Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Livrébodens historia

I kyrkstaden ligger Skellefteå kompanis livrébod från 1698. Kompaniet hade sin excercisplats på Körran (nuvarande Nordanåparken). Soldaterna samlades inte till veckolånga möten utan man övade på lördagarna och på söndagarna före kyrkdags. Ur livré eller trossboden hämtades då gevär och livré (uniform).  

Livréboden stod i början på Brunnsgårdens plats, men när brunnsanstalten uppfördes sattes den upp på Brännan. 1971 flyttades boden tillbaka till sin nästan ursprungliga plats.

 

Back to Top