K-märkt

21 oktober 2017 och framåt

K-märkt – en utställning om särskilt värdefulla hus

Skellefteå utvecklas och förändras. Nya byggnader samsas med historiska i stadsbilden.
Vad är det som gör att en viss byggnad är värdefull nog att bevara?
Vad betyder det att K-märka något? Finns det egentligen något som heter K-märkt?
Det är några frågor som utställningen försöker ge svar på.

Utställning bygger på de byggnadsordningar som utarbetats av Skellefteå kommun och Skellefteå museum. Byggnadsordningarna har som syfte att tydliggöra hur bebyggelsen i Skellefteå ska bevaras och utvecklas. Något som kan vara extra viktigt att belysa när stadsutvecklingen går fort. Begreppet ”K-märkt” brukar användas för att beskriva byggnader och byggnadsmiljöer som anses ha ett kulturhistoriskt värde och som omfattas av någon typ av skyddslagstiftning. Begreppet i sig har ingen formell eller juridisk innebörd.

Till utställningen har 15 hus valts ut som alla lyfts fram som kulturhistoriskt värdefulla i de olika byggnadsordningarna. De enskilda husen och deras karaktärsdrag presenteras i text och bild och ger besökaren en insikt i och förståelse för bevarandevärdet av ”K-märkta” hus. Utställningen presenterar även värdeord som är identitetsskapande för de olika byggnaderna. Skellefteå museum önskar med utställningen uppmärksamma det värde som särskilt värdefulla hus har för Skellefteå stads identitet, samt att skapa en stolthet både hos fastighetsägare och invånare.

Utställningen kan ses som en tidsresa i lokal stilhistoria. ”K-märkt” omfattar inte enbart äldre och historiskt intressanta byggnader utan även byggnader eller byggnadsmiljöer som berättar om hur det var att leva under en viss tidsperiod.

Passa på att se någon av våra utställningar:

Föremålen – berättar de din historia?

Välkommen att ta del av ett axplock ur museets samlingar, föremål valda av museets personal!

Läs mer

Innerlig – porträtt av Maja Åström

Med en känsla för komposition och blickens betydelse har Maja Åström med sin kamera fångat människor från olika samhällsklasser och åldrar, bilder genomsyrade av intimitet och uppriktighet.

Läs mer

K-märkt – en utställning om särskilt värdefulla hus

Läs mer

Cykla

Välkommen till en utställning om cykelns historia, tekniska utveckling och hur cyklandet kan påverka oss och miljön.

Läs mer

Forntiden

Möt inlandsisen, isavsmältningen, landhöjningen, världens äldsta älgskelett och det forntida skafferiet. Allt på ett och samma ställe!

Läs mer

Tillbaka till toppen