Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

with Love

6.2 – 22.5 2022
Med naturen som röd tråd presenterar Museum Anna Nordlander sin första utställning i Sara Kulturhus – with Love. Här möter du en mångfald av verk i en grupputställning med flera internationella konstnärer som återger kulturella, känslomässiga och ekonomiska ställningstaganden kring hur naturen värderas. with Love står i utställningshallen på Sara Kulturhus fram till 22 maj 2022.

Medverkande konstnärer:
Sara Bjarland (FIN), Céline Cléron (FRA), Benedikt Fischer (AUT), Marit Følstad (NOR), Carola Grahn (SÁPMI/SWE), Geir Tore Holm (SÁPMI/NOR), Hanna Husberg (FIN), Per Isak Juuso (SÁPMI/SWE), Paula Lehtonen (FIN), Elina Waage Mikalsen (SÁPMI/NOR), Anja Örn (SWE)

with Love ger en bitvis humoristisk men samtidigt allvarsam inblick i människans förhållningssätt till naturen. Ingen försvarar dess rättigheter, naturen står utan parlament och dess tillgångar är underkastade människan som tagit sig rätten att kliva in som representant. I utställningen visas verk som istället eftersträvar dialog och upprättelse. Samtidigt anar vi hur naturen kommit att falla offer för dominerande fantasier när den beskrivs som en outtömlig, tillmötesgående och aldrig sinande resurs.

with Love är MANs första utställningen i Sara Kulturhus, producerad av frilansande curator Maria Ragnestam. Bilden visar ett utsnitt av verket “Máilbmi (Speajal) / Verden (Speil)” av Geir Tore Holm.


6.2 – 22.5 2022

With nature as a common thread, Museum Anna Nordlander presents its first exhibition in Sara Kulturhus – with Love. Here you will meet a variety of works in a group exhibition with several international artists who reproduce cultural, emotional and economic positions on how nature is valued. with Love is in the exhibition hall at Sara Kulturhus until 22 May 2022.

Featuring artists:
Sara Bjarland (FIN), Céline Cléron (FRA), Benedikt Fischer (AUT), Marit Følstad (NOR), Carola Grahn (SÁPMI/SWE), Geir Tore Holm (SÁPMI/NOR), Hanna Husberg (FIN), Per Isak Juuso (SÁPMI/SWE), Paula Lehtonen (FIN), Elina Waage Mikalsen (SÁPMI/NOR), Anja Örn (SWE)

with Love provides a somewhat humorous but at the same time serious insight into man’s approach to nature. No one is defending its rights, nature is without parliament and its assets are subject to the one who has taken the right to step in as a representative. The exhibition shows works that instead strive for dialogue and restoration. At the same time, we get a feeling that nature has fallen victim to dominant fantasies when it is described as an inexhaustible, accommodating and never-ending resource.

with Love is MAN’s first exhibition in Sara Kulturhus, produced by freelance curator Maria Ragnestam. The picture shows a section of the work “Máilbmi (Speajal) / Verden (Speil)” by Geir Tore Holm.