Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Föremål

Museets föremålssamling är ovärderlig i uppgiften att bevara och förmedla kunskap om hur människor, i alla åldrar och under olika tider, levat och verkat. Flera andra institutioner samlar material i form av berättelser, musik och fotografier, men föremålen är unika för museerna.

I Skellefteå museums samlingar finns ungefär 75 000 föremål. Det är allt från forntida stenyxor och 1800-talsfingerborgar till traktorer och dagsaktuella designföremål. Objekten samlas inte bara in för att vi ska kunna beskriva och levandegöra vår lokalhistoria – de ska även kunna tjäna som en inspirationskälla för samtidens slöjdare och formgivare.

Textilier
Museets textilsamling innehåller ca 15.000 föremål, främst kläder och hemtextil. Det äldsta plagget är en dopdräkt från 1700-talet. Ett av de senaste tilläggen är textilföremål formgivna av den internationellt kända designern Anna Victorsson, som är uppvuxen i Skellefteå.

Föremål för museet
Skellefteå museums samlingar består av föremål från olika tidsepoker och urvalskriterierna har varierat under årens lopp. Idag samlas material främst in i samband med museets egna dokumentationer och utställningar, men vi tar även emot gåvor från allmänheten.
En förutsättning att för att en sak ska vara intressant som museiföremål är att dess historia är känd. Föremålet måste ha en egen berättelse och en stark lokal anknytning. Det är viktigt att veta vem som använt det samt när, var och hur det använts och tillverkats.

Besök i magasinen
En mycket liten del av museets samlingar visas i utställningar, men företag, skolklasser och privatperson är varmt välkomna att boka visningar i magasinen.

Gåvor till museet
Största delen av Skellefteå museums samlingar har tillkommit genom gåvor från allmänheten. För tillfället har vi insamlingsstopp när det gäller föremål. Har du frågor om föremål så är du välkommen att kontakta museets föremålsantikvarie. 

Läs mer
Som vägledning i frågeställningar kring gåvor har en insamlings- och dokumentationspolicy upprättats (pdf)

Samlingar och dokumentation

Foto

Skellefteå museums fotosamlingar innehåller ca 4 500 000 fotografier, negativ, diabilder och digitala bilder. Samlingen består främst av foton från Skellefteå, Malå och Norsjö. Det är lokala fotoateljéer, byafotografer, tidningar och privatpersoner som har skänkt eller deponerat många av dem.
En viktig del av museets insamling sker i form av olika fotodokumentationer som utförs av museets egen personal. De här bilderna – av byggnader, människor och deras liv – som fotograferats för utställningar, skrifter och för framtiden, sparas också i bildarkivet.

Arkiv

I Skellefteå museums arkiv finns ett stort antal handlingar. Arkivet består av flera områden. Ämbetsarkivet, kart- och ritningssamlingen, dokumentationer från studiecirklar och affischsamlingen är några av dem. Ämbetsarkivet innefattar material som tillkommit genom museets tjänstemäns arbete med till exempel utställningar inom arkeologi, byggnadsvård, dokumentationer etc.
Det finns även ett antal person- och gårdsarkiv. Dessa enskilda arkiv är av skiftande ursprung och omfattning. Arkiven kan innehålla till exempel dagböcker, brev eller fastighetshandlingar.

Dokumentation och forskning

Skellefteå museum arbetar kontinuerligt med olika projekt för att samla in och skriva vår lokalhistoria.

Föremål

Museets föremålssamling är ovärderlig i uppgiften att bevara och förmedla kunskap om hur människor, i alla åldrar och under olika tider, levat och verkat. Flera andra institutioner samlar material i form av berättelser, musik och fotografier, men föremålen är unika för museerna.

I Skellefteå museums samlingar finns ungefär 75 000 föremål. Det är allt från forntida stenyxor och 1800-talsfingerborgar till traktorer och dagsaktuella designföremål. Objekten samlas inte bara in för att vi ska kunna beskriva och levandegöra vår lokalhistoria – de ska även kunna tjäna som en inspirationskälla för samtidens slöjdare och formgivare.