Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Arkiv

Ett brev skapar en direktkontakt mellan läsaren och människan som en gång satte orden på pränt. Det finns en magi i att hålla i samma papper som någon skrev på för länge sedan. Genom att läsa en dagbok kommer man skribenten nära, för man får ta del av något som kanske inte var tänkt för andras ögon. Innehållet i en gammal text ger ibland intressanta fakta som kan kasta nytt ljus över historiska händelser och även kopplas till samtida företeelser. Därför kan det vara riktigt spännande att läsa arkivhandlingar.

I Skellefteå museums arkiv finns ett stort antal handlingar. Arkivet består av flera områden. Ämbetsarkivet, kart- och ritningssamlingen, dokumentationer från studiecirklar och affischsamlingen är några av dem. Ämbetsarkivet innefattar material som tillkommit genom museets tjänstemäns arbete med till exempel utställningar inom arkeologi, byggnadsvård, dokumentationer etc.
Det finns även ett antal person- och gårdsarkiv. Dessa enskilda arkiv är av skiftande ursprung och omfattning. Arkiven kan innehålla till exempel dagböcker, brev eller fastighetshandlingar.

Vill du söka eller studera något i arkivet vänd dig till Forskarrum Nordanå eller till museets arkivarie.

Gåvor till museet

Största delen av Skellefteå museums arkiv har tillkommit genom gåvor från allmänheten. Om du har handlingar, dagböcker eller brev som du vill skänka till museet kontakta museets arkivarie.

Läs mer

En arkivförteckning är ett register och sökhjälpmedel som visar vilka handlingar ett arkiv innehåller. Här kan du läsa arkivförteckningar för några utvalda arkiv på Skellefteå museum.

SM 1002 Svante Lundell
SM 1004 Petrus Persson
SM 1005 O A Westermark
SM 1006 Kristian August Fellström
SM 1007 Målarmästare Verner Andersson
SM 1008 Robert Lindqvist
SM 1009 Elisabeth och Göte Forsgren
SM 1010 Alf Öman
SM 1012 Karl Oskar Norlund
SM 1013 Hulda Norlund
SM 1014 Carl Ulrik Lundström sterbhus
SM 1017 Yngve Grenholm
SM 1018 Carl H Nyström
SM 1019 Otto Burman
SM 1020 Evert Persson
SM 1021 Karl Bertil Stenmark
SM 1022 Oskar Karlsson
SM 1023 Hanna Granlund
SM 1024 Robert Fahlgren

I Forskarrum Nordanå, museets faktarum, kan du bland annat släktforska, titta på kartor och söka i föremåls- och fotodatabasen.

Samlingar och dokumentation

Foto

Skellefteå museums fotosamlingar innehåller ca 4 500 000 fotografier, negativ, diabilder och digitala bilder. Samlingen består främst av foton från Skellefteå, Malå och Norsjö. Det är lokala fotoateljéer, byafotografer, tidningar och privatpersoner som har skänkt eller deponerat många av dem.
En viktig del av museets insamling sker i form av olika fotodokumentationer som utförs av museets egen personal. De här bilderna – av byggnader, människor och deras liv – som fotograferats för utställningar, skrifter och för framtiden, sparas också i bildarkivet.

Arkiv

I Skellefteå museums arkiv finns ett stort antal handlingar. Arkivet består av flera områden. Ämbetsarkivet, kart- och ritningssamlingen, dokumentationer från studiecirklar och affischsamlingen är några av dem. Ämbetsarkivet innefattar material som tillkommit genom museets tjänstemäns arbete med till exempel utställningar inom arkeologi, byggnadsvård, dokumentationer etc.
Det finns även ett antal person- och gårdsarkiv. Dessa enskilda arkiv är av skiftande ursprung och omfattning. Arkiven kan innehålla till exempel dagböcker, brev eller fastighetshandlingar.

Dokumentation och forskning

Skellefteå museum arbetar kontinuerligt med olika projekt för att samla in och skriva vår lokalhistoria.

Föremål

Museets föremålssamling är ovärderlig i uppgiften att bevara och förmedla kunskap om hur människor, i alla åldrar och under olika tider, levat och verkat. Flera andra institutioner samlar material i form av berättelser, musik och fotografier, men föremålen är unika för museerna.

I Skellefteå museums samlingar finns ungefär 75 000 föremål. Det är allt från forntida stenyxor och 1800-talsfingerborgar till traktorer och dagsaktuella designföremål. Objekten samlas inte bara in för att vi ska kunna beskriva och levandegöra vår lokalhistoria – de ska även kunna tjäna som en inspirationskälla för samtidens slöjdare och formgivare.