Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Mörttjärn

I Malå kommun, ungefär 3 km norr om byn Mörttjärn och 700 meter söder om Skellefteälven finns flera fornlämningar. Bland annat finns en ovanligt stor boplatsvall, flera fångstgropar, härdar och en tjärdal.

Boplatsvallen är mellan 4000 och 6000 år gammal, och är 35×22 meter stor. De boplatsvallar som är störst i övrigt i Norrbotten och Västerbotten är ungefär hälften så stora. Boplatsvallen är en bostad  som är delvis nedgrävd i marken, i det här fallet ungefär en meter ner. Vallarna håller värmen bra under vintern då jordvärmen tas tillvara och kylan inte tränger igenom lika snabbt. Vallarna har inte alltid varit så sluttande som de är idag utan har förmodligen hållits uppe av en timmerkant med flera timmerstockar på varandra för att hålla jordmassorna på plats.

Boplatsvall

Intill boplatsvallen finns ett fångstgropssystem som använts för att fånga större djur, till exempel älg. Fångstgroparna är troligtvis inte samtida som boplatsvallen. Djuren hade inte kommit så nära att de fallit ner i groparna om människor bodde intill dem. Fångstgropssystemet går ut på att man grävde flera gropar på rad mellan två naturliga hinder som djuren går mellan, exempelvis två sjöar. Man kunde även bygga stängsel mellan groparna för att leda djuren rakt till dem. I botten av gropen placerade man en sparklåda av trä. Groparna täcktes sedan med grenar och kvistar för att de inte skulle synas. När ett djur fallit ner i en av groparna fastnade de med klövarna i sparklådan och kunde inte ta sig upp ur gropen igen.

Fångstgrop

Du kan själv besöka fornlämningarna i Mörttjärn med hjälp av den här kartan (länk) och en inspelad guidad tur med Olof Östlund, arkeolog hos oss. Men kom ihåg att du inte får ta med dig någonting hem från en fornlämningsplats och heller inte skräpa ner!