Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Sàpmi Salasta

Nya möjligheter för projektet Sápmi Salasta

Sápmi Salasta är ett internationellt residensprogram för samtida urfolkskonstnärer. Syftet med residensprogrammet är att förbättra möjligheterna att skapa och presentera konst i hela länet och etablera produktionsplatser och mötesplatser på landsbygd och i glesbygd.

Projektet har pågått i Västerbotten sedan 2019 och har sitt ursprung i förstudien Urfolksspår som drevs av Sjungaregården, Granö under 2018. Konstkonsulenterna i Västerbotten och Storumans kommun har gemensamt kommit fram till att det bästa för residenset är att knyta det samman med det nya samiska centrumet Aejlies i Tärnaby.

  • Vi är mycket glada över att Storumans kommun, som är samisk förvaltningskommun, har tagit beslut att överta Sápmi Salasta och driva projektet vidare. Ett syfte med residensprogrammet är att etablera noder för samtidskonst i glesbygd. Med Aejlies Samiskt Centrum som en mötesplats för internationell residensverksamhet tas ett steg mot en förstärkning av konstområdet i Västerbottens inland, säger Marlene Josefsson, konstkonsulent i Västerbotten.

Residenset Sápmi Salasta är nomadiskt och genomför vistelseperioder på flera platser i regionen. Detta för att kunna skapa möten med lokalbefolkning och för att erbjuda världsledande samtidskonst till människor i Norrlands inland. Hittills har tio konstnärer från Saepmie, Ainu, Alaska och Kalaallit Nunaat (Grönland) medverkat i residenset från förstudiens start.

  • Vi på Aejlies är jätteglada för förtroendet att driva det här viktiga projektet vidare. Det blir ännu en verksamhet som sätter Tärna på kartan. Den projektledare vi nu söker kommer att bli del av att bygga upp något oerhört spännande, säger Oskar Östergren Njajta.

Den konstnärliga styrgruppen för residenset, Tomas Colbengtson, Dan Jåma och Britta Marakatt Labba, välkomnar vidareutvecklingen av ”Sápmi Salasta – Sápmi omfamnar” som nu får en helt samisk ledning i Aejlies i Tärnaby.

  • Urfolksresidenset Sápmi Salasta, som är det första i sitt slag i världen, finns till för urfolk och leds av urfolk, säger Tomas Colbengtson, som är initiativtagare till projektet. Våra huvudsyften är att stärka urfolkskonstnärer, bygga internationella nätverk och att bygga upp kunskap och kompetens i en framtida samisk kulturförvaltning. Det ser vi nu nya möjligheter för att uppnå med en förankring i en samisk förvaltningskommun.

Residenset arbetar gränsöverskridande på många plan och ambitionen är att även bjuda in urfolkskonstnärer från andra konstområden som rent praktiskt förvaltar sitt urfolks kulturarv.
Kommande konstnärer är preliminärt Katarina Spik Skum, Joar Nango och Pauliina Feodoroff som är Finlands representant i Venedigbiennalen 2022.

Kontakt:
Tomas Colbengtson, tel 073 651 59 87 tomas.colbengtson@konstfack.se
Oskar Östergren Njajta, tel 070 555 13 17 oskar.ostergren@storuman.se