nya lokalerna var rymligare och bättre lokaliserade i huvudbyggnaden på Nordanå sett till besöksflödet och övriga verksamheter. I samband med flytten beslutades om ett projekt för att göra Forskarrum till en mer inbjudande mötesplats, med större fokus på den spontana besökaren samt barn och unga. 

Stora delar av personalen är delaktig 

Även fortsättningsvis kommer Forskarrum Nordanå vara ett samarbete mellan Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten. Projekt- och arbetsgrupper är tillsatta från alla tre verksamheter och i samarbete med föreningar och referensgrupper kommer förslag på hur det nya besöksmålet ska nyttjas att tas fram.  

Anna Lindfors, utställningsantikvarie på Skellefteå museum, leder projektet med att omgestalta Forskarrum. Hon ser det som en möjlighet att visa upp verksamheten för en yngre målgrupp. 

Jag tänker att det nya uppdaterade besöksmålet kommer att ge en ny väg in till arkiven, samtidigt som det knyter an till våra utställningar. Nu kan vi sänka eventuella trösklar och bjuda in barn och unga att upptäcka vad kulturarvet kan vara och att de själva kan vara delaktiga i att skapa kulturarv. 

Det nya namnet ännu inte bestämt

Forskarrum Nordanå har rötter som sträcker sig tillbaka till 1993, då det under namnet Kunskapskällan öppnade upp för lokalhistorisk forskning i regi av Skellefteå museum. Sedan 2014 är Forskarrum Nordanå ett samarbete mellan Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten, för att tillgängliggöra arkiven och det referensbibliotek som byggts upp med fokus på Skellefteå, Norsjö och Malå.  

När Forskarrum Nordanå nu går igenom en förvandling både innehålls- och utseendemässigt kommer också namnet på sikt att bytas ut. Vad det nya namnet blir är ännu inte känt. Projektet är ännu i uppstartsfas och hur verksamheten som bedrivs i Forskarrum Nordanå idag ska fungera under en omvandlings- och ombyggnadsperiod kommer att få sin lösning under projektets gång, och input från allmänheten kommer vara av stort värde.

Håll utkik på vår hemsida för mer information!