Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)
Stäng
Hittade 0 träffar

Några sökförslag

Stäng
link down

Andreas Knag-Danielsen – Welcome to B3IG3

Andreas Knag-Danielsen – Welcome to B3IG3

16.11 2019 – 15.3 2020

ANDREAS KNAG-DANIELSEN (f.1983, Bergen, Norge) utforskar den digitala världen i förhållande till den mänskliga kroppen främst genom performance och objekt. Genom sitt intresse för mönster och system provar han att konvertera och översätta det digitala till vår fysiska verklighet. Resultatet blir reflektioner kring identitet, representation och abstraktion, där hans egna queera kropp blir ett verktyg och en startpunkt.

Utställningar i urval: Ekko – Festival for electronic music & art (NO), Høstutstillingen 2016, Kunstnernes Hus (NO), Galleri Maskinen (SE), NOoSPHERE ARTS (USA), Bildmuseet (SE), Malmö Konsthall (SE), Verdens Ende Kunstforening (NO), SIM gallery (IS), Galleri Pictura (SE), Fotografiska (SE). Han har gjort performance på Galleri Verkligheten (SE), Galleri 2 (NO) och på Performance Art Bergen 2013 (NO). Sedan 2011 har han samarbetat med Arngrímur Borgþórsson i konstnärsduon Knaggi. Knag-Danielsen är också verksam som curator. 2015-2017 arbetade han för det konstnärsdrivna Galleri CC in Malmö (SE). 2018 startade han den performativa och curatoriella plattformen B3IG3.

I utställningen ”Welcome to B3IG3” av konstnären Andreas Knag-Danielsen bjuder vi in dig till en helhetsupplevelse och inblick i konstnärens senaste projekt B3IG3. B3IG3 är en performativ och curatoriell plattform där en, eller en grupp konstnärer bjuds in att förhålla sig till ett hotellrum så som ett utställningsrum, under en kväll. Hotellrummet med sin specifika kontext, ett ingenmansland, en heterotopi. Det som skapas blir en konstupplevelse utanför det klassiska konstrummet, på en plats många någon gång varit men aldrig upplevt på det här sättet! Knag-Danielsen skapar en helhet för kvällen då han som värd ikläder sig en ny persona, en avatar irl*, inspirerad av sin fascination för drag-estetik, queer alienation, och mötet mellan det digitala och den analoga, fysiska världen. Att följa med på en guidad visning med Knag-Danielsen, från lobbyn till hotellrummets utställning, är en fantastisk och mycket märklig upplevelse: ”a tech-conference-turned-queer-art-show”. Och det ställer frågor om vilken värld vi lever i, vilka delar av våra kroppar som kommunicerar utåt med andra, den envägskommunikation som sker på sociala medier, och som i sin tur skapar oss som människor. Går närheten förlorad, trots att vi har varandra i fickan?

Knag-Danielsen utforskar sitt pågående hat-kärleks-förhållande till teknologi, och dess oundvikliga åverkan på hans psyke och identitet. Genom att spegla vårt ökade beroende av appar och sociala media, har han använt sig av sina performance med tillhörande material, för att skapa fysiska verk till denna utställning.

För första gången sedan han lanserade detta projekt 2018 samlas här bilder av alla karaktärer, specialtillverkade kostymer från tidigare avatarer, textila verk och videodokumentation från tidigare event i en omfattande installation på Museum Anna Nordlander. I utställningens anda har konstnären Jennifer Chan skapat en ”rese-katalog” som introducerar alla karaktärer i B3IG3-armén. Välkommen till B3IG3!

*irl = in real life /i verkliga livet. Används i relation till att befinna sig på nätet, i tillexempel en chatt, eller på sociala medier.

Se mer på:

andreasknag-danielsen.com
@knagster

b3ig3.com
@b3ig3_com
B3IG3 TV (YouTube)

Stort tack till Raffaele Piano (foto/video), Johan Lundin och Marte Edvarda Tidslevold (textil), Jennifer Chan (text) och alla konstnärer som deltagit i B3IG3.

Med stöd från Kulturrådet, Mediaverkstaden Skåne och Museum Anna Nordlander.


Andreas Knag-Danielsen – Welcome to B3IG3

16.11 2019 – 15.3 2020

ANDREAS KNAG-DANIELSEN (b. 1983, Bergen, Norway) works with different media with a focus on the digital realm, performance and objects. His work deals with the interrelation between the human body and technology and is often driven by an exploration of systems and patterns, converting digital technology into the physical world. The resulting works are often reflections about identity, representation and abstraction in relation to the human body where he uses his own queer body as a starting point.

Selected exhibitions: Ekko – Festival for electronic music & art (NO), Høstutstillingen 2016 (The Autumn Exhibition 2016), Kunstnernes Hus (NO), Galleri Maskinen (SE), NOoSPHERE ARTS (USA), Bildmuseet (SE), Malmö Konsthall (SE), Verdens Ende Kunstforening (NO), SIM gallery (IS), Galleri Pictura (SE), Fotografiska (SE) and he has performed at Galleri Verkligheten (SE), Galleri 2 (NO) and at Performance Art Bergen 2013 (NO). Since 2011 he has been collaborating with Arngrímur Borgþórsson as the artist duo Knaggi. Knag-Danielsen also works as a curator. During 2015-2017 he worked for the artist-run gallery Galleri CC in Malmö (SE). In 2018 he started the performative and curatorial project B3IG3.

The exhibition “Welcome to B3IG3!” by Andreas Knag-Danielsen drags you into the world of his latest project, B3IG3. B3IG3 is a performative and curatorial platform that invites an artist, or a group of artists to utilise a hotel room as an exhibition space and to work with its specific context. Knag-Danielsen is the host and the context for the occasion: he performs real life avatars based on his enjoyment of drag aesthetics, queer alienation and the meeting between the digital and physical world. Guiding an audience from the lobby up to a hotel room exhibition, the experience is celebratory and odd: a tech-conference-turned-queer-art-show.

Throughout his practice, Knag-Danielsen explores his ongoing love-hate relationship to technology and its pathological repercussions in relation to his identity and psyche. Mirroring our growing dependency on apps and social media, Knag-Danielsen has been using his performances and its materials to accumulate physical works of art as a part of this project.

For the first time since he launched the project in 2018, photographs of all the characters, customized outfits based on previous art works, wearable textiles and video documentation from previous events will be gathered as an elaborate installation at Museum Anna Nordlander. In continuance with the exhibition’s theme, Jennifer Chan has created a travel catalogue that introduces all the characters of the B3IG3 “army”. Welcome to B3IG3!

See more at:

andreasknag-danielsen.com
@knagster

b3ig3.com
@b3ig3_com
B3IG3 TV (YouTube)

Many thanks to Raffaele Piano (photo/video), Johan Lundin and Marte Edvarda Tidslevold (textile), Jennifer Chan (text) and to all the artists that have taken part in the B3IG3 events.

Supported by Kulturrådet, Mediaverkstaden Skåne and Museum Anna Nordlander.