Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Finnforsmålningarna

År 2006 påträffades två platser med hällmålningar på Finnforsberget, på norra sidan av Skellefteälven. Upptäckten gjordes av Roger Lundqvist vid Skog och Historias inventeringar i området.

Finnforsmålningarna

Hällmålningarna på Finnforsberget är unika i Sverige. Aldrig tidigare har man i vårt land hittat så många hällmålningar med fiskar som motiv – här finns sammanlagt 29 fiskar avbildade! Dessutom finns här några bilder av både älgar och människor. Den röda färgen kommer från rödockra, som blandas med ett bindemedel, t ex djurfett.

Vid en av platserna finns ett stenbrott för utvinning av kvartsit. Det ligger omedelbart nedanför ett klippöverhäng i anslutning till hällmålningarna. Det forntida stenbrottet bedömdes som ytterst sårbart då redskap och förarbeten här låg i öppen dager – till exempel två forntida knackstenar.

Undersöktes arkeologiskt 2011

År 2011 undersöktes de båda fornlämningslokalerna (Raä 118 med flertalet hällmålningar och Raä 123 med stenbrottet) av arkeologer från Umeå universitet och Skellefteå museum. Syftet med undersökningen var att datera aktiviteter och hitta bearbetade föremål.

Det första syftet, att datera platsen och dess aktiviteter, har uppfyllts genom att förarbeten till kvartsitspetsar med rak bas påträffats. Dessa pilspetsar började användas ca 2 000 f.Kr. och därmed får vi en kronologisk hållpunkt för mänsklig aktivitet på platsen. Det går naturligtvis inte att säkert säga att hällmålningarna är målade vid den tiden, men något slags samband mellan målningar, kvartsittäkt och tillverkning av spetsar torde finnas.

Med tanke på att Finnforsberget inte är den enda platsen med en koppling mellan pilspetsar av bronsålderstyp och hällmålningar talar mycket för att dessa målningar har en datering till övergången mellan stenålder och bronsålder. Åtminstone har spetsarna använts under denna period.

Syftet att hitta bearbetade föremål har uppfyllts. Närmare 220 fynd tillvaratogs på de båda fornlämningslokalerna. Förutom förarbeten till pil- och spjutspetsar påträffades stora mängder avslag (rester från redskapstillverkning) samt knackstenar, borrar, skrapor och avslag med tillformad egg. Det kanske intressantaste fyndet från Raä 118 är en lös sten med en trolig målning av en människofigur som framkom vid rensning av sten från grottans golv. Figuren är ca 4 cm hög.

Preliminär tolkning av människofiguren målad på en lös sten.

Preliminär tolkning av människofiguren målad på en lös sten.

Ansikten i berget

Intressanta är också de två ansiktsliknande formationer i berget som upptäcktes. En finns alldeles intill stenbrottet på Raä 123, och den andra ungefär mitt mellan Raä 123 och Raä 118. Vid ansiktet nära stenbrottet finns också den enda hällmålningen av en människofigur på Finnforsberget. Människoliknande (antropomorfa) formationer har även paralleller på andra håll i Norden, i omedelbar närhet till hällbilder.

På grund av att det är ganska svårt att hitta till platsen (och att ta sig runt när man väl är där) har vi tillgängliggjort platsen.
Utforska platsen och lär dig om hällmålningarna här

Hällmålningarna på Finnforsberget i Finnforsfallet .

Hällmålningarna på Finnforsberget i Finnforsfallet .

Arkeologi

Finnforsmålningarna

Hällmålningarna på Finnforsberget är unika i Sverige. Aldrig tidigare har man i vårt land hittat så många hällmålningar med fiskar som motiv – här finns sammanlagt 29 fiskar avbildade! Dessutom finns här några bilder av både älgar och människor. Den röda färgen kommer från rödockra, som blandas med ett bindemedel, t ex djurfett.

Fornlämningar

Alla lämningar är inte lika gamla. En del kommer från speciella tidsperioder, som bronsålderns stora stenrösen, medan andra har funnits och använts under mycket lång tid. Älg har till exempel jagats med hjälp av fångstgropar från stenåldern fram till 1860-talet, då fångstmetoden förbjöds. På 1700-talet började tjära bli en stor exportprodukt. Den användes framför allt inom skeppsbyggeri. I Västerbotten finns många spår från tjärframställning, i form av gropar efter tjärdalar.

Rapporter arkeologi

Alla fornlämningar är skyddade i Kulturminneslagen. Det gäller både kända och nyupptäckta. Vid vägbyggen, gruvbrytning eller anläggning av vindkraftverk behöver man ta reda på om fornlämningar berörs. Det är länsstyrelsen som beslutar och ger tillstånd i dessa frågor. Skellefteå museum utför på uppdrag fältinventeringar och kulturmiljöanalyser i aktuella områden.

Tipsa oss om fynd

Kanske har du någon gång stött på något som du tyckte var märkvärdigt? Tipsa oss gärna om vad du sett, det kan vara av betydelse!

Artikelbank arkeologi

Här hittar du en samling av radioinslag, poddsändningar, böcker och artiklar som Skellefteå museums arkeologer har varit med och skapat.

Kartor med information

I Västerbotten finns det många sorters fornlämningar: olika typer av gravar, rester av boplatser, lämningar efter redskapstillverkning och fångstgropar etc. Och det finns åtskilliga som ännu är oupptäckta. På den här sidan hittar du länkar till lättillgänglig kartkunskap när det gäller fornlämningar, kulturlämningar, gamla kustlinjer och landhöjningar.