Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Foto

Ett foto kan berätta mycket som inte går att beskriva med ord. Hur staden och landskapet förändrats genom tiderna, hur det såg ut i ett hem för 50 år sedan och hur man bar den där underliga mössan som finns i museets föremålsmagasin.

Skellefteå museums fotosamlingar innehåller ca 4 500 000 fotografier, negativ, diabilder och digitala bilder. Samlingen består främst av foton från Skellefteå, Malå och Norsjö. Det är lokala fotoateljéer, byafotografer, tidningar och privatpersoner som har skänkt eller deponerat många av dem.
En viktig del av museets insamling sker i form av olika fotodokumentationer som utförs av museets egen personal. De här bilderna – av byggnader, människor och deras liv – som fotograferats för utställningar, skrifter och för framtiden, sparas också i bildarkivet.

Sök i fotosamlingen

Museets fotografier har du tillgång till via museets fotoassistent. I den lokala databasen hittar du foton som ännu inte finns tillgängliga på nätet.

För tillfället kan vi inte ta emot beställningar och köp av kopior.

Gåvor till museet

Största delen av Skellefteå museums fotosamling har tillkommit genom gåvor från allmänheten. För tillfället har vi insamlingsstopp när det gäller foton.

 

Här är de flesta av de fotosamlingar som museet förvaltar över.

Fotograf Område Tidsperiod Antal bilder
Ahlbäck Gerhard Skellefteå 1950-1980 ca 500
Allfoto Boliden 1940-1974 ca 15 000
Andersson Eugen Boviken 1920-1950 tal ca 200
Ateljé Kjellin Skellefteå 1943-1964 ca 50 000
Boliden AB Boliden 1930-1970 tal ca 8 000
Boström Anette Boviken 1917-1960 ca 200
Boström Artur Boliden 1940-1950 tal ca 300
Bäckman Birger Clemensnäs 1920-1950 tal ca 150
Franke Josefina & Carl Skellefteå 1867-1916 ca 1 000
Hansson Bror Lövånger 1930-1946 ca 500
Hjelm Karl Skellefteå 1918-1950 ca 250
Insulander Ragnar Örviken 1904-1961 ca 8 600
Insulander Ragnhild Skellefteå 1962-1969 ca 300
Johansson Gösta Skellefteå 1961-1967 ca 300
Leffler Axel Finnfors 1910 tal ca 200
Lindfors Artur Skellefteå 1932-1959 ca 12 000
Lindholm Wollmar Skellefteå 1940-1980 tal ca 30 000
Lindmark Peder Lövånger 1910-1940 tal ca 200
Nordsvenska Dagbladet Skellefteå 1951-1958 ca 7 000
Norra Västerbotten Skellefteå 1920-1999 ca 2 500 000
Nygren Folke Örviken 1930-tal ca 1 500
Nyström Holger Norsjö 1950-1970 ca 600
Olsson Ernst Bygdeträsk 1930 tal ca 200
Persson Evert Skellefteå 1930-1990 tal ca 17 000
Rundqvist Axel Byske 1920-1930 tal ca 300
Sagebro Östen 1950-1980 ca 30
Stenlund Ruben Skellefteå 1950-1980 tal ca 1 000
Sundling Enar Skellefteå 1950-1960 tal ca 500
Sundborg & Lindberg Skellefteå 1912-1969 ca 100 000
Sundqvists Foto Jörn 1940-1960 tal ca 12 000
Svedberg Lisa Burträsk 1920-1950 tal ca 500
Söderlund Alvina Bygdeträsk 1918-1925 ca 300
Tjernlund Abel Byske 1931-1956 ca 14 000
Widén Ragnar Skellefteå 1950-1960 tal ca 70
Viklund Edla Hebbersfors 1920-1930 tal ca 50
Åström Algot Byske 1893-1938 ca 1 000
Åström Maja Bureå 1910-1946 ca 12 000
Öberg Gustaf Skellefteå 1950-1981 ca 1 700
Örnkloo Gottfrid Skellefteå 1930 tal ca 300
Östlund Magnus Ostvik 1910-1930 tal ca 300

 

Samlingar och dokumentation

Foto

Skellefteå museums fotosamlingar innehåller ca 4 500 000 fotografier, negativ, diabilder och digitala bilder. Samlingen består främst av foton från Skellefteå, Malå och Norsjö. Det är lokala fotoateljéer, byafotografer, tidningar och privatpersoner som har skänkt eller deponerat många av dem.
En viktig del av museets insamling sker i form av olika fotodokumentationer som utförs av museets egen personal. De här bilderna – av byggnader, människor och deras liv – som fotograferats för utställningar, skrifter och för framtiden, sparas också i bildarkivet.

Arkiv

I Skellefteå museums arkiv finns ett stort antal handlingar. Arkivet består av flera områden. Ämbetsarkivet, kart- och ritningssamlingen, dokumentationer från studiecirklar och affischsamlingen är några av dem. Ämbetsarkivet innefattar material som tillkommit genom museets tjänstemäns arbete med till exempel utställningar inom arkeologi, byggnadsvård, dokumentationer etc.
Det finns även ett antal person- och gårdsarkiv. Dessa enskilda arkiv är av skiftande ursprung och omfattning. Arkiven kan innehålla till exempel dagböcker, brev eller fastighetshandlingar.

Dokumentation och forskning

Skellefteå museum arbetar kontinuerligt med olika projekt för att samla in och skriva vår lokalhistoria.

Föremål

Museets föremålssamling är ovärderlig i uppgiften att bevara och förmedla kunskap om hur människor, i alla åldrar och under olika tider, levat och verkat. Flera andra institutioner samlar material i form av berättelser, musik och fotografier, men föremålen är unika för museerna.

I Skellefteå museums samlingar finns ungefär 75 000 föremål. Det är allt från forntida stenyxor och 1800-talsfingerborgar till traktorer och dagsaktuella designföremål. Objekten samlas inte bara in för att vi ska kunna beskriva och levandegöra vår lokalhistoria – de ska även kunna tjäna som en inspirationskälla för samtidens slöjdare och formgivare.