Om museet

Huvudbyggnaden på Nordanå inhyser idag bl a Skellefteå museum. Foto: Henry Lundström.

Flygbild över Nordanåområdet. Foto: Krister Hägglund.

Läroverket på Nordanå, 1910-talets slut. Okänd fotograf.

Läroverket på Nordanå, 1916. Okänd fotograf.

Ett museum blir till

Skellefteå museum har sitt ursprung i Westerbottens läns Fornminnesförening, bildat 1882. Upphovsmannen och grundaren, häradshövding Ekewall, var en hängiven antikvitetssamlare. Inspirerad av Skansens grundare undersökte Ekewall, tillsammans med riksantikvarie Hildebrand, ett stort antal gravrösen i norra delen av Västerbottens län. Fornfynden som tillvaratogs blev grunden till föreningens samlingar.

1924 köpte Skellefteå stad militärbostället Nyborg på Nordanå och fornminnesföreningen kunde där ställa i ordning sina samlingar. Verksamheten sköttes av frivilliga krafter. Inför stadens 100-årsjubileum 1945 gjordes Nordanåparken om. Tre fågeldammar anlades och ett antal byggnader flyttades till området. Bygdeforskaren och journalisten Ernst Westerlund, som varit museets allt-i-allo och sekreterare sedan 1926, anställdes som museets förste intendent 1950. Museets samlingar visades då i Nyborg samt även i Kågegården.

Sedan 1981 är Skellefteå museum inrymt i gamla läroverket på Nordanå. Museet har även filialen Stackgrönnans båtmuseum.

Uppdrag

Skellefteå museum är ett kulturhistoriskt museum med verksamhet i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Vårt uppdrag är att samla, bevara och förmedla kunskap om liv och miljöer i de berörda kommunerna. Skellefteå museum har också ett länsansvar för teknik- och industrihistoria efter år 1900.

 • Kontakta Skellefteå museum

  Skellefteå museum
  Box 146, 931 22 Skellefteå
  Tfn 0910-73 55 10 (Nordanå)
  E-post: post@skellefteamuseum.se
  Organisationsnummer: 556139-0344

  Besök oss:
  Ernst Westerlunds Allé
  Nordanå
  Skellefteå