Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Lejonströms sågverks historia

I dag kan man inte tänka sig att området strax söder om kyrkan en gång var bygdens största industriområde! Kyrkoherden Pehr Högström med medintressenter fick 1780 tillstånd att anlägga en finbladig vattensåg med två ramar. Sågen anlades på Neting-Ören nedanför kyrkan, och stockfångsten togs ursprungligen från kronoskogar i Skellefteå socken. Eftersom sågen drevs med vattenkraft stod den stilla under vintrarna.

Såghuset byggdes med tiden om och anläggningen kompletterades  bland annat med en spånförbränningsugn. Till sågverksbebyggelsen hörde inspektorsbostad, kontor, magasin, stall, bryggstuga och bodar.

Sågens storhetstid inföll åren 1870-1900, då den ägdes av firman Markstedt & Söner. 1870 var ca 150 man sysselsatta på sågen. Driften nedlades 1905 och senare revs alla byggnader.

 

Back to Top