Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Landskyrkans historia

Skellefteå landsförsamlings kyrka, kallad Landskyrkan, är den fjärde i ordningen på samma plats. År 1324 nämndes för första gången sockennamnet Skellefteå och en kyrka uppfördes på 1330-talet. Den ersattes 1386 av en större, men så småningom blev även denna träkyrka för trång. Grunden lades därför till en tredje kyrka av sten, vilken invigdes av ärkebiskop Jakob Ulfsson år 1507.

Även denna byggnad blev otillräcklig. 1796-1799 tillbyggdes de södra och norra korsarmarna under den österbottniske länsbyggmästaren Jakob Rijfs ledning. Av den gamla kyrkan användes murrester i öst-västkorset samt i sakristian. Kyrkan förvandlades till en ljus och vacker korskyrka i nyklassicistisk stil. Invigningen skedde den 13 juli 1800.

Bland kyrkans inventarier märks ett antal medeltida träskulpturer. Den mest kända är den så kallade Skelleftemadonnan, en av få bevarade romanska Mariabilder i Europa. Kyrkans altarskåp tillkom vid 1400-talets senare del i Bernt Notkes verkstad i Lubeck. 1963-1964 genomgick kyrkan en omfattande restaurering. Då infogades de medeltida skulpturerna i kyrkorummet och triumfkrucifixet placerades ovanför altaret.

 

Back to Top