Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng

Norrbottniabanan

link down

Fågelberget, en arkeologisk förundersökning av fornlämningarna Raä Bureå 76:1 och Raä Bureå 457, vid Båtvik och Yttervik.

2020-06-15

Skellefteå museums arkeologer startar  måndag 15 juni en arkeologisk förundersökning av två kvartsbrott på Fågelberget, vid Båtvik, ca 1 km väster om Yttervik. De två fornlämningarna ligger i den planerade bansträckningen för Norrbotniabanan och Skellefteå museum har av Trafikverket fått i uppdrag att genomföra det arkeologiska arbetet som Länsstyrelsen kräver för att avgränsa lämningarnas storlek och avgöra vad de innehåller. Syftet med förundersökningen är att vara ett underlag för eventuella fortsatta arkeologiska insatser.

I närheten av kvartsbrotten finns två stenåldersboplatser, med innehåll av kvarts. Boplatserna ingår inte i förundersökningen, men skulle kunna ha kopplingar till kvartsbrotten. Det är också möjligt att ytterligare boplatslämningar kan finnas vid Fågelbergets fot inom undersökningsområdet. Vid ca 4000 BP utgjorde Fågelberget ett näs ut i Bottenviken och stenåldersboplatserna är förmodligen kopplade till den havsnivån. Nu hoppas arkeologerna på att hitta någonting daterbart som gör det möjligt att sätta en ålder på kvartsbrotten, för att se om de är samtida med de kända stenåldersboplatserna.

Anna Lundberg, arkeolog

Therese Hellqvist, arkeolog

Kvarts som ligger synligt direkt mellan lavar och ris