Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Är mitt hus K-märkt?

Håller du på att renovera ditt hus och vill återskapa vissa tidstypiska detaljer? Hos oss kan du få hjälp med både expertkunskap och material, såsom gamla bilder.

Hur vet man att sitt hus är K-märkt? För det mesta är det kommunen som skyddar kulturhistoriskt värdefulla byggnader med hjälp av plan- och bygglagen. PBL har regler och bestämmelser som talar om ifall det är förbjudet att riva ett hus. Där står också vilka ändringar som skadar husets kulturhistoriska värde, men det kan också finnas föreskrifter om hur huset ska underhållas.

Vad betyder K-märkt?

K-märkt är ett uttryck som används i folkmun för hus som har ett kulturhistoriskt värde. Det betyder att man inte får bygga om eller förändra ett hus så att dess specifika värden förstörs. För fastighetsägaren kan det vara svårt att avgöra både om huset är särskilt värdefullt och på vilket sätt de åtgärder man planerar påverkar husets kulturhistoriska värde. Därför kan man kontakta museets byggnadsantikvarier för råd och hjälp.

Läs mer

På avdelningen Byggnadsvård kan du läsa mer om bland annat byggnadsvård och k-märkning.På Skellefteå kommuns hemsida kan du se ifall ditt hus är k-märkt, läsa om skydd och bidrag, ladda ner dokument och mycket annat.Informationen i texten ovan är hämtad från länsstyrelsens hemsida.

Byggnadsvård

K-märkt

K-märkt är ett uttryck som används i folkmun för hus som har ett kulturhistoriskt värde, men det finns ingen formell laglig innebörd i begreppet. Byggnader och bebyggelsemiljöer kan skyddas på flera olika sätt. Två lagar som används i just det syftet är Plan- och bygglagen (PBL) samt Kulturminneslagen (KML).

Gamla trädgårdar

Alla som övertar en trädgård behöver förr eller senare ta ställning till vad man har och vad man vill ha: den växtlighet som redan finns eller den man vill ha i framtiden. Därför är det viktigt att bestämma hur man vill förhålla sig till trädgården i ett längre perspektiv.

Kyrkomiljöer

Den kulturskatt som bevaras i Sveriges kyrkor är unik i Europa. De kyrkliga miljöerna rymmer mycket av det främsta som skapats i landet inom arkitektur, konst och hantverk. Ansvaret för att bevara detta kulturarv är därför inte bara en angelägenhet för församlingarna.

Rapporter och yttranden byggnadsvård

Museets byggnadsantikvarier vill blåsa liv i länets spännande och varierande kulturmiljöer genom rådgivning, kunskapsuppbyggnad och utredningar.

Artiklar om byggnadsvård och kulturmiljö

Här hittar du artiklar om byggnadsvård och kulturmiljöer från anställda på Skellefteå museum.

Är mitt hus K-märkt?

Håller du på att renovera ditt hus och vill återskapa vissa tidstypiska detaljer? Hos oss kan du få hjälp med både expertkunskap och material, såsom gamla bilder.