Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Rapporter kulturmiljö

Skellefteå museum har i flera projekt arbetat med att peka på kulturmiljön som en resurs i samhällsutvecklingen. Här nedan listas rapporterna till några av dessa:

”Byar i förändring”. Tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs (pdf)

Ortsanalys Boliden – projektet ”Det moderna samhällets kulturarv” (pdf)

”Futurum – en fläkt av modernism”. En dokumentation med förslag till bevarandeformer för fläktfabriken Futurum (nuvarande Franke) i Byske (pdf)

Kulturmiljöprogram

Kommunala kulturmiljöprogram finns för Skellefteå, Norsjö och Malå. I programmen redovisas vilka kulturhistoriskt värdefulla miljöer som finns i kommunerna, vilka värden de har och förslag på hur man kan säkerställa att värdena bevaras. Kulturmiljöprogrammet ska vara ett verktyg i den kommunala planeringen, men även en informationskälla för fastighetsägare och intresserade medborgare.

Skellefteå kommuns kulturmiljöprogram, utarbetat av Skellefteå museum (pdf)
Norsjö kommuns kulturmiljöprogram (pdf)
Malå kommuns kulturmiljöprogram (pdf)

Kulturmiljö

Kulturlandskap

Om man vill förstå kulturlandskapet är det viktigt att se hur människan har samspelat med naturen. Hur man har påverkat landskapet genom att t ex utnyttja skog och mark. Västerbottens kulturlandskap innefattar inte bara ett enda. Här finns samiska landskap, odlings-, skogsbruks- och industrilandskap – för att bara nämna några. Exempel på bevarade kulturlandskap är:

Kulturturism

Upplev historiens vingslag på plats i kulturmiljön

Rapporter kulturmiljö

Skellefteå museum har i flera projekt arbetat med att peka på kulturmiljön som en resurs i samhällsutvecklingen. Här nedan listas rapporterna till några av dessa:

Artiklar om byggnadsvård och kulturmiljö

Här hittar du artiklar om byggnadsvård och kulturmiljöer från anställda på Skellefteå museum.