Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Dokumentation och forskning

Skellefteå museum arbetar kontinuerligt med olika projekt för att samla in och skriva vår lokalhistoria.

Att skriva lokalhistoria
En mångårig samverkan med studieförbunden och hembygdsrörelsen har varit ett viktigt inslag i dokumentationsverksamheten. Intresset för studiecirklar har med tiden avtagit och nya former för insamling provas som till exempel berättarcaféer och webbaserade metoder. Skellefteå museum arbetar även i internationella och nationella projekt samt ingår i DOSS, som är ett nationellt nätverk och samarbetsorgan för kulturhistoriska museer och andra kulturarvsinstitutioner.

Tidigare dokumentationer
Metoderna och verktygen vid dokumentationer kan vara observerande studier, foto, intervjuer och insamling av arkivmaterial. Några av de senaste dokumentationer som gjorts är:

  • ”Gräv & schakt förr och nu” – en historik över den ekonomiska föreningen och dess utveckling.
  • ”Kvinnliga företagare” – om kvinnor och hur deras vardag som företagare ser ut.
  • ”Kyrkstadsliv” – en undersökning om hur kamrarna i Bonnstan använts på senare år.
  • ”Världens bästa AIK” – en dokumentation om Skellefteå AIK hockeys betydelse för den enskilda individen och för skelleftebygden.

Berätta för oss
Berätta din historia och hjälp oss i vårt arbete med att dokumentera livet i norra Västerbotten. Upplevelser från arbetslivet eller vardagsberättelser, något du minns och vill bevara för framtiden. Skrivna berättelser, foton eller inspelat material – allt är välkommet! Forskarrum Nordanå tar tacksamt emot ditt bidrag.

Böcker
Böcker som getts ut inom Lokalhistoriskt institut på Skellefteå museum:

  • Ulf Lundström: Skellefteå socken 1650–1790. Bönder, hantverkare och soldater. Kulturens frontlinjer 24. Umeå 2000 (ISBN 91-88466-32-9). Pris: 300 kr
  • Ulf Lundström: Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650. 2., rättade och något utvidgade uppl. Kulturens frontlinjer 3. Umeå 2004 (ISBN 91-88466-04-3). Pris: 385 kr
  • Ulf Lundström: Människor och miljöer i Skelleftebygden under 1800-talet. D. 1-2. Skellefteå 2007. Pris 395 kr

Rättelser till boken Skellefteå socken 1650-1790 samt Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 rättelser_skellefteå_socken

Läs mer

Länk till Ulf Lundströms böcker

Länk till böcker vi säljer i Forskarrum

En lista på intervjuer, som finns i museets ljudarkiv, för den som vill ta del av de dokumentationer och intervjumaterial som samlats in (pdf)

Samlingar och dokumentation

Foto

Skellefteå museums fotosamlingar innehåller ca 4 500 000 fotografier, negativ, diabilder och digitala bilder. Samlingen består främst av foton från Skellefteå, Malå och Norsjö. Det är lokala fotoateljéer, byafotografer, tidningar och privatpersoner som har skänkt eller deponerat många av dem.
En viktig del av museets insamling sker i form av olika fotodokumentationer som utförs av museets egen personal. De här bilderna – av byggnader, människor och deras liv – som fotograferats för utställningar, skrifter och för framtiden, sparas också i bildarkivet.

Arkiv

I Skellefteå museums arkiv finns ett stort antal handlingar. Arkivet består av flera områden. Ämbetsarkivet, kart- och ritningssamlingen, dokumentationer från studiecirklar och affischsamlingen är några av dem. Ämbetsarkivet innefattar material som tillkommit genom museets tjänstemäns arbete med till exempel utställningar inom arkeologi, byggnadsvård, dokumentationer etc.
Det finns även ett antal person- och gårdsarkiv. Dessa enskilda arkiv är av skiftande ursprung och omfattning. Arkiven kan innehålla till exempel dagböcker, brev eller fastighetshandlingar.

Dokumentation och forskning

Skellefteå museum arbetar kontinuerligt med olika projekt för att samla in och skriva vår lokalhistoria.

Föremål

Museets föremålssamling är ovärderlig i uppgiften att bevara och förmedla kunskap om hur människor, i alla åldrar och under olika tider, levat och verkat. Flera andra institutioner samlar material i form av berättelser, musik och fotografier, men föremålen är unika för museerna.

I Skellefteå museums samlingar finns ungefär 75 000 föremål. Det är allt från forntida stenyxor och 1800-talsfingerborgar till traktorer och dagsaktuella designföremål. Objekten samlas inte bara in för att vi ska kunna beskriva och levandegöra vår lokalhistoria – de ska även kunna tjäna som en inspirationskälla för samtidens slöjdare och formgivare.