Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Upplysning 1730–1845

I början av 1700-talet var Sverige ett utfattigt och trasigt land. Nu blev det viktigt för makthavarna att bygga upp en stark och stabil nation igen. Det som skulle få Sverige på fötter var utbildning, kultur och handel. De nya idealen var vetenskap och förnuft. Inom loppet av hundra år skedde en stor samhällsomvandling och i våra trakter förändrades livet för många människor. Nya tekniska uppfinningar och nya metoder för att sköta jordbruket gjorde att fler fick lönearbete, att det odlades mer mat och att befolkningen ökade. Vid Norrlandskusten byggdes finbladiga sågverk och industrier i rask takt. Och för att kunna transportera det sågade virket ut i världen ökade behovet av sjöfart. Flera skeppsbyggerier och nya hamnar såg därför dagens ljus vid den här tiden. Men mitt i det stora framtidsbygget så hamnade Sverige i krig igen. Sommaren 1809 utkämpades ett slag mellan ryska och svenska soldater i Skellefteå. Striden handlade om var gränsen mellan Sverige och Ryssland skulle gå. Det slutade med att området som idag är Finland blev ryskt.
 • Vad händer i världen?

  I Österrike komponerade Wolfgang Amadeus Mozart symfonier, operor och andra musikstycken.

  Ångmaskinen uppfanns i England och blev grunden till många nya maskiner som gjorde att industrialiseringen tog fart. Ett exempel är Spinning Jenny.

  Den franska revolutionen pågick 1789 – 1799.

  Slaveriet avskaffades 1833 i Brittiska imperiet.

 • Hur många är vi här?

  Under alla år med krig minskade antalet människor, men på 1700- och 1800-talen ökade Västerbottens läns befolkning mest i Sverige. År 1845 hade det område som i dag är Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner 23 651 invånare.

 • Hur försörjer vi oss?

  Fler och fler var jordbrukare på heltid, men fiskade fortfarande för att få maten att räcka.
  Arbetsuppgifter som kunde bidra till försörjningen var att bränna tjära och tillverka pottaska. Män kunde också tjäna pengar på att bila sparrar som behövdes till husbyggen. Sågverken utvecklades och virke började säljas till andra länder. På sågverken fanns det arbetsuppgifter för män, pojkar och unga kvinnor.

 • Hur bor vi?

  Bönderna bodde på större gårdar med många byggnader. Det fanns ett hus som de bodde i. Dessutom fanns förvaringsbodar, bagarstuga, brygghus, stall för hästarna och fähus för korna. Den ökande befolkningen gjorde att det inte fanns mark för alla vid kusten. Med bra villkor lockades många att åka inåt landet för att bryta ny mark för odling. En stor mängd sådana nybyggen uppkom under den här perioden, och blev i många fall till nya byar och samhällen med tiden. En del samer blev också nybyggare.

 • Vad äter vi?

  Den nya grödan potatis blev den viktigaste råvaran. Mjölet fick högre kvalitet och användes i bröd, välling och gröt. Mat lagades också av rovor, kål, kålrot, fisk, kött och bär. Prästen Pehr Högström skördade det allra första äpplet i Skellefteå, men det skulle dröja ett par århundraden till innan äppelträd blev vanliga i trädgårdarna här.

 • Hur tar vi oss fram?

  Människorna vid den här tiden färdades fortfarande till fots eller med häst och vagn. Lejonströmsbron byggdes 1737 för dem som skulle till kyrkan. Tidigare hade det gått en enkel färja över älven. Till sjöss fanns nu, förutom de mindre båtarna, också stora segelfartyg. De kunde både frakta människor och varor ut i världen. I slutet av den här perioden började det gå ångbåtar längs kusten.

Läs mer om Upplysning 1730–1845