Skip to Content Skip to Homepage
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Gamla trädgårdar

Alla som övertar en trädgård behöver förr eller senare ta ställning till vad man har och vad man vill ha: den växtlighet som redan finns eller den man vill ha i framtiden. Därför är det viktigt att bestämma hur man vill förhålla sig till trädgården i ett längre perspektiv.

 

Det finns inte så många genuint gamla trädgårdar bevarade. Hus klarar sig ganska lång tid utan underhåll, medan en trädgård växer igen och försvinner på bara några år. Redan trädgårdar äldre än 1950 brukar betecknas som historiska eller gamla. Med tanke på att trädgårdar bland allmogen började anläggas rätt sent i vårt land, först under 1800-talet, är det kanske inte så konstigt.

Läs mer

Hålla hus
Information om byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling i Västerbotten. Det finns också nyttiga länkar till andra sidor om byggnadsvård.

Back to Top