Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Coco Magnusson – Natural Beauty

28.9 – 10.11 2019

Vad är NATURLIGT? Vad gör ord som NATURLIGT med oss? Vad är egentligen naturligt längre i vårt samhälle? Är allt vi människor gör naturligt, utifrån perspektivet att vi är något slags djur här på jorden? Är uttrycket naturligt begränsande eller är det med ord som naturligt som vi kan skapa en enorm variation och frihet!?

Vad får vi göra med våra egna kroppar?

När vi vill förändra oss – färga håret, operera eller tatuera oss, var går gränsen för vad som är ok, och när det uppfattas som helt fel? Vem blir du om du avstår från att följa normerna och väljer att skapa din egen kropp och ditt eget uttryck?

I mötet med andra skapar vi varandra. Hur vi bemöter varandra är a och o i skapandeprocessen. I bemötandet kan vi förminska varandra eller skapa mer utrymme – utrymme för var och en att bli mer av den en vill vara! Vem vill du vara – vem tillåter du dig vara?

Konstnären Coco Magnusson har i flera år utforskat huden som underlag för sina teckningar. I konstnärskapet ryms en gedigen erfarenhet som tatuerare, där Coco tatuerar både sig själv och andra med små ofta lustiga och sorgliga figurer som förvånar och fascinerar. Med mycket humor och ömhet möter Coco människans största rädslor och blundar inte för mörkret och allvaret.

I Magnussons teckningar på papper ser vi kroppar som inte vill definieras utifrån kön eller sexualitet. De visar kroppsliga möten i naturen eller i vardagliga rum, där vi får fantisera om vad som egentligen sker.

Magnusson har en aktiv närvaro på Instagram på konton som: @one_spot_left och @human_egg där samhällskritik, queeraktivism och de senaste tatueringarna, egna och andras visas.

Coco Magnusson tog sin master i fri konst från Umeå Konsthögskola 2014 och bor sedan dess i Berlin. Magnusson har ställt ut på bland annat Stene Projects i Stockholm och Verkligheten i Umeå.

 


Coco Magnusson – Natural Beauty

28.9 – 10.11 2019

What is Natural? What does words like Natural do to us? What is natural anymore in our world, or is everything humans do natural, from the perspective that we are all a kind of mammal on this planet? Are expressions like Natural limiting, or can we use it to our advantage to create a greater diversity and freedom!?

What do we allow ourselves when it comes to altering the body?When we want to change and recreate ourselves – colour our hair, do plastic surgery or put ink under our skins in form of tattoos, is there a limit to what we may or may not do? Who do you become if you decide to step across those invisible lines, break the norm – if you decide to create your own body and your own expression?

In meeting each other we create each other. How we receive one another is the basis for the process of creation. In that meeting we can diminish each other or create more space – a place where we can all grow and become who we want to be! Who do you want to be – and who do you allow yourself to be/-come?

For several years the artist Coco Magnusson has experimented with skin as a basis for his drawings. As a talented tattooist he works with funny characters, often a bit sad or confusing, on both his skin as well as others. Full of humour and love Coco meets up with the primal fear, looking straight into the eyes of darkness with a serious smile.

In Magnusson’s pencil drawings we see bodies that do not want to be identified, classified, rather Coco is queering the idea of the body. The body moves through the picture, through a room, dwells in nature, and we as spectators get to ponder what is really happening.

Magnusson is active on Instagram as: @one_spot_left and @human_egg where critique and queer activism mixes with the latest tattoos, his own or others.

Coco Magnusson received his master in fine art from Umeå Art Academy 2014 and since then he is based in Berlin. Magnusson exhibited at Stene Projects in Stockholm and Verkligheten in Umeå amongst other places.