Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Kyrkomiljöer

Den kulturskatt som bevaras i Sveriges kyrkor är unik i Europa. De kyrkliga miljöerna rymmer mycket av det främsta som skapats i landet inom arkitektur, konst och hantverk. Ansvaret för att bevara detta kulturarv är därför inte bara en angelägenhet för församlingarna.

Sedan slutet av vikingatiden har stora delar av Europas kulturutveckling dominerats av kyrkan. Därför återspeglar kyrkobyggnaden på många sätt samhället, dess ordning och värderingar. I Västerbottens län finns kyrkor bevarade från så långt tillbaka som sex sekler.

Skydd av kyrkomiljöer

Kyrkor som är uppförda före 1940 är kyrkliga kulturminnen, enligt lagen om Kulturminnen, och får inte ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Riksantikvarieämbetet har dessutom speciellt valt ut ett antal kyrkor som är nyare, det vill säga uppförda efter 1940.

Kyrkomiljöer i Skellefteå kommun

Skellefteå landsförsamlings kyrka
Skellefteå stadskyrka St Olof
St Örjans kyrka Skelleftehamn
Bureå kyrka
Byske kyrka
Fällfors kyrka
Kåge kyrka
Kågedalens kyrka
Bjuröklubbs kapell
Lövångers kyrka
Burträsks kyrka
Bygdsiljums kyrka
Jörns gamla kyrka Österjörn

Kyrkomiljöer i Norsjö kommun

Norsjö kyrka

Kyrkomiljöer i Malå kommun

Malå kyrka

Läs mer!

Hålla hus
Information om byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling i Västerbotten. Det finns också nyttiga länkar till andra sidor om byggnadsvård.

Byggnadsvård

K-märkt

K-märkt är ett uttryck som används i folkmun för hus som har ett kulturhistoriskt värde, men det finns ingen formell laglig innebörd i begreppet. Byggnader och bebyggelsemiljöer kan skyddas på flera olika sätt. Två lagar som används i just det syftet är Plan- och bygglagen (PBL) samt Kulturminneslagen (KML).

Gamla trädgårdar

Alla som övertar en trädgård behöver förr eller senare ta ställning till vad man har och vad man vill ha: den växtlighet som redan finns eller den man vill ha i framtiden. Därför är det viktigt att bestämma hur man vill förhålla sig till trädgården i ett längre perspektiv.

Kyrkomiljöer

Den kulturskatt som bevaras i Sveriges kyrkor är unik i Europa. De kyrkliga miljöerna rymmer mycket av det främsta som skapats i landet inom arkitektur, konst och hantverk. Ansvaret för att bevara detta kulturarv är därför inte bara en angelägenhet för församlingarna.

Rapporter och yttranden byggnadsvård

Museets byggnadsantikvarier vill blåsa liv i länets spännande och varierande kulturmiljöer genom rådgivning, kunskapsuppbyggnad och utredningar.

Artiklar om byggnadsvård och kulturmiljö

Här hittar du artiklar om byggnadsvård och kulturmiljöer från anställda på Skellefteå museum.

Är mitt hus K-märkt?

Håller du på att renovera ditt hus och vill återskapa vissa tidstypiska detaljer? Hos oss kan du få hjälp med både expertkunskap och material, såsom gamla bilder.