Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Kulturturism

Upplev historiens vingslag på plats i kulturmiljön

Allt fler turister söker en kulturhistorisk upplevelse på sina resor. Möjligheten att känna in atmosfären på platser där människor från andra tidsåldrar har levt och verkat. Kulturturistiska besöksmål lyfter fram den lokala och regionala historien och gör den intressant för besökare från alla håll. Skellefteå museum har varit engagerat i uppbyggnaden av flera kulturturistiska mål. Här följer ett urval:

  • Kyrkstigen mellan Burträsk och Skellefteå – en vandring med historia! Längs stigen finns skyltar, som berättar vad stigen använts till, av vem samt varför man färdats på den. Också en folder, med praktisk karta, finns för ytterligare information.
  • Klosterholmen i Bureå, en medeltida lämning efter en kyrklig anläggning. Numera tillgänglig och skyltad för besökare.
  • Drängsmarks vatten- och ångsåg är en ångdriven ramsåg med teknisk utrustning bevarad. Ångsågen körs varje sommar på ”Sågens dag”.

Läs mer
Skellefteå museum deltar i arbetet inom Sevärt i Västerbotten. En gemensam satsning av Västerbottens museer och länsstyrelsen för bevarande och marknadsföring av utvalda besöksmål i länet.

I Skellefteå kommun presenteras sevärda kultur- och naturmiljöer i Naturkulturguiden.

Bjuröklubb, ett välbesökt mål för kultur- och naturturister. Foto Skellefteå museum

Bjuröklubb, ett välbesökt mål för kultur- och naturturister. Foto Skellefteå museum

Kulturmiljö

Kulturlandskap

Om man vill förstå kulturlandskapet är det viktigt att se hur människan har samspelat med naturen. Hur man har påverkat landskapet genom att t ex utnyttja skog och mark. Västerbottens kulturlandskap innefattar inte bara ett enda. Här finns samiska landskap, odlings-, skogsbruks- och industrilandskap – för att bara nämna några. Exempel på bevarade kulturlandskap är:

Kulturturism

Upplev historiens vingslag på plats i kulturmiljön

Rapporter kulturmiljö

Skellefteå museum har i flera projekt arbetat med att peka på kulturmiljön som en resurs i samhällsutvecklingen. Här nedan listas rapporterna till några av dessa:

Artiklar om byggnadsvård och kulturmiljö

Här hittar du artiklar om byggnadsvård och kulturmiljöer från anställda på Skellefteå museum.