Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

STORSIA
– En lokalhistorisk utställning

Helgen 9-10 april invigs Storsia på Skellefteå museum. En unik utställning som täcker in Skellefteå, Norsjö och Malås historia – från 9000 år före vår tideräkning till år 2020. 

Helgen 9-10 april invigs Storsia på Skellefteå museum. En unik utställning som täcker in Skellefteå, Norsjö och Malås historia – från 9000 år före vår tideräkning till år 2020. 

link down

Storsia

Efter 6 år av planering, renovering och byggande öppnar Skellefteå museum sin nya permanenta utställning Storsia. Namnet är en lek med ortsnamn och dialekter och kan översättas till ungefär ”Det stora området”. Och stort är det, både till rumslighet och innehåll. På den översta våningen i huvudbyggnaden på Nordanå breder Storsia ut sig över 500 kvm. Utställningen tar besökaren med på en resa genom Malå, Norsjö och Skellefteås historia – från 9000 år före vår tideräkning till år 2020. Historien presenteras kronologiskt och är indelad i 9 epoker.

Eva Hellerqvist är har formgett och projektlett utställningen och hon ser fram emot att välkomna besökare i Storsia.

Jag är stolt och förväntansfull inför Storsia. Det är en utställning som håller väldigt hög nivå, och det kommer vara ett besöksmål att återkomma till. Den är utformad med ett tydligt flöde som ger besökaren en överblick, samtidigt som den är innehållsrik och detaljerad. I varje tidsepok känner man tidens anda – både i form av berättelser, föremål och bilder.

Storsia följer skolans läroplan, och utställningen har ett tydligt pedagogiskt upplägg med kärnfulla texter och material från museets arkiv. Allt som finns i det fysiska rummet finns även tillgängligt digitalt, och på flera språk. I den digitala miljön vägleds besökaren också till fördjupningstexter utanför museets egna gränser till andra arkiv och magasin, något som är unikt för Storsia.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM STORSIA:

Vad är en basutställning?
En basutställning planeras för att stå under en längre period och innehåller oftast material från museets egna samlingar. Storsia utgår från Skellefteå museums kärnverksamhet. Det handlar om Skellefteå, Malå och Norsjös historia och material från museets samlingar och arkiv har använts för att berätta om vår kulturhistoria.

Varför är de tidigare basutställningarna Forntid och En stad blir till rivna?
Våra tidigare basutställningar Forntid och En stad blir till togs ner av två anledningar. Dels behövde lokalerna renoveras, och dels var utställningarna slitna och informationen i dem behövde uppdateras. Mycket av innehållet som har varit i Forntid och En stad blir till kommer att ses i ny uppdaterad form i Storsia.

Vem är utställningen riktad till?
Storsia riktar sig mot museets största målgrupp barn och unga. Den är pedagogiskt utformad och följer skolans läroplan. Det fysiska utställningsrummet finns tillgängligt på svenska och engelska, men utställningen kommer även finnas tillgänglig på ett trettiotal språk via vår hemsida.

Vad menas med namnet Storsia?
Namnet är en lek med ortsnamn och dialekter och kan översättas till ungefär ”Det stora området”. Storsia är både stor till ytan – drygt 500 kvm – men även till omfång i vad som berättas om Skellefteå, Norsjö och Malås historia från 9000 f. v.t till 2020 e.v.t

När är utställningen klar?
Storsia beräknas stå klar och vara redo för besökare i april 2022. Då kommer även hela utställningen bli tillgänglig på Skellefteå museums hemsia.

Kommer jag kunna se utställningen via Skellefteå museums hemsida?
Ja. Allt som besökaren kan se i det fysiska rummet kommer även kunna nås via Skellefteå museums hemsida senare i vår. I det digitala rummet kommer museet även vägleda besökaren till fördjupningsmaterial, ibland bortom museets gränser till arkiv och magasin på annat håll. På så sätt är Storsia en unik utställning.

Hur länge har arbetet pågått?
Drygt 6 år. Museets lokaler har renoverats och det har varit en lång planeringsfas. Det fysiska utställningsrummet började byggas för 1 1/2 år sedan.

Var hittar jag Storsia, var kommer den att stå?
Den nya utställningen kommer du hitta på översta våningen på Skellefteå museum.

Är det kostnadsfritt att besöka Storsia?
Ja.

Vad händer på museet när en så stor utställning byggs?
När en ny basutställning byggs finns det två vägar att gå. Antingen stänger man museet under 2 år och bygger en ny utställning, eller så har man öppet och visar ett mindre antal utställningar. Vilken väg man går beror på de resurser som museet har på, och på Skellefteå museum valde vi att hålla öppet.

Vad händer med de gamla utställningarna?
Innan de äldre utställningarna togs ned fotades de av och bilder av dem finns att se via Skellefteå museums samlingar. Föremål som funnits i utställningarna har återgått till arkiv och magasin, och utställningstexter samt viss rekvisita har avvecklats.

Hur tillgänglig är den nya utställningen?
Vi arbetar metodiskt/strategiskt med att se över tillgängligheten i våra lokaler både fysiskt och intellektuellt. Vi jobbar med klartext, ljud, bilder och rummet kommer i bästa möjliga mån vara framkomligt för både synskadade och personer med fysiska funktionsvariationer.

Hur tar utställningen hänsyn till genus och HBTQ?
I projektbeskrivningen ingår det att se över genus och HBTQ. En referensgrupp har suttit med i framtagandet av manus för att säkerställa att utställningen inte upplevs som exkluderande.

Hur tar utställningen hänsyn till urfolk?
En referensgrupp har suttit med i framtagandet av manus. Urfolkshistoria är en integrerad del i utställningen som en självklar och naturlig del i berättelsen.